Č. Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma Spôsob úhrady Poznámky
126. Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23A, 010 01 Žilina Predplatné finančný spravodaj 2013 23.1.2014 14,21 € Prevodný príkaz  Vyúčtovanie
125. Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., Ul. 29 augusta 1/A, 814 80 Bratislava Vedenie účtu za rok 2013 23.1.2014 12,00 € Prevodný príkaz
124. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2013 23.1.2014 209,01 € Prevodný príkaz
123. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 12/2013 15.1.2014 22,13 € Prevodný príkaz
122. POLEŠKO, s.r.o., Dolná Breznica 26, 020 61 Dolná Breznica Služby PO – 12/2013 15.1.2014 18,59 € Prevodný príkaz
121. Jozef Vitek – POLEŠKO, Dolná Breznica 26, 020 61 Dolná Breznica Služby PO – 10 až 11/2013 15.1.2014 53,11 € Prevodný príkaz
120. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 12/2013 15.1.2014 185,26 € Prevodný príkaz
119. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134,017 01 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 12/2013  15.1.2014  879,42 € Prevodný príkaz
118. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 12/2013 3.1.2014 13,99 € Prevodný príkaz
117. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134,017 01 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 11/2013  18.12.2013  606,46 € Prevodný príkaz
116. ELEKTROMONT PLUS, s.r.o., Plevník-Drienové 266, 018 26 Plevník-Drienové Oprava verejného osvetlenia 18.12.2013 83,88 € Prevodný príkaz
115. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 11/2013 17.12.2013 22,13 € Prevodný príkaz
114. VINKstav, s.r.o., Papradno 2, 018 13 Papradno Údržba miestnej komunikácie – oprava výtlkov po zimnej prevádzke 10.12.2013 1 409,40 € Prevodný príkaz
113. GreEnergy Slovakia, s.r.o., Národná ul. 18, 010 01 Žilina Externý manažment – Rekonštukcia verejného osvetlenia 9.12.2013 700,00 € Prevodný príkaz  5.splátka
112. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 11/2013 9.12.2013 185,26 € Prevodný príkaz
111. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 12/2013 9.12.2013 513,00 € Prevodný príkaz
110. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 12/2013 9.12.2013 21,00 € Prevodný príkaz
109. ELEKTROMONT PLUS, s.r.o., Plevník-Drienové 266, 018 26 Plevník-Drienové Oprava verejného osvetlenia 29.11.2013 124,60 € Prevodný príkaz
108. SODEXO PASS SR, s.r.o., Priemyselná 1/4, 821 08 Bratislava Stravné lístky 27.11.2013 1 172,00 € Prevodný príkaz  Za 7. – 12.  mesiac
107. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 11/2013 27.11.2013 13,99 € Prevodný príkaz
106. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134,017 01 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 10/2013  20.11.2013  931,19 € Prevodný príkaz
105. KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce Udržiavací poplatok a ročná licencia progamu KEO na rok 2014 20.11.2013 193,63 € Prevodný príkaz
104. GreEnergy Slovakia, s.r.o., Národná ul. 18, 010 01 Žilina Externý manažment – Rekonštukcia verejného osvetlenia 15.11.2013 700,00 € Prevodný príkaz  4.splátka
103. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 10/2013 12.11.2013 22,13 € Prevodný príkaz
102. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 10/2013 12.11.2013 185,26 € Prevodný príkaz
101. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 11/2013 12.11.2013 435,00 € Prevodný príkaz
100. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 11/2013 12.11.2013 51,00 € Prevodný príkaz
99. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 10/2013 25.10.2013 13,99 € Prevodný príkaz
98. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 09/2013 17.10.2013 185,26 € Prevodný príkaz
97. GreEnergy Slovakia, s.ro., Národná ul. 18, 010 01 Žilina Externý manažment – VO 17.10.2013 700,00 € Prevodný príkaz  3.splátka
96. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134,017 01 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 09/2013  14.10.2013  596,36 € Prevodný príkaz
95. Jozef Vitek – POLEŠKO, Dolná Breznica 26, 020 61 Dolná Breznica Služby PO – 07 až 09/2013 14.10.2013 79,66 € Prevodný príkaz
94. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 09/2013 14.10.2013 24,26 € Prevodný príkaz
93. KEO, s.r.o., Poľná, 99106 Záhorce Aktualizácia programu KEO 9.10.2013 13,50 € Prevodný príkaz
92. Obec Jasenica, Jasenica 130, 018 17 Jasenica Príspevok na spoločnú úradovňu 9.10.2013 301,35 € Prevodný príkaz
91. SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 10/2013 9.10.2013 264,00 € Prevodný príkaz
90. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 10/2013 9.10.2013 21,00 €  Prevodný príkaz
89. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 09/2013 3.10.2013 13,99 € Prevodný príkaz
88. PORADCA, s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina Predplatné – Úplne znenia zákonov 2014 3.10.2013 59,20 € Prevodný príkaz
87. GreEnergy Slovakia, s.ro., Národná ul. 18, 010 01 Žilina Externý manažment – VO 9.9.2013 700,00 € Prevodný príkaz  2.splátka
86. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134,017 01 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 08/2013  16.9.2013  604,33 € Prevodný príkaz
85. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 08/2013 16.9.2013 22,13 € Prevodný príkaz
84. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 08/2013 9.9.2013 185,26 € Prevodný príkaz
83. Mesto Považská Bystrica, Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica Inzercia v PB novinkách
5.9.2013 28,40 € Prevodný príkaz
82. EKORPO PB, s.r.o., M. R. Štefánika 161, 017 01 Považská Bystrica Auditorské služby  5.9.2013 204,00 € Prevodný príkaz
81. SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 09/2013 5.9.2013 85,00 € Prevodný príkaz
80. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 09/2013  5.9.2013 21,00 €  Prevodný príkaz
79. GreEnergy Slovakia, s.ro., Národná ul. 18, 010 01 Žilina Externý manažment – VO 19.8.2013 1 000,00 € Prevodný príkaz  1.splátka
78. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 08/2013 27.8.2013 13,99 € Prevodný príkaz
77. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134,017 01 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 07/2013  15.8.2013 846,35 € Prevodný príkaz
76. Poradca podnikateľa, s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina Predplatné Finančný spravodaj 2014 15.8.2013  19,98 € Prevodný príkaz  Záloha
75. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 07/2013 15.8.2013  22,13 € Prevodný príkaz
74. KEO, s.r.o., Poľná, 99106 Záhorce Aktualizácia programu KEO 15.8.2013 54,90 € Prevodný príkaz
73. SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 08/2013 13.8.2013 41,00 € Prevodný príkaz
72. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 07/2013 15.8.2013  185,26 € Prevodný príkaz
71. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 08/2013 15.8.2013 2 286,00 € Prevodný príkaz  Záloha
70. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 07/2013 29.7.2013 19,00 €  Prevodný príkaz
69. Obec Prečín, 018 15 Prečín Zdravotné stredisko Prečín  29.7.2013 167,95 €  Prevodný príkaz
68. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134,017 01 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 06/2013 18.7.2013 900,78 € Prevodný príkaz
67. KEO, s.r.o., Poľná, 99106 Záhorce Aktualizácia programu KEO
15.7.2013 13,50 € Prevodný príkaz
66. Jozef Vítek – POLEŚKO, Dolná Breznica 26, 020 61 Dolná Breznica Služby PO 04 – 06/ 2013 15.7.2013  79,66 € Prevodný príkaz
65. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 06/2013 15.7.2013  22,13 € Prevodný príkaz
64. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 06/2013 8.7.2013 185,26 € Prevodný príkaz
63. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 07/2013 8.7.2013 21,00 € Prevodný príkaz
62. SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 07/2013 8.7.2013 41,00 € Prevodný príkaz
61. Obec Jasenica, Jasenica 130, 018 17 Jasenica Príspevok na spoločnú úradovňu 8.7.2013 301,35 € Prevodný príkaz
60. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Vyúčtovanie elektrickej energie  26.6.2013  – 7,83 € Prevodný príkaz  Vratka
59. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 06/2013 25.6.2013 10,08 € Prevodný príkaz
58. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134,017 01 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 05/2013 14.6.2013 603,93 € Prevodný príkaz
57. Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica Predplatné SME FS 11.6.2013 83,60 € Prevodný príkaz
56. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 05/2013 11.6.2013 22,37 € Prevodný príkaz
55. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 05/2013 6.6.2013 185,26 € Prevodný príkaz
54. SODEXO PASS SR, s.r.o., Priemyselná 1/4, 821 08 Bratislava Stravné lístky 6.6.2013 1116,00 € Prevodný príkaz  Za 1. – 6.  mesiac
53. SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 06/2013 6.6.2013 45,00 € Prevodný príkaz
52. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 06/2013 6.6.2013 21,00 € Prevodný príkaz
51. MONEX Slovakia, s.r.o., Banícka 14/7, 971 01 Prievidza CD – Pracovný materiál 30.5.2013 19,90 € Prevodný príkaz
50. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 05/2013 28.5.2013 10,08 € Prevodný príkaz
49. PORADCA, s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina Predplatné PORADCA 2014 28.5.2013 29,40 € Prevodný príkaz  Vyúčtovanie
48. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134,017 01 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 04/2013 14.5.2013  602,84 € Prevodný príkaz
47. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 04/2013 14.5.2013 22,13 € Prevodný príkaz
46. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 04/2013 10.5.2013 185,26 € Prevodný príkaz
45. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 05/2013 6.5.2013 51,00 € Prevodný príkaz
44. SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 05/2013
6.5.2013  105,00 € Prevodný príkaz
43. PORADCA, s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina
6.5.2013 29,40 € Prevodný príkaz  Záloha
42. Obec Jasenica, Jasenica 130, 018 17 Jasenica Príspevok na spoločnú úradovňu 29.4.2013 301,35 € Prevodný príkaz
41. Slovgram, Jakubovo nám.14, 813 48 Bratislava Autorské práva na rok 2013 29.4.2013 33,50 €  Prevodný príkaz
40. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 04/2013 23.4.2013  10,08 € Prevodný príkaz
39. KEO, s.r.o., Poľná, 99106 Záhorce Aktualizácia programu KEO 23.4.2013 13,50 € Prevodný príkaz
38. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 03/2013 15.4.2013 22,13 € Prevodný príkaz
37. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134,017 01 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 03/2013 15.4.2013 540,79 € Prevodný príkaz
36. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 03/2013  15.4.2013 185,26 € Prevodný príkaz
35. Jozef Vítek – POLEŚKO, Dolná Breznica 26, 020 61 Dolná Breznica Služby PO 01 – 03/ 2013  8.4.2013  79,66 € Prevodný príkaz
34. SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 04/2013  8.4.2013 274,00 € Prevodný príkaz
33. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie  04/2013 8.4.2013  21,00 € Prevodný príkaz
32. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Telefónne poplatky MT 03/2013 27.3.2013 10,08 € Prevodný príkaz
31. KEO, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Aktualizácia programu KEO 27.3.2013  13,50 € Prevodný príkaz
30. Ing. Zsolt Marczibál – CONNECT, 925 41 Kráľov Brod 56 Tlačivá 18.3.2013 20,05 € Prevodný príkaz
29. KEO, s.r.o., Poľná, 99106 Záhorce Aktualizácia programu KEO 18.3.2013 13,50 € Prevodný príkaz
28. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134,017 01 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 02/2013 13.3.2013 576,06 € Prevodný príkaz
27. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 02/2013 18.3.2013 185,26 € Prevodný príkaz
26. PORADCA, s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina Predplatné PORADCA 2013 18.3.2013  28,40 € Prevodný príkaz
25. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 02/2013 18.3.2013 22,37 € Prevodný príkaz
24. SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 03/2013 18.3.2013  499,00 € Prevodný príkaz
23. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej  energie 03/2013 18.3.2013 21,00 € Prevodný príkaz
22. KEO, s.r.o., Poľná, 99106 Záhorce Aktualizácia programu KEO 18.3.2013 13,50 € Prevodný príkaz
21. BODKA PB, s.r.o., Bodiná 143, 018 15 Prečín Zhotovenie kancelárskeho stola 4.3.2013 67,80 € Prevodný príkaz
20. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 02/2013 21.2.2013 10,08 € Prevodný príkaz
19. Obec Jasenica, Jasenica 130, 018 17 Jasenica Príspevok na spoločnú úradovňu 21.2.2013 298,90 € Prevodný príkaz
18. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134,017 01 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu  01/2013 21.2.2013 830,88 € Prevodný príkaz
17. Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., Ul. 29 augusta 1/A, 814 80 Bratislava Vedenie účtu za rok 2012 11.2.2013 12,00 € Prevodný príkaz
16. MAS Naše Považie, Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov Príspevok na chod MAS Naše Považie  na rok 2013 11.2.2013 72,75 € Prevodný príkaz
15. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 01/2013   11.2.2013 185,26 € Prevodný príkaz
14. SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Autorské práva   11.2.2013 14,28 € Prevodný príkaz
13. Daniel Palko-Gaz-Term, Kpt. Nálepku 566, 017 01 Považská Bystrica Oprava plynovej gamaty 11.2.2013 23,90 € Prevodný príkaz
12. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 01/2013 11.2.2013 22,13 € Prevodný príkaz
11. Obec Prečín, 018 15 Prečín Spolufinancovanie zdravotného  strediska 11.2.2013 39,81 € Prevodný príkaz
10. KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce Aktualizácia programu KEO 11.2.2013 13,50 € Prevodný príkaz
9. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 02/2013 11.2.2013 530,00 € Prevodný príkaz
8. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej  energie 02/2013 11.2.2013 2 256,00 € Prevodný príkaz  Záloha
7. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Vyúčtovanie zemného plynu 30.1.2013 9,25 € Prevodný príkaz
6. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 01/2013 30.1.2013 578,97 € Prevodný príkaz
5. KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce Aktualizácia programu KEO 30.1.2013 13,50 € Prevodný príkaz
4. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 01/2013 30.1.2013 10,08 € Prevodný príkaz
3. Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23A, 010 01 Žilina Predplatné finančný spravodaj 2012 21.1.2013 11,30 € Prevodný príkaz  Vyúčtovanie
2. KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce Aktualizácia programu KEO 21.1.2013 13,50 € Prevodný príkaz
1. INPROST s.r.o., Smrečianska 29, Bratislava Obecné novinky rok 2013 11.1.2013 52,00 € Prevodný príkaz