Č. Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena vrátane DPH Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
7. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica Zmluva na poskytnutie služieb Systém zberu separovaných zložiek komunálneho odpadu 1.1.2021
6. Štatistický úrad Slovenskej republiky, Miletičova 3, 824 67 Bratislava Zmluva o výpožičke Poskytnutie koncových zariadení a SIM kariet na výkon asistovaného sčítania v teréne 7.12.2020 14.4.2021
5. Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava Zmluva o návratnej finančnej výpomoci Návratná finančná výpomoc – kompenzácia výpadku dane z príjmov fyzických osôb 6 288,00 € 31.10.2020
4. JAGCON, s.r.o., Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica Mandátna zmluva Odborný stavebný dozor – Výstavba amfiteátra v obci Bodiná 612,00 € 7.5.2020
3. Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Poskytnutie finančných prostriedkov na vybavenie, pracovné prostriedky a odbornú prípravu členov DHZO 1 400,00 € 27.3.2020
2. Bánovská Regionálna rozvojová agentúra, Školská 31/22, 957 01 Bánovce nad Bebravou Zmluva o poskytnutí služieb Spracovanie žiadosti o NFP + externý manažment 650,00 € 19.1.2020
1. REKONHAL, s.r.o., Považská Teplá 242, 017 05 Považská Bystrica Zmluva o dielo Výstavba amfiteátra v obci Bodiná 27 102,04 € 18.1.2020