Č. Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma Spôsob úhrady Poznámky
17. INPROST, s.r.o., Smrečianska 29, 811 05 Bratislava Tlačivá – Daň z nehnuteľností 8.2.2019 26,00 € Prevodný príkaz
16. Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravné lístky 7.2.2019 229,62 € Prevodný príkaz Za 12. – 1. mesiac
15. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 1/2019 8.2.2019 169,00 € Prevodný príkaz
14. Stanislav Zúbek, Rozkvet 2053/108, 017 01 Považská Bystrica Rekonštrukcia kultúrneho domu 13 118,28 € Prevodný príkaz
13. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 1/2019 8.2.2019 23,58 € Prevodný príkaz
12. OPŽP SK, s.r.o., Horná Lehota 104, 027 41 Oravský Podzámok Školenie 4.2.2019 50,00 € Prevodný príkaz
11. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 2/2019 4.2.2019 379,00 € Prevodný príkaz
10. SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Autorské práva 4.2.2019 14,28 € Prevodný príkaz
9. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 2/2019 4.2.2019 2 600,00 € Prevodný príkaz
8. osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 2/2019 4.2.2019 32,40 € Prevodný príkaz
7. KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce Aktualizácia KEO WIN 02/2019 4.2.2019 13,50 € Prevodný príkaz
6. VAMAF, s.r.o., Zemianska Závada 76, 018 15 Prečín Kamenivo 4.2.2019 134,16 € Prevodný príkaz
5. Obec Jasenica, Jasenica 130, 018 17 Jasenica Príspevok na spoločnú úradovňu 30.1.2019 770,29 € Prevodný príkaz
4. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 1/2019 28.1.2019 15,98 € Prevodný príkaz
3. Slovgram, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava Autorské práva na rok 2019 30.1.2019 38,50 € Prevodný príkaz
2. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 1/2019 18.1.2019 391,00 € Prevodný príkaz
1. osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 1/2019 7.1.2019 32,40 € Prevodný príkaz