Č. Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena vrátane DPH Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
6 MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica Dodatok č.1 k Zmluve na zneškodňovanie odpadov Zmena skládky odpadov + aktualizovaný cenník 1.4.2019
5 Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností Zmluvných strán 18.3.2019
4 Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina Zmluva o municipálnom úvere Predfinancovanie nenávratného finančného príspevku – Rekonštrukcia kultúrneho domu Bodiná 94 787,42 € 16.3.2019
3 Vladimír Kostelanský KVK KOVOVÝROBA, Bodiná 33, 018 15 Prečín Zmluva o nájme Prenájom nebytových priestorov 320,00 € / mesačne 1.3.2019
2 JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica Zmluva o poskytovaní účtovníckych služieb Vedenie účtovníctva 500,00 € / mesačne 1.2.2019 31.12.2022
1 SHR Lazový Milan, Prečín 442, 018 15 Prečín Nájomná zmluva Prenájom poľnohospodárskej pôdy 42,87 € / ročne 1.1.2019 30.9.2029