Č. Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma Spôsob úhrady Poznámky
11. Obec Jasenica, Jasenica 130, 018 17 Jasenica Príspevok na spoločnú úradovňu 26.1.2024 585,60 € Prevodný príkaz
10. MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica Kontrola a odborné poradenstvo pre projekt “Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnov. zdrojov energie” 26.1.2024 1 800,00 € Prevodný príkaz
9. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 1/2024 26.1.2024 487,00 € Prevodný príkaz
8. Ing. Mário Barančík, Hatné 210, 018 02 Hatné Geodetické a kartografické práce – areál pri amfiteátri 25.1.2024 250,00 € Prevodný príkaz
7. Slovgram, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava Autorské práva na rok 2024 19.1.2024 38,40 € Prevodný príkaz
6. Gaffer, s.r.o., Krížna 335/15, 017 01 Považská Bystrica Oprava a údržba na KDS 1/2024 16.1.2024 413,00 € Prevodný príkaz
5. Ing. Mário Barančík, Hatné 210, 018 02 Hatné Geodetické a kartografické práce – zameranie adresného bodu – Dom smútku 12.1.2024 50,00 € Prevodný príkaz
4. JARELL, s.r.o., Prečín 28, 018 15 Prečín Výmena svietidiel VO, zloženie vianočnej výzdoby 11.1.2024 792,00 € Prevodný príkaz
3. JARELL, s.r.o., Prečín 28, 018 15 Prečín Inštalácia internetu v budove kultúrneho domu 5.1.2024 276,00 € Prevodný príkaz
2. encare, s.r.o., Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava Spotreba elektrickej energie 1/2024 5.1.2024 692,13 € Prevodný príkaz
1. GET PROFI, s.r.o., Veľký Folkmar 325, 055 51 Veľký Folkmar Výkon zodpovednej osoby 1/2024 3.1.2024 32,40 € Prevodný príkaz