Č. Dodávateľ Predmet Dátum vystavenia Suma Poznámky
1. Ing. Slavomír Jalč – UNIMAT SLOVAKIA, Lánská 954/26, 017 01 Považská Bystrica Vrecia na zmesový komunálny odpad 120l – 25 ks/rolka 307,97 € 11.1.2021 103 balení