Oznámenie o vymenovaní zapisovateľky volebnej komisie