Výzva - Vývoz a likvidácia zmesového komunálneho odpadu