Č. Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma Spôsob úhrady Poznámky
182. Obec Jasenica, Jasenica 130, 018 17 Jasenica Koncesionárske poplatky 2018 29.1.2019 15,27 € Prevodný príkaz
181. Ing. Marek Ďuriš, Jasenica 382, 018 17 Jasenica Účtovnícke práce 12/2018 28.1.2019 500,00 € Prevodný príkaz
180. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 2018 28.1.2019 1 728,07 € Prevodný príkaz Nedoplatok
179. Stanislav Zúbek, Rozkvet 2053/108, 017 01 Považská Bystrica Rekonštrukcia kultúrneho domu 11 900,84 € Prevodný príkaz
178. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Vyúčtovanie zemného plynu 2018 29.1.2019 -1 238,52 € Prevodný príkaz Preplatok
177. Ing. Marek Ďuriš, Jasenica 382, 018 17 Jasenica Účtovnícke práce 11/2018 21.12.2018 500,00 € Prevodný príkaz
176. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 12/2018 14.1.2019 768,00 € Prevodný príkaz
175. Poradca podnikateľa, s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina Finančný spravodajca 2018 14.1.2019 14,90 € Prevodný príkaz Vyúčtovanie
174. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 12/2018 11.1.2019 326,40 € Prevodný príkaz
173. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 12/2018 10.1.2019 142,50 € Prevodný príkaz
172. POLEŠKO, s.r.o., Dolná Breznica 26, 020 61 Dolná Breznica Služby PO 10 – 12/2018 9.1.2019 55,77 € Prevodný príkaz
171. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 12/2018 8.1.2019 23,58 € Prevodný príkaz
170. JARELL, s.r.o., Prečín 28, 018 15 Prečín Údržba verejného osvetlenia 28.12.2018 2 345,00 € Prevodný príkaz
169. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 12/2018 28.12.2018 15,98 € Prevodný príkaz
168. Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina Ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov – rok 2018 18.12.2018 43,80 € Prevodný príkaz
167. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 11/2018 18.12.2018 706,98 € Prevodný príkaz
166. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 11/2018 13.12.2018 197,00 € Prevodný príkaz
165. Sadro, s.r.o., Orlové 281, 017 01 Považská Bystrica Stavebný materiál 11.12.2018 281,80 € Prevodný príkaz
164. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 11/2018 12.12.2018 326,40 € Prevodný príkaz
163. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 10/2018 12.12.2018 326,40 € Prevodný príkaz
162. Playmax, s.r.o., Stred 52, 017 01 Považská Bystrica Kamerový systém obce Bodiná 14.12.2018 5 875,00 € Prevodný príkaz
161. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 11/2018 7.12.2018 23,58 € Prevodný príkaz
160. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 12/2018 6.12.2018 414,00 € Prevodný príkaz
159. INPROST, s.r.o., Smrečianska 29, 811 05 Bratislava Obecné noviny rok 2019 6.12.2018 88,40 € Prevodný príkaz
158. osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 12/2018 6.12.2018 32,40 € Prevodný príkaz
157. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 12/2018 6.12.2018 22,00 € Prevodný príkaz
156. Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravné lístky 30.11.2018 303,78 € Prevodný príkaz Za 10. – 11. mesiac
155. Ing. Marek Ďuriš, Jasenica 382, 018 17 Jasenica Účtovnícke práce 10/2018 29.11.2018 500,00 € Prevodný príkaz
154. KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce Ročná licencia KEO WIN 26.11.2018 194,05 € Prevodný príkaz
153. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 11/2018 26.11.2018 15,98 € Prevodný príkaz
152. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 10/2018 20.11.2018 1 329,93 € Prevodný príkaz
151. Jaroslav Kopáč, Prečín 28, 018 15 Prečín Údržba verejného osvetlenia 13.11.2018 1 660,12 € Prevodný príkaz
150. APX, k.s., Hliny 1299/122, 017 01 Považská Bystrica Audítorské služby
13.11.2018 420,00 € Prevodný príkaz
149. TOI TOI & DIXI, s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava Prenájom toaletných kabín 13.11.2018 72,00 € Prevodný príkaz
148. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 10/2018 12.11.2018 209,00 € Prevodný príkaz
147. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 10/2018 8.11.2018 23,81 € Prevodný príkaz
146. MARKON STUDIO, s.r.o., Paština Závada 75, 013 41 Dolný Hričov Zabezpečenie projektovej dokumentácie – Rekonštrukcia kultúrneho domu 26.11.2018 2 260,00 € Prevodný príkaz
145. MARKON STUDIO, s.r.o., Paština Závada 75, 013 41 Dolný Hričov Zabezpečenie projektovej dokumentácie – Rekonštrukcia kultúrneho domu 8.11.2018 240,00 € Prevodný príkaz
144. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 11/2018 6.11.2018 352,00 € Prevodný príkaz
143. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 11/2018 6.11.2018 22,00 € Prevodný príkaz
142. osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 11/2018 2.11.2018 32,40 € Prevodný príkaz
141. Ing. Marek Ďuriš, Jasenica 382, 018 17 Jasenica Účtovnícke práce 9/2018 29.10.2018 500,00 € Prevodný príkaz
140. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 10/2018 23.10.2018 15,98 € Prevodný príkaz
139. COPOS, s.r.o., Sládkovičova 1128, 017 01 Považská Bystrica Skartovací stroj 19.10.2018 70,00 € Prevodný príkaz
138. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 9/2018 19.10.2018 897,45 € Prevodný príkaz
137. Asociácia správcov registratúry, M.R.Štefánika 310, 972 71 Nováky Odborný seminár – Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov 12.10.2018 39,00 € Prevodný príkaz
136. DERAZIN, Ing. Milan Pastierik, Pribinova 971/30-8, 017 01 Považská Bystrica Deratizácia obecných objektov 15.10.2018 40,72 € Prevodný príkaz
135. Obec Jasenica, Jasenica 130, 018 17 Jasenica Príspevok na spoločnú úradovňu 15.10.2018 362,60 € Prevodný príkaz
134. Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravné lístky 11.10.2018 296,36 € Prevodný príkaz Za 8. – 9. mesiac
133. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 9/2018 11.10.2018 200,00 € Prevodný príkaz
132. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 9/2018 10.10.2018 326,40 € Prevodný príkaz
131. POLEŠKO, s.r.o., Dolná Breznica 26, 020 61 Dolná Breznica Služby PO 7 – 9/2018 10.10.2018 55,77 € Prevodný príkaz
130. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 9/2018 8.10.2018 23,58 € Prevodný príkaz
129. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 10/2018 2.10.2018 213,00 € Prevodný príkaz
128. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 10/2018 2.10.2018 22,00 € Prevodný príkaz
127. osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 10/2018 2.10.2018 32,40 € Prevodný príkaz
126. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 8/2018 26.9.2018 326,40 € Prevodný príkaz
125. DERAZIN, Ing. Milan Pastierik, Pribinova 971/30-8, 017 01 Považská Bystrica Deratizácia obecných objektov 26.9.2018 82,80 € Prevodný príkaz
124. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 8/2018 20.9.2018 240,00 € Prevodný príkaz
123. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 9/2018 20.9.2018 15,98 € Prevodný príkaz
122. Ing. Marek Ďuriš, Jasenica 382, 018 17 Jasenica Účtovnícke práce 8/2018 20.9.2018 500,00 € Prevodný príkaz
121. KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce Aktualizácia 5/2018 17.9.2018 13,50 € Prevodný príkaz
120. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 8/2018 14.9.2018 718,31 € Prevodný príkaz
119. Jozef Ďurec – Elektro, Dolný Moštenec 157, 017 01 Považská Bystrica Práce s montážnou plošinou 17.9.2018 79,80 € Prevodný príkaz
118. Jaroslav Kopáč, Prečín 28, 018 15 Prečín Údržba verejného osvetlenia 14.9.2018 420,00 € Prevodný príkaz
117. JAMEX, s.r.o., Považské Podhradie 438, 017 04 Považská Bystrica Doprava Iveco 11.9.2018 38,88 € Prevodný príkaz
116. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 8/2018 11.9.2018 23,58 € Prevodný príkaz
115. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 9/2018 4.9.2018 22,00 € Prevodný príkaz
114. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 9/2018 4.9.2018 69,00 € Prevodný príkaz
113. DAR IHRISKO spol. s.r.o., Ladomerská Vieska 130, 965 01 Ladomerská Vieska Autobusové zastávky – 4 ks 19.9.2018 7 240,00 € Prevodný príkaz
112. osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 9/2018 3.9.2018 32,40 € Prevodný príkaz
111. Štefan Hruštinec, Kolárovice 602, 013 54 Kolárovice Kultúrny program na podujatí “Obecné slávnosti” 3.9.2018 600,00 € Prevodný príkaz
110. Spolok Dychová hudba LIESKOVANKA, Horný Lieskov 155, 018 21 Horný Lieskov Vystúpenie dychovej hudby na podujatí “Obecné slávnosti” 3.9.2018 350,00 € Prevodný príkaz
109. PORADCA, s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina Predplatné “Úplné znenia zákonov 2019″ 4.9.2018 70,20 € Prevodný príkaz Záloha
108. PROPER SK, s.r.o., Gaštanová 308/36, 010 07 Žilina Sada plechov, hrnce a kuchyňské dosky 24.8.2018 85,50 € Prevodný príkaz
107. MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica Odmena po vydaní Rozhodnutia o schválení projektu: Rekonštrukcia kultúrneho domu 10.9.2018 7 640,00 € Prevodný príkaz
106. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 7/2018 24.8.2018 326,40 € Prevodný príkaz
105. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 8/2018 24.8.2018 15,98 € Prevodný príkaz
104. FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, 036 08 Martin Ochranné pracovné pomôcky 22.8.2018 1 404,64 € Prevodný príkaz
103. Ing. Marek Ďuriš, Jasenica 382, 018 17 Jasenica Účtovnícke práce 7/2018 22.8.2018 500,00 € Prevodný príkaz
102. CISÍK s.r.o., Sládkovičova 636/4, 017 01 Považská Bystrica Oprava krovinorezu 15.8.2018 216,2 € Prevodný príkaz
101. Poradca podnikateľa, s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina Finančný spravodajca 2019 14.8.2018 26,40 € Prevodný príkaz Záloha
100. Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravné lístky 14.8.2018 318,61 € Prevodný príkaz Za 6. – 7. mesiac
99. WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou Webhosting bodina.eu 14.8.2018 12,96 € Prevodný príkaz
98. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 7/2018 13.8.2018 210,00 € Prevodný príkaz
97. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 7/2018 13.8.2018 667,74 € Prevodný príkaz
96. Jozef Ďurec – Elektro, Dolný Moštenec 157, 017 01 Považská Bystrica Údržba verejného osvetlenia 13.8.2018 144,50 € Prevodný príkaz
95. Jaroslav Kopáč, Prečín 28, 018 15 Prečín Údržba verejného osvetlenia 13.8.2018 967,10 € Prevodný príkaz
94. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 7/2018 7.8.2018 23,58 € Prevodný príkaz
93. osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 8/2018 7.8.2018 32,40 € Prevodný príkaz
92. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 8/2018 7.8.2018 34,00 € Prevodný príkaz
91. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 8/2018 7.8.2018 1 597,00 € Prevodný príkaz
90. Obec Jasenica, Jasenica 130, 018 17 Jasenica Koncesionárske poplatky 2018 30.7.2018 15,27 € Prevodný príkaz
89. Obec Jasenica, Jasenica 130, 018 17 Jasenica Príspevok na spoločnú úradovňu 30.7.2018 362,60 € Prevodný príkaz
88. PEGO Slovakia, s.r.o., Sládkovičova 2545, 017 01 Považská Bystrica Harddisk 2TB 30.7.2018 78,00 € Prevodný príkaz
87. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 6/2018 30.7.2018 326,40 € Prevodný príkaz
86. Ing. Marek Ďuriš, Jasenica 382, 018 17 Jasenica Účtovnícke práce 6/2018 25.7.2018 500,00 € Prevodný príkaz
85. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 7/2018 24.7.2018 15,98 € Prevodný príkaz
84. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 6/2018 19.7.2018 175,00 € Prevodný príkaz
83. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 6/2018 16.7.2018 1 209,22 € Prevodný príkaz
82. PEGO Slovakia, s.r.o., Sládkovičova 2545, 017 01 Považská Bystrica Harddisk 2TB 16.7.2018 88,00 € Prevodný príkaz
81. POLEŠKO, s.r.o., Dolná Breznica 26, 020 61 Dolná Breznica Služby PO 4 – 6/2018 9.7.2018 55,77 € Prevodný príkaz
80. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 6/2018 10.7.2018 23,58 € Prevodný príkaz
79. Jaroslav Kopáč, Prečín 28, 018 15 Prečín Oprava rozhlasu 9.7.2018 742,10 € Prevodný príkaz
78. Ing. Jozef Vida, Nekyjská 421/19, 991 28 Vinica Vypracovanie dokumentov – Komunitný plán sociálnych služieb 9.7.2018 50,00 € Prevodný príkaz
77. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 7/2018 10.7.2018 34,00 € Prevodný príkaz
76. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 7/2018 10.7.2018 22,00 € Prevodný príkaz
75. osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 7/2018 4.7.2018 32,40 € Prevodný príkaz
74. CISÍK, s.r.o., Sládkovičova 636/4, 017 01 Považská Bystrica Motorový krovinorez 2.7.2018 558,00 € Prevodný príkaz
73. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 5/2018 27.6.2018 326,40 € Prevodný príkaz
72. Ing. Marek Ďuriš, Jasenica 382, 018 17 Jasenica Účtovnícke práce 5/2018 27.6.2018 500,00 € Prevodný príkaz
71. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 6/2018 22.6.2018 15,98 € Prevodný príkaz
70. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 5/2018 19.6.2018 812,97 € Prevodný príkaz
69. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 5/2018 15.6.2018 161,00 € Prevodný príkaz
68. KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce Aktualizácia 4/2018 11.6.2018 13,50 € Prevodný príkaz
67. Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravné lístky 7.6.2018 294,30 € Prevodný príkaz Za 4. – 5. mesiac
66. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 5/2018 6.6.2018 23,58 € Prevodný príkaz
65. INPROST, s.r.o., Smrečianska 29, 811 05 Bratislava Obecné noviny rok 2018 6.6.2018 20,80 € Prevodný príkaz Doplatok
64. osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 6/2018 6.6.2018 32,40 € Prevodný príkaz
63. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 6/2018 6.6.2018 37,00 € Prevodný príkaz
62. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 6/2018 6.6.2018 22,00 € Prevodný príkaz
61. Miroslava Angyalová, Dukelská 978, 017 01 Považská Bystrica Reklamné predmety – šiltovky 1.6.2018 259,50 € Prevodný príkaz
60. Mgr. Ladislav Ferenci – webshop, Riadok 415/47, 922 41 Drahovce Basketball kôš 31.5.2018 168,50 € Dobierka
59. WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou Doména bodina.eu 31.5.2018 4,80 € Prevodný príkaz
58. Ing. Marek Ďuriš, Jasenica 382, 018 17 Jasenica Účtovnícke práce 4/2018 30.5.2018 500,00 € Prevodný príkaz
57. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 5/2018 21.5.2018 15,98 € Prevodný príkaz
56. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 4/2018 21.5.2018 1 328,19 € Prevodný príkaz
55. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 4/2018 17.5.2018 160,00 € Prevodný príkaz
54. PORADCA, s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina Predplatné “PORADCA 2019″ 17.5.2018 32,90 € Prevodný príkaz Vyúčtovanie
53. DERAZIN, Ing. Milan Pastierik, Pribinova 971/30-8, 017 01 Považská Bystrica Deratizácia obecných objektov 17.5.2018 40,72 € Prevodný príkaz
52. Peter Dorinec DORTRANS, Považská Teplá 98, 017 05 Považská Bystrica Preprava osôb PB-Bodiná-Nowy Targ a späť 17.5.2018 305,00 € Prevodný príkaz
51. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 4/2018 14.5.2018 326,40 € Prevodný príkaz
50. osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 5/2018 11.5.2018 32,40 € Prevodný príkaz
49. Ing. Marek Ďuriš, Jasenica 382, 018 17 Jasenica Účtovnícke práce 3/2018 9.5.2018 500,00 € Prevodný príkaz
48. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 4/2018 9.5.2018 23,58 € Prevodný príkaz
47. PORADCA, s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina Predplatné “PORADCA 2019″ 9.5.2018 32,90 € Prevodný príkaz Záloha
46. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 5/2018 9.5.2018 85,00 € Prevodný príkaz
45. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 5/2018 9.5.2018 22,00 € Prevodný príkaz
44. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 3/2018 25.4.2018 158,00 € Prevodný príkaz
43. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 4/2018 23.4.2018 15,98 € Prevodný príkaz
42. KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce Aktualizácia 3/2018 23.4.2018 13,50 € Prevodný príkaz
41. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 3/2018 20.4.2018 326,40 € Prevodný príkaz
40. Obec Jasenica, Jasenica 130, 018 17 Jasenica Príspevok na spoločnú úradovňu 20.4.2018 361,13 € Prevodný príkaz
39. MAS Naše Považie, Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov Príspevok na chod MAS Naše Považie na rok 2018 20.4.2018 163,68 € Prevodný príkaz
38. Ing. Vladimír Pápeš – EkonSpo, K cintorínu 36, P.O.Box 52, 010 08 Žilina Potvrdenka s juxtou samoprepisovacia 16.4.2018 25,92 € Dobierka
37. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 3/2018 16.4.2018 657,02 € Prevodný príkaz
36. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 3/2018 10.4.2018 23,58 € Prevodný príkaz
35. POLEŠKO, s.r.o., Dolná Breznica 26, 020 61 Dolná Breznica Služby PO 1 – 3/2018 10.4.2018 55,77 € Prevodný príkaz
34. Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravné lístky 4.4.2018 294,30 € Prevodný príkaz Za 2. – 3. mesiac
33. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 4/2018 5.4.2018 221,00 € Prevodný príkaz
32. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 4/2018 5.4.2018 22,00 € Prevodný príkaz
31. COPOS, s.r.o., Sládkovičova 1128, 017 01 Považská Bystrica Tlačiareň 28.3.2018 265,00 € Prevodný príkaz
30. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 3/2018 26.3.2018 15,98 € Prevodný príkaz
29. Slovgram, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava Autorské práva na rok 2018 26.3.2018 38,50 € Prevodný príkaz
28. Jaroslav Kopáč, Prečín 28, 018 15 Prečín Údržba verejného osvetlenia 26.3.2018 2 201,67 € Prevodný príkaz
27. B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava Kôš – 2 ks 26.3.2018 96 € Prevodný príkaz
26. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 2/2018 16.3.2018 844,71 € Prevodný príkaz
25. Ing. Marek Ďuriš, Jasenica 382, 018 17 Jasenica Účtovnícke práce 2/2018 16.3.2018 500,00 € Prevodný príkaz
24. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 2/2018 14.3.2018 326,40 € Prevodný príkaz
23. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 2/2018 8.3.2018 23,58 € Prevodný príkaz
22. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 2/2018 8.3.2018 154,00 € Prevodný príkaz
21. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 3/2018 5.3.2018 403,00 € Prevodný príkaz
20. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 3/2018 5.3.2018 22,00 € Prevodný príkaz
19. Regionál. združ. miest a obcí Stredného Považia, K dolnej stanici 20A, 911 01 Trenčín Publikácia “Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018″ 28.2.2018 26,00 € Prevodný príkaz
18. Ing. Marek Ďuriš, Jasenica 382, 018 17 Jasenica Účtovnícke práce 1/2018 28.2.2018 500,00 € Prevodný príkaz
17. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 2/2018 26.2.2018 15,98 € Prevodný príkaz
16. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 1/2018 26.2.2018 660,91 € Prevodný príkaz
15. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 1/2018 26.2.2018 326,40 € Prevodný príkaz
14. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 1/2018 21.2.2018 132,00 € Prevodný príkaz
13. SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Autorské práva 15.2.2018 14,28 € Prevodný príkaz
12. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 2/2018 9.2.2018 1 597,00 € Prevodný príkaz
11. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 1/2018 9.2.2018 23,58 € Prevodný príkaz
10. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 2/2018 6.2.2018 428,00 € Prevodný príkaz
9. KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce Aktualizácia 2/2018 6.2.2018 13,50 € Prevodný príkaz
8. Obec Jasenica, Jasenica 130, 018 17 Jasenica Príspevok na spoločnú úradovňu 6.2.2018 528,14 € Prevodný príkaz
7. INPROST, s.r.o., Smrečianska 29, 811 05 Bratislava Tlačivá – Daň z nehnuteľností 1.2.2018 25,30 € Prevodný príkaz
6. Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravné lístky 23.1.2018 294,30 € Prevodný príkaz Za 12. – 1. mesiac
5. KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce Aktualizácia 1/2018 23.1.2018 13,50 € Prevodný príkaz
4. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 1/2018 23.1.2018 16,09 € Prevodný príkaz
3. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 1/2018 19.1.2018 441,00 € Prevodný príkaz
2. Jozef Ďurec – Elektro, Dolný Moštenec 157, 017 01 Považská Bystrica Údržba verejného osvetlenia 12.1.2018 58,40 € Prevodný príkaz
1. Jaroslav Kopáč, Prečín 28, 018 15 Prečín Údržba verejného osvetlenia 9.1.2018 106,42 € Prevodný príkaz