Č. Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena vrátane DPH Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
7. Pôdohospodárska platobná agentura, Hraničná 12, 815 26 Bratislava Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Poskytnutie NFP – Výstavba amfiteátra v obci Bodiná 16 312,00 € 16.5.2023
6. Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Poskytnutie finančných prostriedkov na vybavenie, pracovné prostriedky a odbornú prípravu členov DHZO 1 400,00 € 29.4.2023
5. Eduard Michalík, Bodiná 127, 018 15 Prečín Zmluva o zriadení vecného bremena Zriadenie vecného bremena 13.4.2023
4. Gaffer, s.r.o., Krížna 335/15, 017 01 Považská Bystrica Zmluva na údržbu KDS Údržba KDS v obci Bodiná 7,00 € / odberateľ 1.1.2023
3. JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica Zmluva o poskytovaní účtovníckych služieb Vedenie účtovníctva 600,00 € / mesačne 26.1.2023 31.12.2023
2. Zdeno Mišutka, Hvozdnica 405, 013 56 Hvozdnica Zmluva o vývoze a nakladaní s oddelene vyzbieraným použitým šatstvom Vývoz a preprava odpadu umiestneného v kontajneroch Držiteľa odpadu 20.1.2023
1. Zdeno Mišutka, Hvozdnica 405, 013 56 Hvozdnica Kúpna zmluva Prevod vlastnického práva – 1 ks kovový kontajner na textil 480,00 € 20.1.2023