Olympiáda seniorov v Plevníku 2023

Obec Bodiná : 8. september 2023 10:45


Výkup papiera – 14.09.2023

Obec Bodiná : 4. september 2023 11:05

 

Dňa 14.09.2023 (štvrtok) sa uskutoční v Bodinej pred predajňou Coop Jednota v čase od 16.20 hod. do 16.30 hod. výkup papiera.

Letak 92023


 

Obecné slávnosti 2023

Obec Bodiná : 20. august 2023 18:39

Oznámenie o začatí konania

Obec Bodiná : 17. august 2023 11:12

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania – “Rodinný dom – novostavba”, na pozemku KNC parc. č. 379/2,3,4 v kat. území Bodiná.


 

Obecné slávnosti Bodiná 2023

Obec Bodiná : 9. august 2023 13:14

obecne_slavnosti_2023_v2


 

Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku

Obec Bodiná : 9. august 2023 10:39

Oznámenie o zámere prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa


 

Prerušenie distribúcie elektriny

Obec Bodiná : 7. august 2023 11:15

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje svojim odberateľom, že dňa 15.8.2023 (utorok) v čase od 07.30 hod. – 16.30 hod. bude v obci Bodiná prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre všetky odberné miesta v obci.


Oznámenie o začatí konania

Obec Bodiná : 3. august 2023 8:42

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania – “Rodinný dom – novostavba”, na pozemku KNC parc. č. 805/2 v kat. území Bodiná.


 

Voľby 2023 – vydanie hlas.preukazu

Obec Bodiná : 3. august 2023 8:37

Oznámenie o zverejnení e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Obec Bodiná prijíma oznámenia na adrese:

obecbodina@centrum.sk

Obec Bodiná vydáva hlasovacie preukazy od 16.8.2023 do 29.9.2023 v úradných hodinách obce. Hlasovacie preukazy zasiela poštou do 13.9.2023


Voľby 2023 – zverejnenie email adresy

Obec Bodiná : 24. júl 2023 12:42

Oznámenie o zverejnení e-mailovej adresy na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie

Obec Bodiná prijíma oznámenia na adrese:

obecbodina@centrum.sk

do pondelka 21.8.2023

Právo delegovať člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie majú politické hnutia a koalície, ktoré kandidujú v septembrových voľbách a ich kandidátne listiny sú zaregistrované.


Annovské hody Prečín

Obec Bodiná : 24. júl 2023 12:37

received_671370038369908


 

 

Kandráčovci – Butkov

Obec Bodiná : 18. júl 2023 10:50

Kandráčovci - Benefičný koncert


 

Cigáni idú do neba – Terchová

Obec Bodiná : 18. júl 2023 10:44

Cigáni idú do neba


 

Oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu

Obec Bodiná : 11. júl 2023 11:50

Oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu “Regionálny systém ekologickej stability okresu Považská Bystrica”


Prerušenie distribúcie elektriny

Obec Bodiná : 21. jún 2023 16:39

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje svojim odberateľom, že dňa 28.6.2023 (streda) v čase od 07.30 hod. – 16.30 hod. bude v obci Bodiná prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre všetky odberné miesta v obci.


Upozornenie o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia

Obec Bodiná : 15. jún 2023 13:28

 

Oznámenie – volebný okrsok – voľby NR SR 2023

Obec Bodiná : 13. jún 2023 12:28

Oznamenie obecneho uradu o utvore ní volebného okrsku - voľby NR


 

Informácie pre voliča – Voľby NR SR 2023

Obec Bodiná : 12. jún 2023 14:41

 

Rozhodnutie

Obec Bodiná : 6. jún 2023 13:01

Rozhodnutie o odstránení stavby: “Rodinný dom s. č.12″ na pozemku KNC parc č.379/2 v katastrálnom území Bodiná


Rozhodnutie

Obec Bodiná : 6. jún 2023 8:48

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu ,,Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu obce Bodiná“


« Strana 1, 2, 310, »