Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Obec Bodiná : 17. apríl 2019 12:16

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresov Považská Bystrica a Púchov od 18.4.2019, 6:00 hod. do odvolania.


Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obec Bodiná : 10. apríl 2019 11:53

Starostka obce Bodiná zvoláva podľa zákona č. 369/1990 Z.z. zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň: 15.4.2019 o 16,30 hodine v zasadacej miestnosti OcÚ Bodiná.


Pozvánka na verejné zhromaždenie

Obec Bodiná : 10. apríl 2019 9:26

V zmysle §11b Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvoláva starostka obce verejné zhromaždenie obyvateľov obce so starostkou obce a poslancami obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 13. apríla 2019 o 16:00 hodine v kultúrnom dome v Bodinej.


Projekt kompostéry

Obec Bodiná : 30. marec 2019 14:25

publicita_kompostery


Bodianske novinky 1/2019

Obec Bodiná : 19. marec 2019 8:00

Prvé číslo Bodianskych noviniek v roku 2019 na stiahnutie:


Výsledky volieb

Obec Bodiná : 17. marec 2019 16:24

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019 – 1.kolo


Žiadosť o prijatie detí do materskej školy

Obec Bodiná : 14. marec 2019 13:21

Oznámenie k podávaniu žiadostí o prijatie detí do Materskej školy, Prečín 275, na školský rok 2019/2020


Voľby do Európskeho parlamentu

Obec Bodiná : 4. marec 2019 19:50

OZNAM PRE DELEGOVANIE ČLENOV A NÁHRADNÍKOV DO OKRSKOVÝCH VOLEBNÝCH KOMISIÍ
V zmysle Harmonogramu organizačno – technického zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019, oznamujeme emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie : obecbodina@centrum.sk


Fašiangy 2019

Obec Bodiná : 3. marec 2019 14:12

Tohtoročné Fašiangy sa v Bodinej niesli v duchu bosoriek. Masky, ktoré si ženy do sprievodu pripravili, mali obrovský úspech, zaujali mladých i starších, ktorí chvíľami ani nevedeli, kto ich zvŕta do tanca.
Pre zobrazenie fotogalérie kliknite na nasledujúci odkaz : http://www.bodina.eu/fotogaleria/fotogaleria-fasiangy-2019/

DSC_0487 DSC_0524


Fašiangová zabíjačka 2019

Obec Bodiná : 2. marec 2019 11:28

Prípravy na Fašiangy sa v Bodinej rozbehli už v piatok v skorých ranných hodinách a to zabíjačkou vďaka Milanovi Lazovému, ktorý aj tento rok poskytol prasiatko zo svojho chovu. Hoci sú tento rok Fašiangy v réžii žien, bez mužskej pomoci by zabíjačku ťažko zvládli. A výsledkom skvelej spolupráce sú chutné výrobky, ktoré okoštujete v sobotu na fašiangovej zábave s hudobnou skupinou QART z Bodinej. A nezabudnite, od rána bude v Bodinej fašiangový sprievod!
Pre zobrazenie fotogalérie kliknite na nasledujúci odkaz : http://www.bodina.eu/fotogaleria/fotogaleria-fasiangova-zabijacka-2019/

DSC_0478 DSC_04703


Registrácia chovu s jednou ošípanou

Obec Bodiná : 22. február 2019 18:30

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu.

Tento systém registrácie sa týka výlučne registrácie nových chovov (doposiaľ neregistrovaných v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat (ďalej len „CEHZ“) s maximálne jedným kusom ošípanej, ktorá je určená na domácu spotrebu (domáca zabíjačka), prípadne dochovanie do jatočnej hmotnosti s následnou domácou zabíjačkou u fyzických osôb – nepodnikateľov.


Úroveň vytriedenia komunálných odpadov 2018

Obec Bodiná : 22. február 2019 18:16

Oznámenie zámeru na prenájom nehnuteľnosti

Obec Bodiná : 6. február 2019 20:43


Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obec Bodiná : 30. január 2019 19:40

Starostka obce Bodiná zvoláva podľa zákona č. 369/1990 Z.z. zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň: 4.2.2019 o 15,00 hodine v zasadacej miestnosti OcÚ Bodiná.


Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Obec Bodiná : 28. január 2019 12:14

OZNAM PRE DELEGOVANIE ČLENOV A NÁHRADNÍKOV DO OKRSKOVÝCH VOLEBNÝCH KOMISIÍ
V zmysle Harmonogramu organizačno–technického zabezpečenia volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019, oznamujeme emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: obecbodina@centrum.sk


Informácie pre voliča

Obec Bodiná : 14. január 2019 17:02

Informácie pre voliča – Voľby prezidenta Slovenskej republiky


Vývoz separovaného odpadu 2019

Obec Bodiná : 7. január 2019 13:19

Vývoz separovaného odpadu v obci Bodiná bude v kalendárnom roku 2019:
Harmonogram_vyvozu_2019


Novoročný výstup na Vysoký vrch 2019

Obec Bodiná : 2. január 2019 13:07

Prvý januárový deň sme tradične absolvovali výstup na Vysoký vrch. Tí, ktorí nelenili, si vychutnali krásu pravého zimného počasia a ani sneženie nikomu neubralo na dobrej nálade. S dobrým pocitom, že sme niečo urobili pre svoje zdravie, sme si po zostupe dopriali tanier výborného gulášu. Tak úspešný nový rok 2019!!!
Pre zobrazenie fotogalérie kliknite na nasledujúci odkaz : http://www.bodina.eu/fotogaleria/fotogaleria-novorocny-vystup-1-1-2019/
DSC_0407


Prianie

Obec Bodiná : 18. december 2018 13:48

Vianocne_prianie


Slovensko spieva koledy 2018

Obec Bodiná : 11. december 2018 21:14

Obec Bodiná sa zapojí do podujatia pod názvom „Slovensko spieva koledy“, ktoré bude dňa 12. decembra od 18.00 hodiny pred kultúrnym domom v Bodinej. Budeme spievať päť kolied, pridať sa môže každý. Koledy budú znieť po celom Slovensku v stredu 12. decembra 2018 o 18. hodine.

Čo budeme spievať?

 Poďme bratia do Betlehema
 Do hory, do lesa, valasi,
 Šťastie, zdravie, pokoj svätý vinšujeme Vám
 Tichá noc
 Daj Boh šťastia

Príďte v stredu o 17.45 hodine pred kultúrny dom v Bodinej a spolu sa zapojíme do akcie, ktorá sa koná v jeden deň, v jednu hodinu na celom Slovensku.