Vývoz separovaného odpadu v obci Bodiná bude v kalendárnom roku 2021 prebiehať v nasledujúcich termínoch:

Harmonogram_vyvozu_odpadu_2021