>

Č. Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma Spôsob úhrady Poznámky
43. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 4/2018 23.4.2018 15,98 € Prevodný príkaz
42. KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce Aktualizácia 3/2018 23.4.2018 13,50 € Prevodný príkaz
41. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 3/2018 20.4.2018 326,40 € Prevodný príkaz
40. Obec Jasenica, Jasenica 130, 018 17 Jasenica Príspevok na spoločnú úradovňu 20.4.2018 361,13 € Prevodný príkaz
39. MAS Naše Považie, Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov Príspevok na chod MAS Naše Považie na rok 2018 20.4.2018 163,68 € Prevodný príkaz
38. Ing. Vladimír Pápeš – EkonSpo, K cintorínu 36, P.O.Box 52, 010 08 Žilina Potvrdenka s juxtou samoprepisovacia 16.4.2018 25,92 € Dobierka
37. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 3/2018 16.4.2018 657,02 € Prevodný príkaz
36. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 3/2018 10.4.2018 23,58 € Prevodný príkaz
35. POLEŠKO, s.r.o., Dolná Breznica 26, 020 61 Dolná Breznica Služby PO 1 – 3/2018 10.4.2018 55,77 € Prevodný príkaz
34. Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravné lístky 4.4.2018 294,30 € Prevodný príkaz Za 2. – 3. mesiac
33. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 4/2018 5.4.2018 221,00 € Prevodný príkaz
32. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 4/2018 5.4.2018 22,00 € Prevodný príkaz
31. COPOS, s.r.o., Sládkovičova 1128, 017 01 Považská Bystrica Tlačiareň 28.3.2018 265,00 € Prevodný príkaz
30. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 3/2018 26.3.2018 15,98 € Prevodný príkaz
29. Slovgram, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava Autorské práva na rok 2018 26.3.2018 38,50 € Prevodný príkaz
28. Jaroslav Kopáč, Prečín 28, 018 15 Prečín Údržba verejného osvetlenia 26.3.2018 2 201,67 € Prevodný príkaz
27. B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava Kôš – 2 ks 26.3.2018 96 € Prevodný príkaz
26. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 2/2018 16.3.2018 844,71 € Prevodný príkaz
25. Ing. Marek Ďuriš, Jasenica 382, 018 17 Jasenica Účtovnícke práce 2/2018 16.3.2018 500,00 € Prevodný príkaz
24. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 2/2018 14.3.2018 326,40 € Prevodný príkaz
23. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 2/2018 8.3.2018 23,58 € Prevodný príkaz
22. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 2/2018 8.3.2018 154,00 € Prevodný príkaz
21. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 3/2018 5.3.2018 403,00 € Prevodný príkaz
20. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 3/2018 5.3.2018 22,00 € Prevodný príkaz
19. Regionál. združ. miest a obcí Stredného Považia, K dolnej stanici 20A, 911 01 Trenčín Publikácia “Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018″ 28.2.2018 26,00 € Prevodný príkaz
18. Ing. Marek Ďuriš, Jasenica 382, 018 17 Jasenica Účtovnícke práce 1/2018 28.2.2018 500,00 € Prevodný príkaz
17. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 2/2018 26.2.2018 15,98 € Prevodný príkaz
16. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 1/2018 26.2.2018 660,91 € Prevodný príkaz
15. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 1/2018 26.2.2018 326,40 € Prevodný príkaz
14. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 1/2018 21.2.2018 132,00 € Prevodný príkaz
13. SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Autorské práva 15.2.2018 14,28 € Prevodný príkaz
12. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 2/2018 9.2.2018 1 597,00 € Prevodný príkaz
11. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 1/2018 9.2.2018 23,58 € Prevodný príkaz
10. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 2/2018 6.2.2018 428,00 € Prevodný príkaz
9. KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce Aktualizácia 2/2018 6.2.2018 13,50 € Prevodný príkaz
8. Obec Jasenica, Jasenica 130, 018 17 Jasenica Príspevok na spoločnú úradovňu 6.2.2018 528,14 € Prevodný príkaz
7. INPROST, s.r.o., Smrečianska 29, 811 05 Bratislava Tlačivá – Daň z nehnuteľností 1.2.2018 25,30 € Prevodný príkaz
6. Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravné lístky 23.1.2018 294,30 € Prevodný príkaz Za 12. – 1. mesiac
5. KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce Aktualizácia 1/2018 23.1.2018 13,50 € Prevodný príkaz
4. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 1/2018 23.1.2018 16,09 € Prevodný príkaz
3. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 1/2018 19.1.2018 441,00 € Prevodný príkaz
2. Jozef Ďurec – Elektro, Dolný Moštenec 157, 017 01 Považská Bystrica Údržba verejného osvetlenia 12.1.2018 58,40 € Prevodný príkaz
1. Jaroslav Kopáč, Prečín 28, 018 15 Prečín Údržba verejného osvetlenia 9.1.2018 106,42 € Prevodný príkaz