Bodianske novinky 1/2023

Obec Bodiná : 20. marec 2023 10:34

Prvé číslo Bodianskych noviniek v roku 2023 na stiahnutie:


Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Obec Bodiná : 15. marec 2023 17:34

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že dňa 

23.03.2023 (štvrtok)  v čase od 07.30.hod. – 18.30 hod. a

dňa 28.03.2023 (utorok) v čase od 07.30 hod. – 19.30 hod.

bude v obci Bodiná prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre všetky odberné miesta v obci.


Verejné prerokovanie

Obec Bodiná : 24. február 2023 14:20

Obec Bodiná ako obstarávatel’ strategického dokumentu “Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu Obce Bodiná” oznamuje, že

verejné prerokovanie

Správy o hodnotení uvedeného strategického dokumentu v zmysle § 11 Zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uskutočni dňa

07.03.2023 o 10:00 hod. v kultúrnom dome v Bodinej.

Správa o hodnotení strategického dokumentu „Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu Obce Bodiná” je zverejnená na: www.bodina.eu


 

Fašiangy 2023 – pochovávanie basy

Obec Bodiná : 23. február 2023 15:32


 

Fašiangy 2023

Obec Bodiná : 20. február 2023 9:01

Správa o hodnotení Zmeny a doplnky č.4 UP Bodiná

Obec Bodiná : 17. február 2023 14:23

Správa o hodnotení a návrhu strategického dokumentu “Zmeny a doplnky č.4 Územného plánu Obce Bodiná”


Fašiangová zábava 2023

Obec Bodiná : 10. február 2023 13:07

Fašiangy 2023


 

Výkup papiera

Obec Bodiná : 10. február 2023 10:41

Dňa 15.2.2023 sa bude pred predajňou Coop Jednota v Bodinej v čase od 16.00 hod. do 16.10 hod. vykupovať papier výmenou za hygienické potreby.

letak vykup papiera 22023

 


 

Referendum 2023

Obec Bodiná : 22. január 2023 21:32

Výsledky referenda 2023 v obci Bodiná

Volebná účasť v obci Bodiná: 56,17% 


 

Rozhodnutie Zmeny a doplnky ÚP Prečín

Obec Bodiná : 13. január 2023 13:24

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní na základe oznámenia o strategickom dokumente ,,Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Prečín“


Novoročný výstup na Vysoký vrch 2023

Obec Bodiná : 4. január 2023 16:56

Krásne slnečné počasie vylákalo na výstup približne stovku turistov. Po vzostupe bol v kultúrnom dome pre všetkých, aj pre tých, ktorí si na turistiku netrúfli, navarený guláš. Novoročný výstup na Vysoký vrch je ukážkou skvelej spolupráce medzi turistami KST Horec Bodiná, futbalistami TJ Horec Bodiná a obecným úradom. Všetkým, ktorí sa na organizovaní podieľali a zúčastnili sa, patrí úprimná vďaka!


 

Harmonogram zvozu odpadov 2023

Obec Bodiná : 4. január 2023 13:34

odvoz_odpadu_2023


 

Vianočný turnaj v hokejbale

Obec Bodiná : 1. január 2023 17:24

Víťazom Vianočného turnaja o majstra obce Bodiná v hokejbale sa po napínavých zápasoch v posledný deň roka 2022 stalo mužstvo z dolného konca. Srdečne blahoželáme!


 

Novoročný výstup na Vysoký vrch

Obec Bodiná : 28. december 2022 13:18

Pozvanka na 21- rocnik Novoroc ného výstupu na Vysoký vrch


 

Vianočné prianie

Obec Bodiná : 21. december 2022 11:54

vianocny pozdrav 2022


 

Program hosp. a soc. rozvoja Obce Bodiná 2023-2030

Obec Bodiná : 20. december 2022 17:14

 

Vianočné tvorivé dielne 2022

Obec Bodiná : 12. december 2022 23:07

Únia žien v spolupráci s obecným úradom zorganizovala v nedeľu 11.12.2022 po dlhých štyroch rokoch tvorivé dielničky. Ženy už v sobotu vypekali posúchy, záviny, varili kapustnicu a zdobili sálu kultúrneho domu. V nedeľu boli pre deti pripravené tvorivé dielne, kde si vyrábali ozdoby na stromček, ktorými ho potom ozdobili. Kultúrnym domom zneli vianočné piesne a rozvoniaval punč, pre deti samozrejme bez alkoholu :-). Vo vianočnom programe vystúpili naše šikovné deti a Bodiansky spevokol. Kultúrnym domom zaznela Tichá noc a na záver prišiel Mikuláš s anjelom a čertom, ktorí pre všetky deti priniesli balíčky. Naše ženy opäť vytvorili príjemnú vianočnú atmosféru.


Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obec Bodiná : 12. december 2022 12:52

Starostka Obce Bodiná zvoláva podľa Zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení zasadnutie poslancov Obecného zastupiteľstva Obce Bodiná, ktoré sa uskutoční dňa 16.12.2022 (piatok) o 17,00 hodine v zasadacej miestnostni OcÚ v Bodinej.


Zmeny a doplnky č.3 Územného plánu obce Prečín

Obec Bodiná : 8. december 2022 12:23

Referendum 2023 – emailová adresa

Obec Bodiná : 5. december 2022 18:51

Oznámenie o zverejnení e-mailovej adresy na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

Obec Bodiná prijíma žiadosti na adrese:

obecbodina@centrum.sk


« Strana 1, 2, 310, »