Vývoz separovaného odpadu v obci Bodiná bude v kalendárnom roku 2024 prebiehať v nasledujúcich termínoch: