Bodianske novinky 1/2018

Obec Bodiná : 6. apríl 2018 10:12

Prvé číslo Bodianskych noviniek v roku 2018 na stiahnutie:


Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obec Bodiná : 9. marec 2018 13:17

Starostka obce Bodiná zvoláva podľa zákona č. 369/1990 Z.z. zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň: 14.3.2018 o 16,30 hodine v zasadacej miestnosti OcÚ Bodiná.


Fašiangy 2018

Obec Bodiná : 11. február 2018 20:42

Pre zobrazenie fotogalérie kliknite na nasledujúci odkaz : http://www.bodina.eu/fotogaleria/fotogaleria-fasiangy-2018/

DSC_0637 DSC_0599


Oznam

Obec Bodiná : 7. február 2018 18:55

Obecný úrad v Bodinej oznamuje občanom, ktorí žiadajú o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad, aby v termíne do 23. februára 2018 predložili doklady:

– potvrdenie o návšteve školy a potvrdenie študenta o ubytovaní
– potvrdenie zahraničného zamestnávateľa vydané v roku, v ktorom sa uplatňuje zníženie poplatku (rok 2018).

Potvrdenie ak nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné predložiť aj jeho preklad, úradne overenie sa nevyžaduje.

Občania, ktorí si nesplnili oznamovaciu povinnosť k dani z nehnuteľností a dani za psa do 31. januára 2018, môžu tak urobiť do 23. februára 2018.
Týka sa to:
– vlastníkov lesných pozemkov, ktoré boli do roku 2015 v správe Lesy SR
– nadobudnutie pozemkov stavieb (dedičstvo, kúpa, predaj)
– pes

Po tomto termíne už nebude možné daňové priznania opraviť ani zmeniť.

Tlačivá na daňové priznanie sú daňovníkom k dispozícii na Obecnom úrade v Bodinej.


Rekonštrukcia a dobudovanie poľných ciest v katastri obce Bodiná

Obec Bodiná : 31. január 2018 16:46

Doteraz realizovanou pozemkovou úpravou zapísanou v katastroch obce Bodiná obec výrazne zjednodušila možnosti rozvoja, keďže sa stala vlastníkom pozemkov, ktoré sú definované ako spoločné zariadenia. Na realizáciu komplexnejšej investície však obec nemala dostatok zdrojov a preto privítala možnosť realizáciu projektu spoločných zariadení prostredníctvom výzvy „Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou, alebo prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva“.

Projekt „Rekonštrukcia a dobudovanie poľných ciest v katastri obce Bodiná“ rieši výlučne len poľné cesty, ktoré sú jestvujúce a sú vo vlastníctve obce. Cieľom rekonštrukcie je sprístupniť a dopravne zabezpečiť vybudovanú zástavbu rodinných domov a prístup k rozostavanej infraštruktúre. Rekonštrukcia poľných ciest prispeje aj z hľadiska budúcej možnosti vedenia turistických a cyklistických chodníkov.

Harmonogram vývozu separovaného odpadu

Obec Bodiná : 25. január 2018 9:02

Harmonogram vývozu separovaného odpadu 2018


Novoročný výstup na Vysoký vrch 2018

Obec Bodiná : 2. január 2018 8:43

Prvého januára 2018 členovia KST Horec Bodiná v spolupráci s Obecným úradom v Bodinej zorganizovali už 16. ročník Novoročného výstupu na Vysoký vrch. Pre všetkých, ktorým sa nelenilo a poctivo kopec zdolali, čakala od turistov na vrchole odmena – odznak. A po úspešnom zostupe bol pre všetkých v kultúrnom dome navarený guláš, ktorý pripravili Stanislav Villín, Ľubomír Brveník, Peter Milo, Marián Milo a Marián Kľúčik.

Pre zobrazenie fotogalérie kliknite na nasledujúci odkaz : http://www.bodina.eu/fotogaleria/fotogaleria-novorocny-vystup-1-1-2018/

DSC_04351    DSC_0500


Vianočné prianie

Obec Bodiná : 22. december 2017 11:32

christmas-ornament-2605814_960_720


Verejná vyhláška 2017/216

Obec Bodiná : 19. december 2017 10:44

Oznámenie o začatí územného konania a prerokovanie návrhu 18. januára 2018 o 9:00 hod. na Spoločnom obecnom úrade v Považskej Bystrici.


Vianočné tvorivé dielničky 2017

Obec Bodiná : 11. december 2017 14:56

Vianočnú atmosféru sme si v Bodinej pripomenuli tvorivými dielničkami. Členky únie žien pripravili kapustnicu, uvarili punč, napiekli posúchy, oblátky, medovníčky, ktoré si deti ozdobili. Program, ktorý s deťmi nacvičili, navodil príjemné čaro Vianoc. A deti už len vyčkávali na Mikuláša…
Pre zobrazenie fotogalérie a videí kliknite na nasledujúci odkaz : http://http://www.bodina.eu/fotogaleria/fotogaleria-vianocne-tvorive-dielnicky-2017/
DSC_0425 DSC_0430


Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obec Bodiná : 8. december 2017 19:28

Starostka obce Bodiná zvoláva podľa zákona č. 369/1990 Z.z. zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň: 13.12.2017 o 16,00 hodine v zasadacej miestnosti OcÚ Bodiná.


Výzva na predkladanie ponúk

Obec Bodiná : 14. november 2017 13:41

Výzva na predkladanie ponúk

Názov zakázky: Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Bodiná

Opis predmetu zákazky: Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Bodiná

Lehota na predkladanie ponúk: do 23.11.2017, čas: do 10:00 hod.


Oznam SPP

Obec Bodiná : 4. november 2017 19:31

Slovenský plynárenský priemysel oznamuje odberateľom, že z dôvodu výmeny časti vysokotlakového plynovodu bude v dňoch od utorka 7. novembra od 7,00 hod. do štvrtka 9. novembra 2017 do 18,00 hod. dočasne prerušená distribúcia zemného plynu v obciach Bodiná, Prečín, Počarová a mestských častiach Dolný Moštenec, Horný Moštenec a Cingelov Laz.


Bodianske novinky 2/2017

Obec Bodiná : 2. november 2017 19:18

Druhé číslo Bodianskych noviniek v roku 2017 na stiahnutie:


Posvätenie kaplnky Panny Márie

Obec Bodiná : 16. október 2017 7:32

Túžba našej kostolníčky Kleminky Mrišovej sa naplnila. Soche Panny Márie, ktorú dostala k životnému jubileu, postavili veriaci v Bodinej kaplnku, ktorá bola v nedeľu 15.októbra posvätená.
Pre zobrazenie fotogalérie kliknite na nasledujúci odkaz : http://http://www.bodina.eu/fotogaleria/fotogaleria-posvatenie-kaplnky-panny-marie/
DSC_0239   DSC_0257


Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obec Bodiná : 25. september 2017 18:51

Starostka obce Bodiná zvoláva podľa zákona č. 369/1990 Z.z. zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň: 27.9.2017 o 16,30 hodine v zasadacej miestnosti OcÚ Bodiná.


Olympiáda seniorov v Plevníku 2017

Obec Bodiná : 12. september 2017 8:12

Aj tento rok sme sa zúčastnili Olympiády seniorov, ktorú už po štvrtý raz zorganizoval Okresný úrad v Považskej Bystrici. Obec Bodiná tento rok vsadila na čisto ženské družstvo – Hanku Dúbravkovú, Hanku Romanovú, Alexandru Capkovú a Danielu Kuricovú, ako náhradníčka bola pripravená Janka Kováčiková. A ako sa ukázalo, bolo to rozhodnutie správne. Zo štyroch súťažných disciplín sme vďaka Alexandre Capkovej obsadili krásne druhé miesto.
Pre zobrazenie fotogalérie kliknite na nasledujúci odkaz : http://http://www.bodina.eu/fotogaleria/fotogaleria-olympiada-seniorov-v-plevniku-2017/
DSC_0141  DSC_0195


Polícia radí seniorom

Obec Bodiná : 5. september 2017 12:25

Polícia upozorňuje starších spoluobčanov na podvodníkov, vydávajúcich sa za ich rodinných príbuzných, lekárov ich príbuzných, či účastníkov dopravnej nehody. Zároveň poukazuje na prípad, ktorý sa stal v jednej z považskobystrických obcí:
„Doposiaľ neznámy muž zatelefonoval dňa 4.9.2017 o 00.10 hod. na pevnú linku 83-ročnej ženy z okr. Považská Bystrica a oznámil jej, že jej vnuk mal autonehodu, pri ktorej zranil 6- ročné dieťa. V telefonáte sa žene predstavil ako doktor Slávik a povedal jej, že vnuk je v poriadku. O 03.00 hod. ju opäť kontaktoval a povedal jej, že dieťa, ktoré zranil, potrebuje prevoz vrtuľníkom do Bratislavy. Jej vnuk sa vraj dohodol s otcom dieťaťa, že ak tento prevoz zaplatí, tak ho nedajú na súd. Muž sa opýtal ženy, koľko má peňazí doma a tá mu povedala, že 15000 eur, tak jej povedal, že je to málo a musí ešte zohnať 4500 eur. Následne sa dohodli, že pre peniaze príde k nej domov. Poškodená žena vydala neznámemu mužovi doma v kuchyni 15000 eur a ráno vložila na účet, ktorý jej nadiktoval neznámy muž, ešte 4500 eur. Celkovo poškodená žena utrpela škodu vo výške 19 500 eur,“ informoval trenčiansky krajský policajný hovorca Pavol Kudlička.
Seniori  plagat, pozor Radíme seniorom


Obecné slávnosti 20.8.2017

Obec Bodiná : 21. august 2017 19:09

Po dvoch rokoch zažila Obec Bodiná oslavy, aké u nás dávno neboli. Nedeľné popoludnie, hoci upršané, pritiahlo do kultúrneho domu takmer tri stovky ľudí. Kultúrny program organizovaný obecným úradom, v ktorom sa predstavili chlapi z Kysuckej vrchárskej heligónky a Štefan Hruštinec, zaručoval skvelú zábavu. A vďaka štedrým sponzorom si diváci poodnášali aj hodnotné ceny z tomboly.
Pre zobrazenie fotogalérie kliknite na nasledujúci odkaz : http://http://www.bodina.eu/fotogaleria/fotogaleria-obecne-slavnosti-20-8-2017/

DSC_0097   DSC_0029


 

Obecné slávnosti

Obec Bodiná : 7. august 2017 21:42

plagat v2a J


« Strana 1, 2, 3 ... 6, »