Registrácia chovu s jednou ošípanou

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na more »

Detaily

Faktúra č.17/2019

Číslo: 17/2019

Predmet: Tlačivá – Daň z nehnuteľností

Cena: 26,00 €

Dodávateľ: INPROST s.r.o., Smrečianska 29, 811 05 Bratislava

Dodávateľ IČO: 31363091

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 6.2.2019

Dátum doručenia: 8.2.2019

Dátum splatnosti: 13.2.2019

Dátum úhrady: 8.2.2019

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 8.2.2019

Poznámka:

Faktúra č.16/2019

Číslo: 16/2019

Predmet: Stravné lístky

Cena: 229,62 €

Dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava

Dodávateľ IČO: 31396674

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 7.2.2019

Dátum doručenia: 7.2.2019

Dátum splatnosti: 14.2.2019

Dátum úhrady: 7.2.2019

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 8.2.2019

Poznámka: Za 12. – 1. mesiac

Faktúra č.15/2019

Číslo: 15/2019

Predmet: Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 1/2019

Cena: 169,00 €

Dodávateľ: Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina

Dodávateľ IČO: 41095871

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 31.1.2019

Dátum doručenia: 7.2.2019

Dátum splatnosti: 14.2.2019

Dátum úhrady: 8.2.2019

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 8.2.2019

Poznámka:

Faktúra č.14/2019

Číslo: 14/2019

Predmet: Rekonštrukcia kultúrneho domu

Cena: 13 118,28 €

Dodávateľ: Stanislav Zúbek, Rozkvet 2053/108, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 35226811

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 4.2.2019

Dátum doručenia: 6.2.2019

Dátum splatnosti: 5.4.2019

Dátum úhrady:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 8.2.2019

Poznámka:

Faktúra č.13/2019

Číslo: 13/2019

Predmet: Telefónne poplatky 1/2019

Cena: 23,58 €

Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35763469

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 1.2.2019

Dátum doručenia: 6.2.2019

Dátum splatnosti: 18.2.2019

Dátum úhrady: 8.2.2019

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 8.2.2019

Poznámka:

Faktúra č.12/2019

Číslo: 12/2019

Predmet: Školenie

Cena: 50,00 €

Dodávateľ: OPŽP SK, s.r.o., Horná Lehota 104, 027 41 Oravský Podzámok

Dodávateľ IČO: 43775471

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 30.1.2019

Dátum doručenia: 4.2.2019

Dátum splatnosti: 14.2.2019

Dátum úhrady: 4.2.2019

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 8.2.2019

Poznámka:

Faktúra č.11/2019

Číslo: 11/2019

Predmet: Spotreba zemného plynu 2/2019

Cena: 379,00 €

Dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35815256

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 1.2.2019

Dátum doručenia: 4.2.2019

Dátum splatnosti: 15.2.2019

Dátum úhrady: 4.2.2019

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 8.2.2019

Poznámka:

Faktúra č.10/2019

Číslo: 10/2019 Predmet: Autorské práva Cena: 14,28 € Dodávateľ: SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Dodávateľ IČO: 00178454 Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102 Odberateľ IČO: 00692522 Dátum vystavenia: 31.1.2019 Dátum doručenia: 4.2.2019 Dátum splatnosti: 15.2.2019 Dátum úhrady: 4.2.2019 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum more »

Detaily