Vývoz separovaného odpadu v obci Bodiná bude v kalendárnom roku 2020 prebiehať v nasledujúcich termínoch:

Harmonogram_vyvozu_2020