Deň matiek 2018

Obec Bodiná : 21. máj 2018 10:07

V nedeľu 20. mája pripravil Obecný úrad v Bodinej pre všetky mamičky a babičky posedenie pri príležitosti Dňa matiek. V programe sa predstavili Heligonkári spod Kľaku a svojím vystúpením prispeli k výbornej nálade aj naše deti.
Pre zobrazenie fotogalérie a videí kliknite na nasledujúci odkaz : http://http://www.bodina.eu/fotogaleria/fotogaleria-den-matiek-2017/

06931 DSC_07011


Verejná výhláška 9/2018

Obec Bodiná : 17. máj 2018 7:47

Stavebné povolenie


Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Obec Bodiná : 16. máj 2018 9:03

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Považskej Bystrici v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresov Považská Bystrica a Púchov od 16.5.2018 08:00 hod.


Deň matiek 20.5.2018

Obec Bodiná : 14. máj 2018 13:03

Den_matiek_2018


Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Obec Bodiná : 5. máj 2018 9:49

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresov Považská Bystrica a Púchov od 4.5.2018, 16:00 hod. do odvolania.


Bodianske novinky 1/2018

Obec Bodiná : 6. apríl 2018 10:12

Prvé číslo Bodianskych noviniek v roku 2018 na stiahnutie:


Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obec Bodiná : 9. marec 2018 13:17

Starostka obce Bodiná zvoláva podľa zákona č. 369/1990 Z.z. zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň: 14.3.2018 o 16,30 hodine v zasadacej miestnosti OcÚ Bodiná.


Fašiangy 2018

Obec Bodiná : 11. február 2018 20:42

Pre zobrazenie fotogalérie kliknite na nasledujúci odkaz : http://www.bodina.eu/fotogaleria/fotogaleria-fasiangy-2018/

DSC_0637 DSC_0599


Oznam

Obec Bodiná : 7. február 2018 18:55

Obecný úrad v Bodinej oznamuje občanom, ktorí žiadajú o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad, aby v termíne do 23. februára 2018 predložili doklady:

– potvrdenie o návšteve školy a potvrdenie študenta o ubytovaní
– potvrdenie zahraničného zamestnávateľa vydané v roku, v ktorom sa uplatňuje zníženie poplatku (rok 2018).

Potvrdenie ak nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné predložiť aj jeho preklad, úradne overenie sa nevyžaduje.

Občania, ktorí si nesplnili oznamovaciu povinnosť k dani z nehnuteľností a dani za psa do 31. januára 2018, môžu tak urobiť do 23. februára 2018.
Týka sa to:
– vlastníkov lesných pozemkov, ktoré boli do roku 2015 v správe Lesy SR
– nadobudnutie pozemkov stavieb (dedičstvo, kúpa, predaj)
– pes

Po tomto termíne už nebude možné daňové priznania opraviť ani zmeniť.

Tlačivá na daňové priznanie sú daňovníkom k dispozícii na Obecnom úrade v Bodinej.


Rekonštrukcia a dobudovanie poľných ciest v katastri obce Bodiná

Obec Bodiná : 31. január 2018 16:46

Doteraz realizovanou pozemkovou úpravou zapísanou v katastroch obce Bodiná obec výrazne zjednodušila možnosti rozvoja, keďže sa stala vlastníkom pozemkov, ktoré sú definované ako spoločné zariadenia. Na realizáciu komplexnejšej investície však obec nemala dostatok zdrojov a preto privítala možnosť realizáciu projektu spoločných zariadení prostredníctvom výzvy „Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou, alebo prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva“.

Projekt „Rekonštrukcia a dobudovanie poľných ciest v katastri obce Bodiná“ rieši výlučne len poľné cesty, ktoré sú jestvujúce a sú vo vlastníctve obce. Cieľom rekonštrukcie je sprístupniť a dopravne zabezpečiť vybudovanú zástavbu rodinných domov a prístup k rozostavanej infraštruktúre. Rekonštrukcia poľných ciest prispeje aj z hľadiska budúcej možnosti vedenia turistických a cyklistických chodníkov.

Harmonogram vývozu separovaného odpadu

Obec Bodiná : 25. január 2018 9:02

Harmonogram vývozu separovaného odpadu 2018


Novoročný výstup na Vysoký vrch 2018

Obec Bodiná : 2. január 2018 8:43

Prvého januára 2018 členovia KST Horec Bodiná v spolupráci s Obecným úradom v Bodinej zorganizovali už 16. ročník Novoročného výstupu na Vysoký vrch. Pre všetkých, ktorým sa nelenilo a poctivo kopec zdolali, čakala od turistov na vrchole odmena – odznak. A po úspešnom zostupe bol pre všetkých v kultúrnom dome navarený guláš, ktorý pripravili Stanislav Villín, Ľubomír Brveník, Peter Milo, Marián Milo a Marián Kľúčik.

Pre zobrazenie fotogalérie kliknite na nasledujúci odkaz : http://www.bodina.eu/fotogaleria/fotogaleria-novorocny-vystup-1-1-2018/

DSC_04351    DSC_0500


Vianočné prianie

Obec Bodiná : 22. december 2017 11:32

christmas-ornament-2605814_960_720


Verejná vyhláška 2017/216

Obec Bodiná : 19. december 2017 10:44

Oznámenie o začatí územného konania a prerokovanie návrhu 18. januára 2018 o 9:00 hod. na Spoločnom obecnom úrade v Považskej Bystrici.


Vianočné tvorivé dielničky 2017

Obec Bodiná : 11. december 2017 14:56

Vianočnú atmosféru sme si v Bodinej pripomenuli tvorivými dielničkami. Členky únie žien pripravili kapustnicu, uvarili punč, napiekli posúchy, oblátky, medovníčky, ktoré si deti ozdobili. Program, ktorý s deťmi nacvičili, navodil príjemné čaro Vianoc. A deti už len vyčkávali na Mikuláša…
Pre zobrazenie fotogalérie a videí kliknite na nasledujúci odkaz : http://http://www.bodina.eu/fotogaleria/fotogaleria-vianocne-tvorive-dielnicky-2017/
DSC_0425 DSC_0430


Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obec Bodiná : 8. december 2017 19:28

Starostka obce Bodiná zvoláva podľa zákona č. 369/1990 Z.z. zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň: 13.12.2017 o 16,00 hodine v zasadacej miestnosti OcÚ Bodiná.


Výzva na predkladanie ponúk

Obec Bodiná : 14. november 2017 13:41

Výzva na predkladanie ponúk

Názov zakázky: Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Bodiná

Opis predmetu zákazky: Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Bodiná

Lehota na predkladanie ponúk: do 23.11.2017, čas: do 10:00 hod.


Oznam SPP

Obec Bodiná : 4. november 2017 19:31

Slovenský plynárenský priemysel oznamuje odberateľom, že z dôvodu výmeny časti vysokotlakového plynovodu bude v dňoch od utorka 7. novembra od 7,00 hod. do štvrtka 9. novembra 2017 do 18,00 hod. dočasne prerušená distribúcia zemného plynu v obciach Bodiná, Prečín, Počarová a mestských častiach Dolný Moštenec, Horný Moštenec a Cingelov Laz.


Bodianske novinky 2/2017

Obec Bodiná : 2. november 2017 19:18

Druhé číslo Bodianskych noviniek v roku 2017 na stiahnutie:


Posvätenie kaplnky Panny Márie

Obec Bodiná : 16. október 2017 7:32

Túžba našej kostolníčky Kleminky Mrišovej sa naplnila. Soche Panny Márie, ktorú dostala k životnému jubileu, postavili veriaci v Bodinej kaplnku, ktorá bola v nedeľu 15.októbra posvätená.
Pre zobrazenie fotogalérie kliknite na nasledujúci odkaz : http://http://www.bodina.eu/fotogaleria/fotogaleria-posvatenie-kaplnky-panny-marie/
DSC_0239   DSC_0257