Zber plastov v obci Bodiná bude v kalendárnom roku 2017 prebiehať v nasledujúcich termínoch:

•  17.1.2017  •  18.7.2017
 •  14.2.2017  •  15.8.2017
 •  14.3.2017  •  19.9.2017
 •  18.4.2017  •  17.10.2017
 •  16.5.2017  •  14.11.2017
•  20.6.2017 •  19.12.2017