Č. Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena vrátane DPH Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
2. Bánovská Regionálna rozvojová agentúra, Školská 31/22, 957 01 Bánovce nad Bebravou Zmluva o poskytnutí služieb Spracovanie žiadosti o NFP + externý manažment 650,00 € 19.1.2020
1. REKONHAL, s.r.o., Považská Teplá 242, 017 05 Považská Bystrica Zmluva o dielo Výstavba amfiteátra v obci Bodiná 27 102,04 € 18.1.2020