Zmluva č.4/2015

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o združení finančných prostriedkov bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 30.6.2015.   Číslo: 4/2015 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: A P X, k.s., Hliny 1299/122, more »

Detaily

Zmluva č.3/2015

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o združení finančných prostriedkov bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 27.5.2015.   Číslo: 3/2015 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: Občianske združenie Mikroregión Strážovské vrchy, Domaniža 426, 018 16 Domaniža Zmluvná strana more »

Detaily

Zmluva č.1/2015

Potvrdenie   Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP: KaHR-22VS-1001/0309/141 bol zverejnený na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 3.2.2015.   Číslo: 1/2015 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 more »

Detaily

Zmluva č.2/2015

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o poskytnutí služieb bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 27.1.2015.   Číslo: 2/2015 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina more »

Detaily