Oznámenie o začatí konania - Budova obecného úradu Bodiná