Oslávili sme Deň matiek

Obec Bodiná : 7. máj 2017 22:43

Prvá májová nedeľa patrila v našej obci všetkým mamičkám. Obecný úrad pre ne pripravil posedenie v kultúrnom dome, svojím vystúpením ich potešili pásmom básní a scénok naše detičky, s ktorými nacvičovala Mirka Kresáňová, zaspieval Samko Boško, úžasný koncert predviedol gitarový krúžok STRINGS z V. základnej školy v Považskej Bystrici pod vedením Lenky Kľúčikovej, zaspievali členovia Bodianskeho spevokolu a na záver slovom i lahodnými piesňami zaujali a hlavne potešili členovia súboru Mužáci Moravia. Každá mamička si odniesla kvietok z rúk poslancov obecného zastupiteľstva a určite aj kultúrny zážitok, pretože program bol zaujímavý, pútavý, no skrátka úžasný :-)
Pre zobrazenie fotogalérie a videí kliknite na nasledujúci odkaz : http://http://www.bodina.eu/fotogaleria/fotogaleria-den-matiek-2017/

DSC_0695 DSC_0688


Oslava Dňa Matiek

Obec Bodiná : 2. máj 2017 14:55

Príďte v nedeľu 7. mája do kultúrneho domu v Bodinej na oslavu sviatku našich mamičiek. Samozrejme, vítaní sú všetci – deti i muži.

image


Zmena zberu plastov

Obec Bodiná : 23. marec 2017 22:14

Obecný úrad v Bodinej oznamuje občanom, že od mesiaca marec prechádza z vrecového zberu plastov na separovaný zber kontajnerový. Znamená to, že zber sa už nebude vykonávať zvozom plastových vriec na obecnom traktore, ako to bolo zaužívané.
Obecný úrad upozorňuje občanov, aby plasty vhadzovali len do žltých kontajnerov rozmiestnených po obci a nenosili odpad za predajňu potravín COOP Jednota, nakoľko ten sa už odvážať nebude.

Odpad, ktorý tam občania nazhromažďujú, sa považuje za čiernu skládku. Z toho dôvodu upozorňujeme na prísny zákaz sypania a skladovania odpadu akéhokoľvek druhu na tomto mieste.


Úľava na dani za komunálny odpad

Obec Bodiná : 21. marec 2017 16:12

Obecný úrad v Bodinej oznamuje občanom, ktorí žiadajú úľavu na dani za komunálny odpad, aby predložili do 31. marca 2017 potvrdenie o návšteve školy alebo potvrdenie zahraničného zamestnávateľa vydané v tomto roku (2017).
V prípade, že potvrdenie nie je v slovenskom alebo českom jazyku, sa úradný preklad nevyžaduje.
Po tomto termíne si už nebude možné úľavu uplatniť.
Termín platenia daní bude vyhlásený v obecnom rozhlase.


Fašiangy 2017

Obec Bodiná : 26. február 2017 19:42

Tento rok vyšlo do fašiangového sprievodu veľa nových masiek. O zabíjačku a sprievod sa tentokrát postarali naše šikovné ženy, s prípravou začali už v piatok ráno. Po tom, ako v sobotu navštívili každý dom v Bodinej, v kultúrnom dome už čakali pre fašiangujúcich zabíjačkové špeciality a pravá fašiangová zábava. Ako inak, ak nie do skorého rána :-) .

Pre zobrazenie fotogalérie kliknite na nasledujúci odkaz : http://www.bodina.eu/fotogaleria/fotogaleria-fasiangy-2017/

DSC_0534


Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obec Bodiná : 24. február 2017 19:02

Starostka obce Bodiná zvoláva podľa zákona č. 369/1990 Z.z. zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň: 1.3.2017 o 16,00 hodine v zasadacej miestnosti OcÚ Bodiná.


Pozvánka na fašiangovú zábavu

Obec Bodiná : 18. február 2017 18:06
plagát 1-page-001

Verejná vyhláška 2016/228

Obec Bodiná : 15. február 2017 19:50

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a nariadenie ústneho konania.


Novoročný výstup 1.1.2017

Obec Bodiná : 2. január 2017 14:27

Pätnástemu ročníku novoročného výstupu tento rok počasie mimoriadne prialo a tak sa milovníci turistiky zišli 1. januára na Vysokom vrchu. Každý, kto príjemnú prechádzku zvládol, si odniesol od členov KST Horec Bodiná odznak a po šťastlivom návrate bol pre turistov pripravený v kultúrnom dome guláš a na zahriatie domáca pálenka od Jozefa Vanča. Guláš pre každého, kto novoročný výstup absolvoval, navarili futbalisti.
Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili a ktorí sa na organizovaní podujatia podieľali. V roku 2017 prajem všetkým veľa zdravia, šťastia a rodinnej pohody. Marcela Filová, starostka obce.

Pre zobrazenie fotogalérie kliknite na nasledujúci odkaz : http://www.bodina.eu/fotogaleria/fotogaleria-novorocny-vystup-1-1-2017/

DSC_0437    DSC_0426


Bodianske novinky 3/2016

Obec Bodiná : 15. december 2016 13:23

Tretie číslo Bodianskych noviniek v roku 2016 na stiahnutie:


Vianočné tvorivé dielničky

Obec Bodiná : 11. december 2016 22:36

Tretiu adventnú nedeľu sa v kultúrnom dome konali už po druhýkrát Vianočné tvorivé dielničky. Deti vlastnoručne vyrábali ozdoby, zdobili stromček a podujatie obohatilo kultúrne vystúpenie našich šikovných ratolestí a Bodianskeho spevokolu. Na záver, ako inak, prišiel Mikuláš s anjelom a čertom, ktorí pre všetky deti priniesli balíčky. Počas celého večera rozvoniavala po kultúrnom dome kapustnica, punč, oblátky a zemiakové posúchy. Tak šťastné a veselé!!!
Pre zobrazenie fotogalérie a videí kliknite na nasledujúci odkaz : http://http://www.bodina.eu/fotogaleria/fotogaleria-vianocne-tvorive-dielnicky-2016/

DSC_0402     DSC_0394


Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obec Bodiná : 22. november 2016 13:37

Starostka obce Bodiná zvoláva podľa zákona č. 369/1990 Z.z. zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň: 23.11.2016 o 17,00 hodine v zasadacej miestnosti OcÚ Bodiná.


Uctili sme si starších spoluobčanov

Obec Bodiná : 23. október 2016 19:05

Seniori z Bodinej sa stretli v kultúrnom dome pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Obecný úrad pre nich pripravil občerstvenie a do nálady im zahrala hudobná skupina Chasa veselá. Účinkujúci sú už všetci sami v dôchodkovom veku, preto okrem hudby a spevu sa spolu porozprávali a Bodianci si taktiež zaspievali. Hoci účasť na podobných akciách v obci značne klesá, veríme, že budúci rok príde seniorov viac. A ako sa všetci zhodli: Tí, ktorí neboli, môžu banovať. .
Pre zobrazenie fotogalérie a videí kliknite na nasledujúci odkaz : http://http://www.bodina.eu/fotogaleria/fotogaleria-mesiac-ucty-k-starsim-2016/

  1   


Bodianske novinky 2/2016

Obec Bodiná : 8. október 2016 15:40

Druhé číslo Bodianskych noviniek v roku 2016 na stiahnutie:


Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Obec Bodiná : 8. október 2016 15:37

SEE – Distribúcia, a.s. oznamuje občanom, že v termíne od 10.10.2016 do 14.10.2016, dňa 17.10.2016, od 24.10.2016 do 28.10.2016 a dňa 31.10.2016 (od 7.30 do 19.30 hodiny) bude v obci Bodiná prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.

Distribúcia elektriny bude obmedzená pre odberné miesta a lokality, ktoré sú uvedené v prílohe tohoto oznámenia.


Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Obec Bodiná : 8. september 2016 13:42

SEE – Distribúcia, a.s. oznamuje občanom, že v termíne od 3.10.2016 do 7.10.2016 (od 7.30 do 19.30 hodiny) bude v obci Bodiná prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.

Distribúcia elektriny bude obmedzená pre odberné miesta a lokality, ktoré sú uvedené v prílohe tohoto oznámenia.


Olympiáda seniorov v Podskalí 2016

Obec Bodiná : 7. september 2016 20:52

Seniori z Bodinej sa zúčastnili Olympiády seniorov v Podskalí, ktorú zorganizoval Okresný úrad v Považskej Bystrici.
Pre zobrazenie fotogalérie a videí kliknite na nasledujúci odkaz : http://http://www.bodina.eu/fotogaleria/fotogaleria-olympiada-seniorov-v-podskali-2016/

DSC_00271      DSC_2340


Prázdninová opekačka

Obec Bodiná : 25. august 2016 21:39

Obecný úrad v Bodinej pripravil na futbalovom ihrisku pre členky zväzu žien a deti opekačku. Deti sa zabavili pri športových hrách, do ktorých sa s chuťou zapojili aj ich rodičia či starí rodičia. Hoci sa súťažné disciplíny zdali jednoduché, nebolo to tak a jendoznačne mali víťaznú prevahu naše ratolesti. Počas športovania sa posilnili špekačkami, ktoré si samy opiekli.
Pre zobrazenie fotogalérie kliknite na nasledujúci odkaz : http://http://www.bodina.eu/fotogaleria/fotogaleria-prazdninova-opekacka/

DSC_2246     DSC_2261


Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obec Bodiná : 25. august 2016 12:16

Starostka obce Bodiná zvoláva podľa zákona č. 369/1990 Z.z. zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň: 30.8.2016 o 17,00 hodine v zasadacej miestnosti OcÚ Bodiná.


Hasičská súťaž v Malých Ledniciach

Obec Bodiná : 19. jún 2016 21:11

Členovia DHZ Bodiná sa v nedeľu 19.júna zúčastnili okresnej súťaže v Malých Ledniciach.
Pre zobrazenie fotogalérie kliknite na nasledujúci odkaz : http://http://www.bodina.eu/fotogaleria/fotogaleria-hasicska-sutaz-19-6-2016/
Video: