Č. Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena vrátane DPH Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
5 DAR IHRISKO, s.r.o., Ladomerská Vieska č.130, 965 01 Ladomerská Vieska Zmluva o dielo Stavebné úpravy autobusových zastávok 7 240,00 € 17.7.2018
4 Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín Zmluva o poskytnutí dotácie Poskytnutie dotácie na výdavky s uskutočnením akcie Obecné slávnosti 600,00 € 5.7.2018
3 Telovýchovná jednota Horec Bodiná Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie Poskytnutie finančnej dotácie 1 000,00 € 22.5.2018
2 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby Zabezpečenie podmienok nezávislého dohľadu nad ochranou osobných údajov zo strany zodpovednej osoby 32,40 € / mesiac 4.5.2018
1 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Poskytnutie finančných prostriedkov na vybavenie, pracovné prostriedky a odbornú prípravu členov DHZO 1 400,00 € 23.3.2018