Oznámenie o počte volebných okrskov a počte poslancov OZ