Asistované sčítanie

Obec Bodiná : 19. apríl 2021 11:28

Občania, ktorí sa ešte nesčítali, môžu tak urobiť prostredníctvom stacionárneho asistenta.

Asistované sčítanie obyvateľov v Obci Bodiná vykonáva výlučne referentka obecného úradu v Bodinej.

Termín sčítania si treba dohodnúť

na tel. čísle: 042/439 80 35, mobil: 0911 949 475.

Asistent sčítania nežiada od občanov finančnú hotovosť, tieto služby sú poskytované bezplatne!

V tejto súvislosti Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR v spolupráci so Štatistickým úradom SR upozorňuje občanov, aby boli opatrní a nestali sa obeťou falošných asistentov sčítania.


 

Testovanie obyvateľov v Domaniži – 16.4.2021

Obec Bodiná : 15. apríl 2021 8:48

Domaniža-skriningove-testovanie-16042021-10


VZN č.1/2021 o vodení psov

Obec Bodiná : 12. apríl 2021 10:26

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2021 o vodení psov a sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa


Pozitívne prípady Covid-19

Obec Bodiná : 8. apríl 2021 14:06

Počet prípadov COVID-19 v obciach v okrese Považská Bystrica za obdobie 1.4.2021 – 8.4.2021
PHOTO-2021-04-08-13-19-51
Zdroj: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Považská Bystrica

Počas testovania v prvom aprílovom týždni nebol pozitívny ani jeden občan Bodinej.


Testovanie obyvateľov v Domaniži – 9.4.2021

Obec Bodiná : 7. apríl 2021 19:18

Domaniza-skriningove-testovanie-09042021-10


Testovanie obyvateľov v Domaniži – 1.4.2021

Obec Bodiná : 30. marec 2021 9:54

Domaniza-skriningove-testovanie-01042021-10


Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obec Bodiná : 29. marec 2021 12:18

Starostka obce Bodiná zvoláva podľa zákona č. 369/1990 Z.z. zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň: 31.3.2021 o 16,00 hodine v kultúrnom dome v Bodinej.


Testovanie obyvateľov v Domaniži – 26.3.2021

Obec Bodiná : 24. marec 2021 20:02

Domaniža-skriningove-testovanie-2021-11


Pozitívne prípady Covid-19

Obec Bodiná : 23. marec 2021 12:48

Počet prípadov COVID-19 v obciach v okrese Považská Bystrica za obdobie 1.3.2021 – 23.3.2021
covid_19_okres_PB_k_23_3_2021
Zdroj: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Považská Bystrica


Oznam – vypaľovanie trávy

Obec Bodiná : 19. marec 2021 19:37

Testovanie obyvateľov v Domaniži – 19.3.2021

Obec Bodiná : 17. marec 2021 11:30

Domaniža-skriningove-testovanie-2021-10


Pozitívne prípady Covid-19

Obec Bodiná : 16. marec 2021 14:16

Počet prípadov COVID-19 v obciach v okrese Považská Bystrica za obdobie 1.3.2021 – 16.3.2021
covid_19_okres_PB_k_16_3_2021
Zdroj: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Považská Bystrica


Pozitívne prípady Covid-19

Obec Bodiná : 11. marec 2021 16:34

Počet prípadov COVID-19 v obciach v okrese Považská Bystrica za obdobie 1.3.2021 – 11.3.2021
covid_19_okres_PB_k_11_3_2021
Zdroj: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Považská Bystrica


Návrh VZN o vodení psov

Obec Bodiná : 11. marec 2021 11:32

Návrh VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA č. 1/2021 o vodení psov a sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa


Testovanie obyvateľov v Domaniži – 12.3.2021

Obec Bodiná : 10. marec 2021 13:53

Domaniža-skriningove-testovanie-2021-10


Zmena času testovania v Domaniži – 5.3.2021

Obec Bodiná : 4. marec 2021 18:00

zmena_casu_testovania_domaniza


Pozitívne prípady Covid-19 za 02/2021

Obec Bodiná : 3. marec 2021 18:07

pozitivne_pripady_28_2_2021_okres_PB
Zdroj: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Považská Bystrica


Testovanie obyvateľov v Domaniži – 5.3.2021

Obec Bodiná : 3. marec 2021 11:14

Domaniza-skriningove-testovanie-2021-8.jpg


Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov 2020

Obec Bodiná : 26. február 2021 11:55

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v Obci Bodiná za rok 2020

Obec Bodiná podľa 329/2018 Z.z., Zákona o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020:

 • Obec vyseparovala cez MEGAWASTE SLOVAKIA 14,10 ton odpadu (plasty, sklo, kovy).
 • Obec vyseparovala 1,62 t šatstva
 • Obec vyseparovala 0,82 t elektroodpadu
 • Obec vyseparovala 1,49 t papiera
 • Obec zhodnotila 25,2 t biologicky rozložiteľného odpadu
 • Obec uložila na skládku 91,27 t komunálneho odpadu
 • Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2020 dosiahla 32,87%.


  Pozitívne prípady Covid-19 k 25.2.2021

  Obec Bodiná : 25. február 2021 20:33

  pozitivne_pripady_25_2_2021_okres_PB
  Zdroj: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Považská Bystrica


  « Strana 1, 2, 310, »