Vývoz separovaného odpadu v obci Bodiná bude v kalendárnom roku 2018 prebiehať v nasledujúcich termínoch:

Zber_separovaneho_odpadu_2018