Voľby do orgánov samosprávy obcí

Obec Bodiná : 10. júl 2018 10:40

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 hod.


Lekárska pohotovosť

Obec Bodiná : 2. júl 2018 11:04

Od nedele 1.7.2018 dochádza k viacerým zmenám v poskytovaní lekárskej pohotovosti. Pozrite sa, kde hľadať lekársku pohotovosť pre deti a dospelých po novom.


Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Obec Bodiná : 28. jún 2018 11:28

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Považskej Bystrici v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresov Považská Bystrica a Púchov od 28.6.2018 12:00 hod.


Hasičská súťaž v Udiči

Obec Bodiná : 25. jún 2018 7:32

V nedeľu 24.6.2018 bojovali členovia Dobrovoľného hasičského zboru Bodiná o umiestnenie v hasičskej súťaži v Udiči. Vo veľmi silnej konkurencii sa podarilo družstvu žien obsadiť prvé miesto a družstvu mužov miesto siedme. Blahoželáme!!!
Pre zobrazenie fotogalérie a videí kliknite na nasledujúci odkaz : http://http://www.bodina.eu/fotogaleria/fotogaleria-hasicska-sutaz-udica/

06931


Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Obec Bodiná : 14. jún 2018 12:40

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresov Považská Bystrica a Púchov od 15.6.2018, 08:00 hod. do odvolania.


Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obec Bodiná : 14. jún 2018 12:36

Starostka obce Bodiná zvoláva podľa zákona č. 369/1990 Z.z. zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň: 18.6.2018 o 16,30 hodine v zasadacej miestnosti OcÚ Bodiná.


Pozývame Vás do divadla

Obec Bodiná : 6. jún 2018 12:20

Divadlo


Oznámenie o strategickom dokumente

Obec Bodiná : 4. jún 2018 14:49

Zmena a doplnok č.1 Územného plánu Obce Prečín
(podľa § 5 Zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a doplnení niektorých zákonov)


Deň detí 2018

Obec Bodiná : 4. jún 2018 7:39

Členky Únie žien a Obecný úrad v Bodinej pripravili pre deti oslavu Dňa detí. Hoci nám program na fubalovom ihrisku prekazil dážď, pekne sme sa všetci pomestili do kultúrneho domu. Pre deti boli pripravené súťaže, špekačky, koláčiky, sladkosti no a samozrejme kopec skvelých darčekov. Všetky deťúrence horlivo bojovali o umiestnenie, oslava sa našťastie zaobišla bez zranení a každé dieťa odišlo s množstvom zážitkov a samozrejme s hodnotnými cenami.
Obecný úrad pri tejto príležitosti zakúpil basketbalový kôš, ktorý deti ihneď otestovali a v najbližších dňoch bude umiestnený v areáli bývalej základnej školy.
Pre zobrazenie fotogalérie a videí kliknite na nasledujúci odkaz : http://http://www.bodina.eu/fotogaleria/fotogaleria-den-deti-2018/

06931 DSC_07011


Deň detí 2.6.2018

Obec Bodiná : 30. máj 2018 10:48

received_493286544419612


Deň matiek 2018

Obec Bodiná : 21. máj 2018 10:07

V nedeľu 20. mája pripravil Obecný úrad v Bodinej pre všetky mamičky a babičky posedenie pri príležitosti Dňa matiek. V programe sa predstavili Heligonkári spod Kľaku a svojím vystúpením prispeli k výbornej nálade aj naše deti.
Pre zobrazenie fotogalérie a videí kliknite na nasledujúci odkaz : http://http://www.bodina.eu/fotogaleria/fotogaleria-den-matiek-2018/

06931 DSC_07011


Verejná výhláška 9/2018

Obec Bodiná : 17. máj 2018 7:47

Stavebné povolenie


Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Obec Bodiná : 16. máj 2018 9:03

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Považskej Bystrici v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresov Považská Bystrica a Púchov od 16.5.2018 08:00 hod.


Deň matiek 20.5.2018

Obec Bodiná : 14. máj 2018 13:03

Den_matiek_2018


Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Obec Bodiná : 5. máj 2018 9:49

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresov Považská Bystrica a Púchov od 4.5.2018, 16:00 hod. do odvolania.


Bodianske novinky 1/2018

Obec Bodiná : 6. apríl 2018 10:12

Prvé číslo Bodianskych noviniek v roku 2018 na stiahnutie:


Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obec Bodiná : 9. marec 2018 13:17

Starostka obce Bodiná zvoláva podľa zákona č. 369/1990 Z.z. zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň: 14.3.2018 o 16,30 hodine v zasadacej miestnosti OcÚ Bodiná.


Fašiangy 2018

Obec Bodiná : 11. február 2018 20:42

Pre zobrazenie fotogalérie kliknite na nasledujúci odkaz : http://www.bodina.eu/fotogaleria/fotogaleria-fasiangy-2018/

DSC_0637 DSC_0599


Oznam

Obec Bodiná : 7. február 2018 18:55

Obecný úrad v Bodinej oznamuje občanom, ktorí žiadajú o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad, aby v termíne do 23. februára 2018 predložili doklady:

– potvrdenie o návšteve školy a potvrdenie študenta o ubytovaní
– potvrdenie zahraničného zamestnávateľa vydané v roku, v ktorom sa uplatňuje zníženie poplatku (rok 2018).

Potvrdenie ak nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné predložiť aj jeho preklad, úradne overenie sa nevyžaduje.

Občania, ktorí si nesplnili oznamovaciu povinnosť k dani z nehnuteľností a dani za psa do 31. januára 2018, môžu tak urobiť do 23. februára 2018.
Týka sa to:
– vlastníkov lesných pozemkov, ktoré boli do roku 2015 v správe Lesy SR
– nadobudnutie pozemkov stavieb (dedičstvo, kúpa, predaj)
– pes

Po tomto termíne už nebude možné daňové priznania opraviť ani zmeniť.

Tlačivá na daňové priznanie sú daňovníkom k dispozícii na Obecnom úrade v Bodinej.


Rekonštrukcia a dobudovanie poľných ciest v katastri obce Bodiná

Obec Bodiná : 31. január 2018 16:46

Doteraz realizovanou pozemkovou úpravou zapísanou v katastroch obce Bodiná obec výrazne zjednodušila možnosti rozvoja, keďže sa stala vlastníkom pozemkov, ktoré sú definované ako spoločné zariadenia. Na realizáciu komplexnejšej investície však obec nemala dostatok zdrojov a preto privítala možnosť realizáciu projektu spoločných zariadení prostredníctvom výzvy „Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou, alebo prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva“.

Projekt „Rekonštrukcia a dobudovanie poľných ciest v katastri obce Bodiná“ rieši výlučne len poľné cesty, ktoré sú jestvujúce a sú vo vlastníctve obce. Cieľom rekonštrukcie je sprístupniť a dopravne zabezpečiť vybudovanú zástavbu rodinných domov a prístup k rozostavanej infraštruktúre. Rekonštrukcia poľných ciest prispeje aj z hľadiska budúcej možnosti vedenia turistických a cyklistických chodníkov.