Č. Dodávateľ Predmet Dátum vystavenia Suma Poznámky
2. TIPA, spol. s.r.o., Sadová 2749/42, 746 01 Opava Stojan na odpadkové vrecia 35,74 € 28.6.2021 2 ks
1. Ing. Slavomír Jalč – UNIMAT SLOVAKIA, Lánská 954/26, 017 01 Považská Bystrica Vrecia na zmesový komunálny odpad 120l – 25 ks/rolka 307,97 € 11.1.2021 103 balení