Č. Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena vrátane DPH Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
11. Telovýchovná jednota Horec Bodiná Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie Dotácia na výdavky spojené s realizáciou futbalových podujatí 2 000,00 € 29.12.2022
10. Ing. Ľudovít Vician, štatutárny audítor, Stred č. 56/48, 017 01 Považská Bystrica Zmluva o vykonaní auditu účt.závierky 2021 Audit účtovnej závierky 2021 600,00 € 16.11.2022
9. Štatistický úrad Slovenskej republiky, Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava Darovacia zmluva Darovanie majetku: tabletový počítač Samsung Galaxy Tab A10.1 31.10.2022
8. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín Zmluva o propagácii Prezentovanie objednávateľa 1 000,00 € 1.11.2022
7. DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS), BLUMENTAL Offices, Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava Zmluva o prevode výpočtovej techniky Prevod vlastníctva výpočtovej techniky 7.10.2022
6. Umelecká agentúra O.W. – MUSIC, s.r.o, Terchovská 252/90, 900 28 Zálesie Zmluva o zabezpečení spoločenskej akcie a hudobného výkonu Sprostredkovanie – podanie hudobnej produkcie 1 530,00 € 8.8.2022
5. Bodiansky spevokol Zmluva o výpožičke Reprezentačný odev – 6 ks 1.8.2022
4. Magdaléna Mrišová, Bodiná 72, 018 15 Prečín Zmluva o podružnom odbere el.energie Podružný odber el. energie – kamerový systém “Horný koniec” 1.6.2022
3. Ladislav Ďurkech – LASTA, Rozkvet 2010/26, 017 01 Považská Bystrica Zmluva o dielo Modernizácia chodníkov na cintoríne v obci Bodiná 7 176,00 € 10.5.2022
2. Štefan Kubačák, 023 54 Turzovka Zmluva o vykonaní hudobnej činnosti Odmena za umelecký výkon 350,00 € 30.4.2022
1. Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Poskytnutie finančných prostriedkov na vybavenie, pracovné prostriedky a odbornú prípravu členov DHZO 1 400,00 € 30.4.2022