Bodianske novinky 2/2019

Obec Bodiná : 27. september 2019 10:39

Druhé číslo Bodianskych noviniek v roku 2019 na stiahnutie:


Prerušenie distribúcie elektriny

Obec Bodiná : 27. september 2019 10:34

Stredoslovesnká distribučná, a.s. oznamuje občanom, že v termíne od 1.10.2019 7:30:00 hod. do 1.10.2019 15:30:00 hod. bude v obci Bodiná prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.

Distribúcia elektriny bude obmedzená pre odberné miesta a lokality, ktoré sú uvedené v prílohe tohoto oznámenia.


Oznam – medvede

Obec Bodiná : 27. september 2019 10:26

Vážení občania.

Poľovnícke združenie Výr Prečín upozorňuje na zvýšený výskyt medveďov v katastroch obcí Prečín, Bodiná, Počarová a Praznov.

Jedná sa o medvedice s mláďatami, dospelého samca i dospievajúce mladšie medvede. Vyskytujú sa prakticky vo všetkých častiach katastrov, dokonca i v tesnej blízkosti intravilánov obcí.

Žiadame vás, aby ste pokiaľ je to možné, obmedzili návštevy lesa a ak sa predsa budete v lese pohybovať, tak polohlasne rozprávajte alebo si popiskujte, aby ste včas upozornili medvede na svoju prítomnosť a tieto sa vám mohli vyhnúť. V žiadnom prípade sa nesprávajte hlučne, môžete vyprovokovať útok medveďa zo stresu. Taktiež v žiadnom prípade nevoďte do lesa psov, môžete vyprovokovať útok medveďa na psa, ktorý bude hľadať útočisko u vás a útok sa následne obráti proti vašej osobe

V prípade, že sa počet medveďov v našom okolí zníži, budeme vás o tom informovať.


Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obec Bodiná : 16. september 2019 13:14

Starostka obce Bodiná zvoláva podľa zákona č. 369/1990 Z.z. zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň: 18.9.2019 o 18,00 hodine v zasadacej miestnosti OcÚ Bodiná.


Oznam o uzávierke cesty do Bodinej

Obec Bodiná : 9. september 2019 13:19

Z dôvodu rekonštrukcie cesty III/1987 v úseku Prečín – Bodiná bude dňa 11.09.2019 (v stredu) uzavretá cesta v oboch smeroch v čase od 08.15 hod. do 17.00 hod.


Olympiáda seniorov Plevník 2019

Obec Bodiná : 5. september 2019 18:07

Pre zobrazenie fotogalérie a videí kliknite na nasledujúci odkaz : http://http://www.bodina.eu/fotogaleria/fotogaleria-olympiada-seniorov-v-plevniku-2019/

DSC_02372 DSC_02411


Dopravné obmedzenia na ceste do Bodinej

Obec Bodiná : 3. september 2019 14:57

V rámci rekonštrukcie cesty III/1987 nastali v úseku od kostola v obci Prečín až do Bodinej od 02. septembra výrazné dopravné obmedzenia.
Preto obecný úrad v Bodinej žiada občanov, aby zvýšili opatrnosť a pozornosť a sledovali prenosné dopravné značenie. Keďže ide o jedinú prístupovú cestu do obce Bodiná, nie je možné využiť prípadnú obchádzku. V priebehu budúceho týždňa bude jeden deň cesta III/1987 z Prečína do Bodinej úplne uzavretá a to v čase od 08.00 hod. do 17.00 hod.
Presný dátum bude vyhlásený v miestnom rozhlase a zverejnený na webovej stránke obce. Termín záleží od zhotoviteľa a bude včas oznámený.
Žiadam preto verejnosť, aby bola tolerantná a rešpektovala prebiehajúce práce.

Marcela Filová
starostka obce


Rekonštrukcia kultúrneho domu

Obec Bodiná : 23. august 2019 9:43

Hoci navonok vyzerá kultúrny dom vynovený, vo vnútri prebiehajú ďalšie rekonštrukčné práce – výmena elektroinštalácie, nové podlahy, dvere, osvetlenie.
Pre zobrazenie fotogalérie a videí kliknite na nasledujúci odkaz : http://http://www.bodina.eu/fotogaleria/fotogaleria-rekonstrukca-kulturneho-domu/

DSC_019111 DSC_02001


Oznam pre rodičov detí Základnej školy v Prečíne

Obec Bodiná : 23. august 2019 8:45

Vedúca školskej jedálne pri Materskej škole v Prečíne oznamuje, že v dňoch 26. a 27. augusta 2019, t. j. pondelok a utorok v čase od 7,00 hod. do 14,00 hod bude vydávať zápisné listy na stravu pre žiakov základnej školy v Prečíne.
Zápisný lístok na stravu je potvrdenim, že žiak má nárok odoberať dotačny obed, ktorý je hradený štátnym príspevkom, t.j. obed zadarmo.


Otvorený list poslancom OZ obce Prečín

Obec Bodiná : 20. august 2019 10:46

Oznam – MUDr. Krišťáková

Obec Bodiná : 16. august 2019 10:37

MUDr. Krišťáková oznamuje, že v čase od 19.08.2019 do 31.08.2019 bude každý deň v zdravotnom stredisku Prečín v čase od 8.00 do 10.00 hod. ordinovať MUDr. Chovanec.


Voľba hlavného kontrolóra obce

Obec Bodiná : 6. august 2019 14:32

Obecné zastupiteľstvo Obce Bodiná v zmysle $18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) Uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Bodiná č. 3/2019 zo dňa 22.7.2019 vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra Obce Bodiná a určuje deň a miesto konania voľby hlavného kontrolóra Obce Bodiná: 18.9. 2019 v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Bodinej.


Nové hasičské auto pre DHZ Bodiná

Obec Bodiná : 25. júl 2019 10:42

Starostka obce s členmi Dobrovoľného hasičského zboru v Bodinej prevzala od ministerky vnútra Denisy Sakovej kľúče od novučičkého hasičského auta zn. IVECO Daily.
Pre zobrazenie fotogalérie a videí kliknite na nasledujúci odkaz : http://http://www.bodina.eu/fotogaleria/fotogaleria-hasicske-auto-pre-dhz-bodina/

DSCN4594 DSC_4726


Vytvorenie podmienok pre trávenie voľného času

Obec Bodiná : 23. júl 2019 18:47

Rekonstrukcia_kulturneho_domu_tabula


Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obec Bodiná : 16. júl 2019 14:04

Starostka obce Bodiná zvoláva podľa zákona č. 369/1990 Z.z. zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň: 22.7.2019 o 16,30 hodine v zasadacej miestnosti OcÚ Bodiná.


Verejná vyhláška

Obec Bodiná : 24. jún 2019 18:11

Informácia o vyhlásených chránených územiach európskeho významu vTrenčianskom kraji a ich zmenách a aktualizácii.


Oznam MUDr. Anna Durandziová

Obec Bodiná : 24. jún 2019 12:39

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast – MUDr. Anna Durandziová oznamuje, že v dňoch od 28.06.2019 – 12.07.2018 nebude z dôvodu čerpania dovolenky ordinovať.


Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Obec Bodiná : 13. jún 2019 17:35

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresov Považská Bystrica a Púchov od 14.6.2019, 12:00 hod. do odvolania.


Deň detí 2019

Obec Bodiná : 2. jún 2019 10:33

Obecný úrad v Bodinej v spolupráci s poslancami obecného zastupiteľstva pripravil pri príležitosti MDD pre deti športové popoludnie. Na detskom ihrisku v školskom dvore deti hrali vybíjanú, futbal, badminton, basketbal i hokej a veľkému záujmu sa tešil nový kolotoč. Nezabudli sme ani na mňamkové občerstvenie – chutnú pizzu a na pitný režim. Z príjemne prežitého dňa si každé dieťa odnieslo športový batôžtek, kopec sladkostí a vecné ceny od obecného úradu, Tomáša Stachuru a spoločnosti MP Profit.
Pre zobrazenie fotogalérie a videí kliknite na nasledujúci odkaz : http://http://www.bodina.eu/fotogaleria/fotogaleria-den-deti-2019/

DSC_0856 DSC_08441


Odovzdávanie kompostérov

Obec Bodiná : 1. jún 2019 14:17

Odovzdávanie kompostérov sa uskutoční v pondelok 03.06.2019 od 9.00 hod. do 13.00 hod. Občania, ktorí vyplnili dotazník, si kompostér možu osobne prevziať pri obecnom humne, treba si zabezpečiť odvoz!. Kompostér je nutné označiť nálepkou a umiestniť na miesto určené v dotazníku.