Č. Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena vrátane DPH Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
4. JAGCON, s.r.o., Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica Mandátna zmluva Odborný stavebný dozor – Výstavba amfiteátra v obci Bodiná 612,00 € 7.5.2020
3. Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Poskytnutie finančných prostriedkov na vybavenie, pracovné prostriedky a odbornú prípravu členov DHZO 1 400,00 € 27.3.2020
2. Bánovská Regionálna rozvojová agentúra, Školská 31/22, 957 01 Bánovce nad Bebravou Zmluva o poskytnutí služieb Spracovanie žiadosti o NFP + externý manažment 650,00 € 19.1.2020
1. REKONHAL, s.r.o., Považská Teplá 242, 017 05 Považská Bystrica Zmluva o dielo Výstavba amfiteátra v obci Bodiná 27 102,04 € 18.1.2020