Slovensko spieva koledy 2018

Obec Bodiná : 11. december 2018 21:14

Obec Bodiná sa zapojí do podujatia pod názvom „Slovensko spieva koledy“, ktoré bude dňa 12. decembra od 18.00 hodiny pred kultúrnym domom v Bodinej. Budeme spievať päť kolied, pridať sa môže každý. Koledy budú znieť po celom Slovensku v stredu 12. decembra 2018 o 18. hodine.

Čo budeme spievať?

 Poďme bratia do Betlehema
 Do hory, do lesa, valasi,
 Šťastie, zdravie, pokoj svätý vinšujeme Vám
 Tichá noc
 Daj Boh šťastia

Príďte v stredu o 17.45 hodine pred kultúrny dom v Bodinej a spolu sa zapojíme do akcie, ktorá sa koná v jeden deň, v jednu hodinu na celom Slovensku.


Vianočné dielničky 2018

Obec Bodiná : 10. december 2018 14:51

Aj tento rok rozvoniavala v kultúrnom dome kapustnica, punč, posúchy a sladučké oblátky. To všetko pripravili šikovné ženy z Bodinej. Deti sa venovali vianočným ozdobám, zdobili perníky a tešili sa na Mikuláša, ktorý mal pre každého balíček. Obdiv a vďaka patrí našim ženám pod vedením Mirky Kresáňovej hlavne za krásny kultúrny program, ktorý nacvičili s našimi deťmi a ktorým nám spolu s Bodianskym spevokolom navodil príjemnú vianočnú atmosféru.
Pre zobrazenie fotogalérie a videí kliknite na nasledujúci odkaz : http://http://www.bodina.eu/fotogaleria/fotogaleria-vianocne-dielnicky-2018/

DSC_02062 DSC_01991


Vianočné dielničky 2018

Obec Bodiná : 6. december 2018 19:12

Vianoce_2018


Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ

Obec Bodiná : 27. november 2018 13:04

Starostka obce Bodiná zvoláva podľa zákona č. 369/1990 Z.z. ustanovujúce zasadnutie poslancov Obecného zastupiteľstva Obce Bodiná na deň: 3.12.2018 o 12,00 hodine v zasadacej miestnosti OcÚ Bodiná.


Výsledky komunálnych volieb 2018

Obec Bodiná : 11. november 2018 18:54

Výsledky komunálnych volieb 2018 v Obci Bodiná

Volebná účasť: 42,37%

Zvolená starostka:
Marcela Filová, nezávislá kandidátka, 164 hlasov

Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva:
1. Mgr. Miroslav Brveník, nezávislý kandidát, 148 hlasov
2. Peter Milo, nezávislý kandidát, 147 hlasov
3. Bc. Adriana Bošková, nezávislá kandidátka, 103 hlasov
4. Bc. Lucia Prašnická, nezávislá kandidátka, 101 hlasov
5. Anton Pivarči, SNS, 81 hlasov


Upozornenie o začatí konania

Obec Bodiná : 9. november 2018 17:57

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o  ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto obec Bodiná ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 9.11.2018 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 cit. zákona:

– žiadosť podala p. Anna Ďurajková, bytom Bodiná 190, 018 15 Prečín

vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks lipa rastúca na pozemku parc.č. KN – C 1850 v k. ú. Bodiná z dôvodu ohrozovania rodinného domu a kaplnky.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods.7 zákona o ochrane prírody a krajiny 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie.


Upozornenie o začatí konania

Obec Bodiná : 25. október 2018 12:53

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o  ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto obec Bodiná ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 25.10.2018 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 cit. zákona:

– žiadosť podala p. Ľudmila Čerňanská, bytom Prečín 447

vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks orech rastúci na pozemku parc.č. KN – C 1844 v k. ú. Bodiná z dôvodu zasahovania dreviny do NN vedenia.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods.7 zákona o ochrane prírody a krajiny 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie.


Bodianske novinky 2/2018

Obec Bodiná : 23. október 2018 17:27

Druhé číslo Bodianskych noviniek v roku 2018 na stiahnutie:


Rekonštrukcia kultúrneho domu

Obec Bodiná : 16. október 2018 19:19

Rekonstrukcia_kulturneho_domu_tabula


Voľby do orgánov samosprávy obcí

Obec Bodiná : 18. september 2018 12:51

Obec Bodiná uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov::

Obec Bodiná uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce:


Olympiáda seniorov v Plevníku 2018

Obec Bodiná : 10. september 2018 8:53

Bola pridaná nová fotogáleria – Olympiáda seniorov v Plevníku 2018
Pre zobrazenie fotogalérie kliknite na nasledujúci odkaz : http://www.bodina.eu/fotogaleria/fotogaleria-olympiada-seniorov-v-plevniku-2018/

DSC_00922 DSC_00922


Obecné slávnosti 2018

Obec Bodiná : 3. september 2018 9:52

Bola pridaná nová fotogáleria – Obecné slávnosti 2018
Pre zobrazenie fotogalérie kliknite na nasledujúci odkaz : http://www.bodina.eu/fotogaleria/fotogaleria-obecne-slavnosti-2018/

DSC_1003


Voľby do orgánov samosprávy obcí

Obec Bodiná : 27. august 2018 10:40

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 hod.

Informácia pre voliča:


Počet obyvateľov:

Oznámenie o počte volebných okrskov a počte poslancov OZ:

Oznámenie o vymenovaní zapisovateľky:

Obecné slávnosti 2018

Obec Bodiná : 23. august 2018 19:23

plagat-slavnosti


Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obec Bodiná : 13. august 2018 13:26

Starostka obce Bodiná zvoláva podľa zákona č. 369/1990 Z.z. zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň: 16.8.2018 o 16,30 hodine v zasadacej miestnosti OcÚ Bodiná.


Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Obec Bodiná : 2. august 2018 8:40

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresov Považská Bystrica a Púchov od 2.8.2018, 14:00 hod. do odvolania.


Schválenie žiadosti na rekonštrukciu kultúrneho domu

Obec Bodiná : 31. júl 2018 9:05

Obci Bodiná bola schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt “Rekonštrukcia kultúrneho domu v Obci Bodiná” vo výške 94.787,42 €.


Lekárska pohotovosť

Obec Bodiná : 2. júl 2018 11:04

Od nedele 1.7.2018 dochádza k viacerým zmenám v poskytovaní lekárskej pohotovosti. Pozrite sa, kde hľadať lekársku pohotovosť pre deti a dospelých po novom.


Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Obec Bodiná : 28. jún 2018 11:28

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Považskej Bystrici v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresov Považská Bystrica a Púchov od 28.6.2018 12:00 hod.


Hasičská súťaž v Udiči

Obec Bodiná : 25. jún 2018 7:32

V nedeľu 24.6.2018 bojovali členovia Dobrovoľného hasičského zboru Bodiná o umiestnenie v hasičskej súťaži v Udiči. Vo veľmi silnej konkurencii sa podarilo družstvu žien obsadiť prvé miesto a družstvu mužov miesto siedme. Blahoželáme!!!
Pre zobrazenie fotogalérie a videí kliknite na nasledujúci odkaz : http://http://www.bodina.eu/fotogaleria/fotogaleria-hasicska-sutaz-udica/

06931


« Strana 1, 2, 3 ... 8, »