Č. Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma Spôsob úhrady Poznámky
223. Obec Jasenica, Jasenica 130, 018 17 Jasenica Príspevok na spoločnú úradovňu 28.1.2020 -105,20 € Prevodný príkaz Vyúčtovanie
222. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica Poplatok za uloženie odpadu 20.1.2020 85,80 € Prevodný príkaz
221. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 12/2019 20.1.2020 900,92 € Prevodný príkaz
220. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 2019 27.1.2020 318,30 € Prevodný príkaz Nedoplatok
219. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Vyúčtovanie zemného plynu 2019 20.1.2020 -1 021,24 € Prevodný príkaz Preplatok
218. Poradca podnikateľa, s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina Finančný spravodajca 2019 20.1.2020 32,57 € Prevodný príkaz Vyúčtovanie
217. POLEŠKO, s.r.o., Dolná Breznica 26, 020 61 Dolná Breznica Služby PO 10 – 12/2019 13.1.2020 55,77 € Prevodný príkaz
216. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 12/2019 13.1.2020 135,00 € Prevodný príkaz
215. Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina Ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov – rok 2019 18.12.2019 43,80 € Prevodný príkaz
214. FOHAS, s.r.o., M.R.Štefánika 155/41, 017 01 Považská Bystrica Rekonštrukcia kultúrneho domu 10.2.2020 2 577,04 € Prevodný príkaz PVC krytina
213. FOHAS, s.r.o., M.R.Štefánika 155/41, 017 01 Považská Bystrica Rekonštrukcia kultúrneho domu 10.2.2020 4 098,12 € Prevodný príkaz Náter sokla
212. FOHAS, s.r.o., M.R.Štefánika 155/41, 017 01 Považská Bystrica Rekonštrukcia kultúrneho domu 10.2.2020 5 307,75 € Prevodný príkaz Dlažba
211. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 12/2019 9.1.2020 326,40 € Prevodný príkaz
210. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 12/2019 9.1.2020 23,58 € Prevodný príkaz
209. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 11/2019 7.1.2020 326,40 € Prevodný príkaz
208. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 12/2019 30.12.2019 16,99 € Prevodný príkaz
207. JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica Vedenie účtovníctva 11/2019 19.12.2019 500,00 € Prevodný príkaz
206. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 11/2019 16.12.2019 645,17 € Prevodný príkaz
205. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica Poplatok za uloženie odpadu 16.12.2019 67,44 € Prevodný príkaz
204. TENDERnet, s.r.o., M.R.Štefánika 836/33, 010 01 Žilina Prieskum trhu na predmet zákazky: Vývoz a likvidácia komunálneho odpadu 16.12.2019 120,00 € Prevodný príkaz
203. KEREKO, s.r.o., Považské Podhradie 1313, 017 04 Považská Bystrica Dlažba 11.12.2019 270,28 € Prevodný príkaz
202. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 11/2019 11.12.2019 23,58 € Prevodný príkaz
201. KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce Aktualizácia KEO WIN 12/2019 11.12.2019 13,50 € Prevodný príkaz
200. JARELL, s.r.o., Prečín 28, 018 15 Prečín Osvietenie vianočného stromčeka 11.12.2019 195,40 € Prevodný príkaz
199. JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica Vedenie účtovníctva 10/2019 9.12.2019 500,00 € Prevodný príkaz
198. APX, k.s., Hliny 1299/122, 017 01 Považská Bystrica Audítorské služby 9.12.2019 600,00 € Prevodný príkaz
197. JARELL, s.r.o., Prečín 28, 018 15 Prečín Údržba verejného osvetlenia 11.12.2019 960,00 € Prevodný príkaz
196. JARELL, s.r.o., Prečín 28, 018 15 Prečín Rozšírenie VO na dolnom konci 11.12.2019 1 607,10 € Prevodný príkaz
195. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 11/2019 4.12.2019 180,00 € Prevodný príkaz
194. INPROST, s.r.o., Smrečianska 29, 811 05 Bratislava Obecné noviny rok 2020 4.12.2019 93,60 € Prevodný príkaz
193. Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravné lístky 3.12.2019 350,35 € Prevodný príkaz Za 10. – 11. mesiac
192. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 12/2019 4.12.2019 367,00 € Prevodný príkaz
191. osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 12/2019 4.12.2019 32,40 € Prevodný príkaz
190. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 12/2019 4.12.2019 24,00 € Prevodný príkaz
189. KRB-TECH, s.r.o., Vojtaššáková 614, 027 44 Tvrdošín Sporák Plamen 850 28.11.2019 723,00 € Prevodný príkaz
188. KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce Aktualizácia KEO WIN 11/2019 28.11.2019 13,50 € Prevodný príkaz
187. FreePort, s.r.o., Športová 2757, 024 01 Kysucké Nové Mesto Záloha 27.11.2019 274,86 € Prevodný príkaz
186. Stanislav Zúbek, Rozkvet 2053/108, 017 01 Považská Bystrica Modernizácia športoviska 17.12.2019 1 025,44 € Prevodný príkaz
185. Stanislav Zúbek, Rozkvet 2053/108, 017 01 Považská Bystrica Rekonštrukcia kultúrneho domu 17.12.2019 23 607,28 € Prevodný príkaz
184. Disig, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava Kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať 26.11.2019 88,20 € Prevodný príkaz
183. JAGCON, s.r.o., Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica Odborný stavebný dozor – Modernizácia športoviska 26.11.2019 640,00 € Prevodný príkaz
182. KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce Ročná licencia KEO WIN 2020 26.11.2019 194,05 € Prevodný príkaz
181. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 11/2019 25.11.2019 16,99 € Prevodný príkaz
180. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 10/2019 19.11.2019 326,40 € Prevodný príkaz
179. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica Poplatok za uloženie odpadu 18.11.2019 140,04 € Prevodný príkaz
178. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 10/2019 18.11.2019 1 343,47 € Prevodný príkaz
177. JAGCON, s.r.o., Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica Odborný stavebný dozor – Modernizácia športoviska 18.11.2019 640,00 € Prevodný príkaz
176. CUKROVINKY, s.r.o., Polom 1208, 029 01 Námestovo Nákup cukroviniek pre dôchodcov 13.11.2019 58,03 € Hotovosť
175. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 10/2019 13.11.2019 207,00 € Prevodný príkaz
174. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 10/2019 7.11.2019 23,58 € Prevodný príkaz
173. JARELL, s.r.o., Prečín 28, 018 15 Prečín Rozšírenie VO na hornom konci 7.11.2019 370,00 € Prevodný príkaz
172. Stanislav Zúbek, Rozkvet 2053/108, 017 01 Považská Bystrica Rekonštrukcia kultúrneho domu 17.12.2019 6 690,38 € Prevodný príkaz
171. Stanislav Zúbek, Rozkvet 2053/108, 017 01 Považská Bystrica Modernizácia športoviska 17.12.2019 76 265,23 € Prevodný príkaz
170. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 11/2019 5.11.2019 311,00 € Prevodný príkaz
169. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 11/2019 5.11.2019 24,00 € Prevodný príkaz
168. osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 11/2019 5.11.2019 32,40 € Prevodný príkaz
167. MARKON STUDIO, s.r.o., Paština Závada 75, 013 41 Dolný Hričov Zabezpečenie projektovej dokumentácie – Výstavba amfiteátra v obci Bodiná 30.10.2019 840,00 € Prevodný príkaz
166. JARELL, s.r.o., Prečín 28, 018 15 Prečín Pretlak cez cestu na prípojku NN na novostavbu šatní pre futbal.ihrisko 30.10.2019 250,00 € Prevodný príkaz
165. JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica Vedenie účtovníctva 9/2019 28.10.2019 500,00 € Prevodný príkaz
164. ADER, Mgr. Alena Pastieriková, Pribinova 971/30-8, 017 01 Považská Bystrica Deratizácia obecných objektov 24.10.2019 36,90 € Prevodný príkaz
163. Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravné lístky 24.10.2019 200,44 € Prevodný príkaz Za 8. – 9. mesiac
162. WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou Podpora HTTPS na doméne bodina.eu 23.10.2019 4,80 € Prevodný príkaz
161. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 10/2019 23.10.2019 16,99 € Prevodný príkaz
160. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica Poplatok za uloženie odpadu 23.10.2019 78,84 € Prevodný príkaz
159. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 9/2019 23.10.2019 807,85 € Prevodný príkaz
158. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina Pripojovací poplatok 16.10.2019 216,61 € Prevodný príkaz
157. Obec Jasenica, Jasenica 130, 018 17 Jasenica Príspevok na spoločnú úradovňu 23.10.2019 568,40 € Prevodný príkaz
156. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 9/2019 15.10.2019 189,00 € Prevodný príkaz
155. JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica Vedenie účtovníctva 8/2019 15.10.2019 500,00 € Prevodný príkaz
154. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 9/2019 14.10.2019 326,40 € Prevodný príkaz
153. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 9/2019 14.10.2019 23,58 € Prevodný príkaz
152. KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce Aktualizácia KEO WIN 10/2019 14.10.2019 13,50 € Prevodný príkaz
151. POLEŠKO, s.r.o., Dolná Breznica 26, 020 61 Dolná Breznica Služby PO 07 – 09/2019 14.10.2019 55,77 € Prevodný príkaz
150. JARELL, s.r.o., Prečín 28, 018 15 Prečín Údržba verejného osvetlenia 4.10.2019 570,00 € Prevodný príkaz Pouličné svietidlo LED – 3 ks
149. RD Trans, s.r.o., Sverepec 451, 017 01 Sverepec Kamenivo 4.10.2019 42,60 € Prevodný príkaz
148. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 10/2019 4.10.2019 24,00 € Prevodný príkaz
147. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 10/2019 4.10.2019 189,00 € Prevodný príkaz
146. osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 10/2019 4.10.2019 32,40 € Prevodný príkaz
145. Stanislav Zúbek, Rozkvet 2053/108, 017 01 Považská Bystrica Modernizácia športoviska 10.10.2019 19 706,78 € Prevodný príkaz
144. Stanislav Zúbek, Rozkvet 2053/108, 017 01 Považská Bystrica Rekonštrukcia kultúrneho domu 10.10.2019 34 599,66 € Prevodný príkaz
143. JAGCON, s.r.o., Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica Odborný stavebný dozor – Modernizácia športoviska 4.10.2019 640,00 € Prevodný príkaz
142. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 9/2019 4.10.2019 16,31 € Prevodný príkaz
141. COPOS, s.r.o., Sládkovičova 1128, 017 01 Považská Bystrica Tlačiareň 18.9.2019 248,00 € Prevodný príkaz
140. JARELL, s.r.o., Prečín 28, 018 15 Prečín Údržba verejného osvetlenia 18.9.2019 1 760,10 € Prevodný príkaz
139. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica Poplatok za uloženie odpadu 17.9.2019 68,28 € Prevodný príkaz
138. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 8/2019 17.9.2019 655,54 € Prevodný príkaz
137. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 8/2019 17.9.2019 326,40 € Prevodný príkaz
136. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 8/2019 17.9.2019 189,00 € Prevodný príkaz
135. JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica Vedenie účtovníctva 7/2019 17.9.2019 500,00 € Prevodný príkaz
134. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 9/2019 10.9.2019 61,00 € Prevodný príkaz
133. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 8/2019 10.9.2019 23,58 € Prevodný príkaz
132. osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 9/2019 3.9.2019 32,40 € Prevodný príkaz
131. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 9/2019 10.9.2019 24,00 € Prevodný príkaz
130. KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce Aktualizácia KEO WIN 09/2019 10.9.2019 13,50 € Prevodný príkaz
129. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 8/2019 10.9.2019 15,98 € Prevodný príkaz
128. FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, 036 08 Martin Školenie – základná odborná príprava členov hasičských jednotiek 2.9.2019 60,00 € Prevodný príkaz 1 osoba
127. FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, 036 08 Martin Školenie – základná odborná príprava členov hasičských jednotiek 2.9.2019 240,00 € Prevodný príkaz 4 osoby
126. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 7/2019 20.8.2019 198,00 € Prevodný príkaz
125. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica Poplatok za uloženie odpadu 19.8.2019 78,00 € Prevodný príkaz
124. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 7/2019 19.8.2019 815,87 € Prevodný príkaz
123. Poradca podnikateľa, s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina Finančný spravodajca 2020 16.8.2019 26,40 € Prevodný príkaz Záloha
122. FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, 036 08 Martin Hasičská výstroj 14.8.2019 1 532,20 € Prevodný príkaz
121. WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou Webhosting bodina.eu 14.8.2019 18,00 € Prevodný príkaz
120. MARKON STUDIO, s.r.o., Paština Závada 75, 013 41 Dolný Hričov Zabezpečenie projektovej dokumentácie – Modernizácia športoviska 14.8.2019 1 520,00 € Prevodný príkaz
119. RD Trans, s.r.o., Sverepec 451, 017 01 Sverepec Štrk okrasný 13.8.2019 240,48 € Prevodný príkaz
118. PORADCA, s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina Predplatné “Úplné znenia zákonov 2020″ 13.8.2019 70,20 € Prevodný príkaz
117. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 7/2019 13.8.2019 326,40 € Prevodný príkaz
116. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 7/2019 7.8.2019 23,58 € Prevodný príkaz
115. Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravné lístky 7.8.2019 264,58 € Prevodný príkaz Za 6. – 7. mesiac
114. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 8/2019 7.8.2019 32,00 € Prevodný príkaz
113. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 8/2019 12.8.2019 2 600,00 € Prevodný príkaz
112. osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 8/2019 6.8.2019 32,40 € Prevodný príkaz
111. JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica Vedenie účtovníctva 6/2019 30.7.2019 500,00 € Prevodný príkaz
110. MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica Odmena po vydaní Rozhodnutia o schválení projektu: Vytvorenie podmienok pre trávenie voľného času 6.8.2019 5 390,00 € Prevodný príkaz
109. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 7/2019 23.7.2019 16,19 € Prevodný príkaz
108. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica Poplatok za uloženie odpadu 18.7.2019 76,68 € Prevodný príkaz
107. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 6/2019 18.7.2019 180,00 € Prevodný príkaz
106. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 6/2019 18.7.2019 790,67 € Prevodný príkaz
105. Ing. Jozef Vida, Nekyjská 421/19, 991 28 Vinica Vyhodnotenie priorít Komunitného plánu sociálnych služieb obce 16.7.2019 15,00 € Prevodný príkaz
104. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 6/2019 15.7.2019 326,40 € Prevodný príkaz
103. Obec Jasenica, Jasenica 130, 018 17 Jasenica Príspevok na spoločnú úradovňu 12.7.2019 568,40 € Prevodný príkaz
102. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 6/2019 10.7.2019 23,58 € Prevodný príkaz
101. POLEŠKO, s.r.o., Dolná Breznica 26, 020 61 Dolná Breznica Služby PO 04 – 06/2019 10.7.2019 55,77 € Prevodný príkaz
100. Ing. Viera Lagiňová, geodetická kancelária, Prečín 336, 018 15 Prečín Vyhotovenie geom. plánu budovy – dom smútku 8.7.2019 310,00 € Prevodný príkaz
99. Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava Portrét prezidenta SR 8.7.2019 30,00 € Prevodný príkaz
98. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 7/2019 8.7.2019 32,00 € Prevodný príkaz
97. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 7/2019 8.7.2019 24,00 € Prevodný príkaz
96. FM Consulting spol. s.r.o., Ružová 1779/9, 020 01 Púchov Kategorizácia pracovných činností z hľadiska zdravotných rizík + konzultačná činnosť 8.7.2019 84,00 € Prevodný príkaz
95. osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 7/2019 8.7.2019 32,40 € Prevodný príkaz
94. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 6/2019 8.7.2019 15,98 € Prevodný príkaz
93. Pavol KAPRALČÍK, Udiča 134, 018 01 Udiča Vypracovanie Registratúrneho poriadku a plánu 19.6.2019 150,00 € Prevodný príkaz
92. JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica Vedenie účtovníctva 5/2019 19.6.2019 500,00 € Prevodný príkaz
91. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 5/2019 17.6.2019 326,40 € Prevodný príkaz
90. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 5/2019 14.6.2019 197,00 € Prevodný príkaz
89. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 5/2019 13.6.2019 910,22 € Prevodný príkaz
88. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica Poplatok za uloženie odpadu 13.6.2019 88,32 € Prevodný príkaz
87. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 5/2019 10.6.2019 23,58 € Prevodný príkaz
86. Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravné lístky 4.6.2019 292,66 € Prevodný príkaz Za 4. – 5. mesiac
85. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 6/2019 4.6.2019 34,00 € Prevodný príkaz
84. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 6/2019 4.6.2019 24,00 € Prevodný príkaz
83. osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 6/2019 4.6.2019 32,40 € Prevodný príkaz
82. WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou Doména bodina.eu 31.5.2019 5,40 € Prevodný príkaz
81. JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica Vedenie účtovníctva 4/2019 31.5.2019 500,00 € Prevodný príkaz
80. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 5/2019 22.5.2019 15,98 € Prevodný príkaz
79. JAGCON, s.r.o., Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica Odborný stavebný dozor – Rekonštrukcia kultúrneho domu 22.5.2019 355,20 € Prevodný príkaz
78. Vladimír Kostelanský KVK KOVOVÝROBA, Bodiná 33, 018 15 Prečín Oprava veľkokapacitného kontajnera 22.5.2019 48,00 € Prevodný príkaz
77. PORADCA, s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina Predplatné “PORADCA 2020″ 17.5.2019 32,90 € Prevodný príkaz Vyúčtovanie
76. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica Poplatok za uloženie odpadu 17.5.2019 105,84 € Prevodný príkaz
75. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 4/2019 17.5.2019 1 008,00 € Prevodný príkaz
74. JAGCON, s.r.o., Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica Odborný stavebný dozor – Rekonštrukcia kultúrneho domu 16.5.2019 355,20 € Prevodný príkaz
73. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 4/2019 16.5.2019 162,50 € Prevodný príkaz
72. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 4/2019 15.5.2019 326,40 € Prevodný príkaz
71. ELBAS s.r.o., Hatné 1, 018 02 Hatné Pružinová hojdačka – koník 13.5.2019 330,00 € Prevodný príkaz
70. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 4/2019 10.5.2019 23,58 € Prevodný príkaz
69. PORADCA, s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina Predplatné “PORADCA 2020″ 7.5.2019 32,90 € Prevodný príkaz Záloha
68. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 5/2019 7.5.2019 76,00 € Prevodný príkaz
67. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 5/2019 7.5.2019 24,00 € Prevodný príkaz
66. osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 5/2019 3.5.2019 32,40 € Prevodný príkaz
65. KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce Aktualizácia KEO WIN 08/2019 3.5.2019 13,50 € Prevodný príkaz
64. Stanislav Zúbek, Rozkvet 2053/108, 017 01 Považská Bystrica Rekonštrukcia kultúrneho domu 27.5.2019 37 699,04 € Prevodný príkaz
63. JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica Vedenie účtovníctva 3/2019 29.4.2019 500,00 € Prevodný príkaz
62. Informačné vitríny, s.r.o., Kamenná 202/40, 966 22 Lutila Detský nerezový kolotoč 25.4.2019 1 444,00 € Prevodný príkaz
61. Informačné vitríny, s.r.o., Kamenná 202/40, 966 22 Lutila Informačná vitrína 25.4.2019 318,00 € Prevodný príkaz
60. Obec Jasenica, Jasenica 130, 018 17 Jasenica Príspevok na spoločnú úradovňu 24.4.2019 568,40 € Prevodný príkaz
59. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 4/2019 24.4.2019 15,98 € Prevodný príkaz
58. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica Poplatok za uloženie odpadu 15.4.2019 70,92 € Prevodný príkaz
57. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 3/2019 15.4.2019 658,44 € Prevodný príkaz
56. JAGCON, s.r.o., Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica Odborný stavebný dozor – Rekonštrukcia kultúrneho domu 15.4.2019 355,20 € Prevodný príkaz
55. JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica Vedenie účtovníctva 2/2019 15.4.2019 500,00 € Prevodný príkaz
54. KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce Aktualizácia KEO WIN 07/2019 11.4.2019 13,50 € Prevodný príkaz
53. Združenie obcí Strážovské vrchy, Domaniža 426, 018 16 Domaniža Doprava a manipulácia s kompostermi 12.4.2019 71,77 € Prevodný príkaz
52. ADER, Mgr. Alena Pastieriková, Pribinova 971/30-8, 017 01 Považská Bystrica Deratizácia obecných objektov 10.4.2019 36,90 € Prevodný príkaz
51. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 3/2019 10.4.2019 326,40 € Prevodný príkaz
50. JARELL, s.r.o., Prečín 28, 018 15 Prečín Údržba verejného osvetlenia 10.4.2019 1 910,00 € Prevodný príkaz
49. Ing. Vladimír Pápeš – EkonSpo, K cintorínu 36, P.O.Box 52, 010 08 Žilina Potvrdenka s juxtou samoprepisovacia 9.4.2019 27,65 € Dobierka
48. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 3/2019 8.4.2019 23,58 € Prevodný príkaz
47. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 3/2019 8.4.2019 178,50 € Prevodný príkaz
46. POLEŠKO, s.r.o., Dolná Breznica 26, 020 61 Dolná Breznica Služby PO 01 – 03/2019 8.4.2019 55,77 € Prevodný príkaz
45. Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravné lístky 8.4.2019 292,66 € Prevodný príkaz Za 2. – 3. mesiac
44. Stanislav Zúbek, Rozkvet 2053/108, 017 01 Považská Bystrica Rekonštrukcia kultúrneho domu 24.5.2019 12 552,88 € Prevodný príkaz
43. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 4/2019 8.4.2019 24,00 € Prevodný príkaz
42. osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 4/2019 5.4.2019 32,40 € Prevodný príkaz
41. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 4/2019 8.4.2019 196,00 € Prevodný príkaz
40. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 3/2019 25.3.2019 15,98 € Prevodný príkaz
39. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica Poplatok za uloženie odpadu 18.3.2019 34,59 € Prevodný príkaz
38. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 2/2019 18.3.2019 814,10 € Prevodný príkaz
37. MAS Naše Považie, Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov Príspevok na chod MAS Naše Považie na rok 2019 12.3.2019 163,68 € Prevodný príkaz
36. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 2/2019 12.3.2019 166,00 € Prevodný príkaz
35. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 2/2019 12.3.2019 326,40 € Prevodný príkaz
34. COPOS, s.r.o., Sládkovičova 1128, 017 01 Považská Bystrica Tonery 7.3.2019 73,00 € Prevodný príkaz
33. Stanislav Zúbek, Rozkvet 2053/108, 017 01 Považská Bystrica Rekonštrukcia kultúrneho domu 24.5.2019 20 793,86 € Prevodný príkaz
32. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 2/2019 6.3.2019 23,58 € Prevodný príkaz
31. osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 3/2019 4.3.2019 32,40 € Prevodný príkaz
30. JAGCON, s.r.o., Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica Odborný stavebný dozor – Rekonštrukcia kultúrneho domu 4.3.2019 355,20 € Prevodný príkaz
29. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 3/2019 4.3.2019 357,00 € Prevodný príkaz
28. KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce Aktualizácia KEO WIN 05/2019 4.3.2019 13,50 € Prevodný príkaz
27. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 3/2019 4.3.2019 24,00 € Prevodný príkaz
26. JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica Vedenie účtovníctva 1/2019 1.3.2019 500,00 € Prevodný príkaz
25. JAGCON, s.r.o., Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica Odborný stavebný dozor – Rekonštrukcia kultúrneho domu 25.2.2019 355,20 € Prevodný príkaz
24. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 1/2019 25.2.2019 326,40 € Prevodný príkaz
23. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 2/2019 20.2.2019 15,98 € Prevodný príkaz
22. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 1/2019 19.2.2019 601,78 € Prevodný príkaz
21. Jozef Čelko ml., Domaniža 177, 018 16 Domaniža Posyp komunikácii 18.2.2019 104,00 € Prevodný príkaz
20. Stanislav Zúbek, Rozkvet 2053/108, 017 01 Považská Bystrica Rekonštrukcia kultúrneho domu 14.2.2019 697,32 € Prevodný príkaz
19. KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce Aktualizácia KEO WIN 04/2019 11.2.2019 13,50 € Prevodný príkaz
18. Jakub Čelko, Malé Lednice 86, 018 16 Domaniža Zimná údržba miestnych komunikácii 01/2019 11.2.2019 495,00 € Prevodný príkaz
17. INPROST, s.r.o., Smrečianska 29, 811 05 Bratislava Tlačivá – Daň z nehnuteľností 8.2.2019 26,00 € Prevodný príkaz
16. Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravné lístky 7.2.2019 229,62 € Prevodný príkaz Za 12. – 1. mesiac
15. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 1/2019 8.2.2019 169,00 € Prevodný príkaz
14. Stanislav Zúbek, Rozkvet 2053/108, 017 01 Považská Bystrica Rekonštrukcia kultúrneho domu 24.5.2019 13 118,28 € Prevodný príkaz
13. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 1/2019 8.2.2019 23,58 € Prevodný príkaz
12. OPŽP SK, s.r.o., Horná Lehota 104, 027 41 Oravský Podzámok Školenie 4.2.2019 50,00 € Prevodný príkaz
11. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 2/2019 4.2.2019 379,00 € Prevodný príkaz
10. SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Autorské práva 4.2.2019 14,28 € Prevodný príkaz
9. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 2/2019 4.2.2019 2 600,00 € Prevodný príkaz
8. osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 2/2019 4.2.2019 32,40 € Prevodný príkaz
7. KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce Aktualizácia KEO WIN 02/2019 4.2.2019 13,50 € Prevodný príkaz
6. VAMAF, s.r.o., Zemianska Závada 76, 018 15 Prečín Kamenivo 4.2.2019 134,16 € Prevodný príkaz
5. Obec Jasenica, Jasenica 130, 018 17 Jasenica Príspevok na spoločnú úradovňu 30.1.2019 770,29 € Prevodný príkaz
4. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 1/2019 28.1.2019 15,98 € Prevodný príkaz
3. Slovgram, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava Autorské práva na rok 2019 30.1.2019 38,50 € Prevodný príkaz
2. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 1/2019 18.1.2019 391,00 € Prevodný príkaz
1. osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 1/2019 7.1.2019 32,40 € Prevodný príkaz