Vývoz separovaného odpadu v obci Bodiná bude v kalendárnom roku 2022 prebiehať v nasledujúcich termínoch:

 

komunal_2022