Obecný úrad v Bodinej od roku 2015 vydáva informačné noviny pre obyvateľov obce Bodiná s názvom Bodianske novinky. Cieľom Bodianskych noviniek je pravidelne informovať občanov a priaznivcov obce o dianí v obci a plánoch do budúcna.

Každé číslo informačných novín bude zaslané občanom obce do poštovej schránky a taktiež uverejnené na webovej stránke obce v sekci “O obci”.

Prvé číslo Bodinskych noviniek na stiahnutie: