Č. Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma Spôsob úhrady Poznámky
147. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 12/2015 25.1.2016 125,00 € Prevodný príkaz
146. Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., Ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava Vedenie účtu 12.2.2016 222,00 € Prevodný príkaz
145. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Vyúčtovanie elektrickej energie 2015 29.1.2016 - 267,28 € Prevodný príkaz Preplatok
144. Poradca podnikateľa, s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina Finančný spravodajca 2015 19.1.2016 12,46 € Prevodný príkaz Vyúčtovanie 2015
143. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Vyúčtovanie zemného plynu 2015 22.1.2016 - 781,33 € Prevodný príkaz Preplatok
142. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 12/2015 18.1.2016 1 047,14 € Prevodný príkaz
141. POLEŠKO, s.r.o., Dolná Breznica 26, 020 61 Dolná Breznica Služby PO 10 – 12/2015 18.1.2016 55,77 € Prevodný príkaz
140. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 12/2015 11.1.2016 20,69 € Prevodný príkaz
139. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 12/2015 11.1.2016 185,26 € Prevodný príkaz
138. Obec Prečín, 018 15 Prečín Spolufinancovanie zdravotného strediska 28.12.2015 62,80 € Prevodný príkaz 7 – 12/2015
137. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT + internet na VO 11/2015 28.12.2015 42,36 € Prevodný príkaz
136. Vladimír Minařík, Koceľova 32, 821 08 Bratislava Zabíjačkový komplet 100 l 17.12.2015 160,00 € Dobierka
135. Vladimír Šimík – rezbár, Bodiná 7, 018 15 Bodiná Zhotovenie dreveného skeletu na vstupnú tabuľu obce Bodiná 17.12.2015 65,00 € Prevodný príkaz
134. Martin Pružinec AXON, Rozkvet 2077/163-21, 017 01 Považská Bystrica Výškové práce na verejnom osvetlení. Údržba 17.12.2015 120,00 € Prevodný príkaz
133. JMB Technics, s.r.o., Šoltésovej 1673, 017 01 Považská Bystrica Spracovanie územno-plánovacej dokumentácie 17.12.2015 700,00 € Prevodný príkaz
132. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 11/2015 17.12.2015 160,00 € Prevodný príkaz
131. Obec Jasenica, Jasenica 130, 018 17 Jasenica Lekárska posudková činnosť 15.12.2015 13,28 € Prevodný príkaz
130. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 11/2015 14.12.2015 20,58 € Prevodný príkaz
129. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 11/2015 14.12.2015 754,10 € Prevodný príkaz
128. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 11/2015 14.12.2015 185,26 € Prevodný príkaz
127. INPROST, s.r.o., Smrečianska 29, 811 05 Bratislava Obecné noviny rok 2016 14.12.2015 67,60 € Prevodný príkaz
126. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 12/2015 14.12.2015 381,00 € Prevodný príkaz
125. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 12/2015 14.12.2015 34,00 € Prevodný príkaz
124. LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravné lístky 24.11.2015 620,20 € Prevodný príkaz Za 9. – 11. mesiac
123. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT + internet na VO 10/2015 24.11.2015 42,36 € Prevodný príkaz
122. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 10/2015 19.11.2015 166,50 € Prevodný príkaz
121. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 10/2015 18.11.2015 981,97 € Prevodný príkaz
120. Daniel Palko-Gaz-Term, Kpt. Nálepku 566, 017 01 Považská Bystrica Demontáž a montáž gamát 4x, vŕtanie dier, oprava vonkajších plynovodov, výmena tesnení na šróbení 4x 18.11.2015 180,00 € Prevodný príkaz
119. Obec Jasenica, Jasenica 130, 018 17 Jasenica Príspevok na spoločnú úradovňu 18.11.2015 324,06 € Prevodný príkaz
118. Jaroslav Kopáč, Prečín 28, 018 15 Prečín Oprava rozhlasového vedenia 12.11.2015 80,00 € Prevodný príkaz
117. KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce Udržiavací poplatok KEO DOS 2016 + ročná licencia KEO WIN 2016 12.11.2015 216,30 € Prevodný príkaz
116. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 10/2015 9.11.2015 185,26 € Prevodný príkaz
115. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 10/2015 9.11.2015 20,76 € Prevodný príkaz
114. MP Profit, s.r.o., Bulíkova 21, 851 04 Bratislava Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie 9.11.2015 1 200,00 € Prevodný príkaz
113. MP Profit, s.r.o., Bulíkova 21, 851 04 Bratislava Zabezpečenie a vykonanie procesu verejného obstarávania 9.11.2015 1 080,00 € Prevodný príkaz
112. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 11/2015 9.11.2015 323,00 € Prevodný príkaz
111. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 11/2015 9.11.2015 34,00 € Prevodný príkaz
110. PORADCA, s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina Predplatné – Úplné znenia zákonov 2016 30.10.2015 59,20 € Prevodný príkaz Záloha
109. MEVA-SK, s.r.o., Krátka 574, 049 51 Brzotín Závesný odpadkový koš 30.10.2015 153,00 € Prevodný príkaz 4 ks
108. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT + internet na VO 9/2015 30.10.2015 42,36 € Prevodný príkaz
107. KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce Aktualizácia KEO 2015/07 21.10.2015 13,50 € Prevodný príkaz
106. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 9/2015 19.10.2015 158,50 € Prevodný príkaz
105. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica Vypracovanie stanoviska k projektu “Výstavba/rekonštrukcia ciest v k.ú. Bodiná” 16.10.2015 66,38 € Prevodný príkaz
104. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 9/2015 16.10.2015 694,03 € Prevodný príkaz
103. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 9/2015 9.10.2015 20,11 € Prevodný príkaz
102. POLEŠKO, s.r.o., Dolná Breznica 26, 020 61 Dolná Breznica Služby PO 07 – 09/2015 9.10.2015 55,77 € Prevodný príkaz
101. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 10/2015 9.10.2015 196,00 € Prevodný príkaz
100. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 10/2015 9.10.2015 34,00 € Prevodný príkaz
99. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 9/2015 9.10.2015 185,26 € Prevodný príkaz
98. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefón – Gigaset A220 22.9.2015 9,90 € Hotovosť
97. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT + internet na VO 8/2015 28.9.2015 42,36 € Prevodný príkaz
96. LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravné lístky 28.9.2015 422,21 € Prevodný príkaz Za 7. – 8. mesiac
95. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 8/2015 21.9.2015 160,50 € Prevodný príkaz
94. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 8/2015 21.9.2015 739,50 € Prevodný príkaz
93. APX, k.s., Hliny 1299/122, 017 01 Považská Bystrica Audítorské služby 21.9.2015 300,00 € Prevodný príkaz
92. Ing. Daniel Sádecký, Prečín 318, 018 15 Prečín Projektová dokumentácia – dobudovanie poľných ciest 16.9.2015 1 000,00 € Prevodný príkaz Záloha
91. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 8/2015 11.9.2015 22,13 € Prevodný príkaz
90. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 8/2015 8.9.2015 185,26 € Prevodný príkaz
89. Obec Prečín, 018 15 Prečín Spolufinancovanie zdravotného strediska 8.9.2015 56,23 € Prevodný príkaz 1 – 6/2015
88. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 9/2015 8.9.2015 34,00 € Prevodný príkaz
87. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 9/2015 8.9.2015 64,00 € Prevodný príkaz
86. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 7/2015 28.8.2015 199,00 € Prevodný príkaz
85. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT + internet na VO 7/2015 27.8.2015 42,36 € Prevodný príkaz
84. Vladimír Šimík – GRAFIKA, Lánska 933/21-50, 017 01 Považská Bystrica Zhotovenie bannerov, tlač plagátov a pozvánok 20.8.2015 80,00 € Prevodný príkaz
83. WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou Webhosting bodina.eu 17.8.2015 12,96 € Prevodný príkaz
82. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 7/2015 13.8.2015 686,38 € Prevodný príkaz
81. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 7/2015 13.8.2015 22,13 € Prevodný príkaz
80. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 7/2015 13.8.2015 185,26 € Prevodný príkaz
79. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 8/2015 13.8.2015 31,00 € Prevodný príkaz
78. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 8/2015 14.8.2015 1 271,00 € Prevodný príkaz
77. Pavol Smatana, Považská Teplá 494, 017 05 Považská Bystrica Výmena okien na kultúrnom dome 3.8.2015 13 225,00 € Prevodný príkaz
76. Obec Jasenica, Jasenica 130, 018 17 Jasenica Príspevok na spoločnú úradovňu 28.7.2015 324,00 € Prevodný príkaz
75. Vladimír Šimík – GRAFIKA, Lánska 933/21-50, 017 01 Považská Bystrica Foto, grafické návrhy a polep informačných tabúľ 28.7.2015 98,00 € Prevodný príkaz
74. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT + internet na VO 6/2015 27.7.2015 46,31 € Prevodný príkaz
73. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 6/2015 22.7.2015 179,00 € Prevodný príkaz
72. Poradca podnikateľa, s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina Finančný spravodajca 2016 27.7.2015 26,40 € Prevodný príkaz Preddavok
71. LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravné lístky 15.7.2015 412,55 € Prevodný príkaz Za 5. – 6. mesiac
70. KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce Aktualizácia WIN 2015/06 22.7.2015 13,50 € Prevodný príkaz
69. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 6/2015 22.7.2015 990,64 € Prevodný príkaz
68. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 6/2015 13.7.2015 22,32 € Prevodný príkaz
67. POLEŠKO, s.r.o., Dolná Breznica 26, 020 61 Dolná Breznica Služby PO 04 – 06/2015 + prenosný hasiaci prístroj 13.7.2015 267,77 € Prevodný príkaz
66. Copos, s.r.o., Sládkovičova 1128, 017 01 Považská Bystrica Servis PC 13.7.2015 112,40 € Prevodný príkaz
65. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 6/2015 13.7.2015 185,26 € Prevodný príkaz
64. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 7/2015 13.7.2015 34,00 € Prevodný príkaz
63. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 7/2015 13.7.2015 31,00 € Prevodný príkaz
62. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 5/2015 24.6.2015 151,00 € Prevodný príkaz
61. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT + internet na VO 5/2015 1.7.2015 43,96 € Prevodný príkaz
60. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 5/2015 22.6.2015 632,77 € Prevodný príkaz
59. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 5/2015 8.6.2015 22,13 € Prevodný príkaz
58. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 5/2015 5.6.2015 185,26 € Prevodný príkaz
57. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 6/2015 5.6.2015 33,00 € Prevodný príkaz
56. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 6/2015 5.6.2015 34,00 € Prevodný príkaz
55. Kamenec Vojtech, Žilinská 777/4, 017 01 Považská Bystrica Výkop studne – futbalové ihrisko 1.6.2015 450,00 € Hotovosť
54. PORADCA, s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina Predplatné PORADCA 2016 1.7.2015 29,40 € Prevodný príkaz Vyúčtovanie
53. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 4/2015 28.5.2015 166,50 € Prevodný príkaz
52. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT + internet na VO 4/2015 28.5.2015 43,96 € Prevodný príkaz
51. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 4/2015 19.5.2015 768,82 € Prevodný príkaz
50. PORADCA, s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina Predplatné PORADCA 2016 19.5.2015 29,40 € Prevodný príkaz Záloha
49. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 4/2015 13.5.2015 23,59 € Prevodný príkaz
48. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 4/2015 13.5.2015 185,26 € Prevodný príkaz
47. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 5/2015 13.5.2015 78,00 € Prevodný príkaz
46. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 5/2015 13.5.2015 34,00 € Prevodný príkaz
45. Obec Jasenica, Jasenica 130, 018 17 Jasenica Príspevok na spoločnú úradovňu 7.5.2015 433,73 € Prevodný príkaz
44. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 3/2015 28.4.2015 161,00 € Prevodný príkaz
43. LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravné lístky 27.4.2015 817,96 € Prevodný príkaz Za 1. – 4. mesiac
42. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT + internet na VO 3/2015 28.4.2015 43,96 € Prevodný príkaz
41. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 3/2015 21.4.2015 635,98 € Prevodný príkaz
40. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 3/2015 14.4.2015 185,26 € Prevodný príkaz
39. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 3/2015 14.4.2015 22,13 € Prevodný príkaz
38. Ing. Jozef Vida, Petőfiho 258/28, 936 01 Šahy Vypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb obce 14.4.2015 80,00 € Prevodný príkaz
37. POLEŠKO, s.r.o., Dolná Breznica 26, 020 61 Dolná Breznica Služby PO 01 – 03/2015 14.4.2015 55,77 € Prevodný príkaz
36. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 4/2015 8.4.2015 204,00 € Prevodný príkaz
35. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 4/2015 8.4.2015 34,00 € Prevodný príkaz
34. Slovgram, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava Autorské práva na rok 2015 8.4.2015 33,50 € Prevodný príkaz
33. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT + internet na VO 2/2015 7.4.2015 64,30 € Prevodný príkaz
32. KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce Aktualizácia WIN 2015/04 23.3.2015 13,50 € Prevodný príkaz
31. Ing. Marek Čáni, Rozkvet 2076/161, 017 01 Považská Bystrica Náhradné diely na traktor 23.3.2015 157,32 € Prevodný príkaz
30. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 2/2015 27.3.2015 98,00 € Prevodný príkaz
29. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 2/2015 16.3.2015 24,17 € Prevodný príkaz
28. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 2/2015 23.3.2015 585,40 € Prevodný príkaz
27. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 2/2015 11.3.2015 185,26 € Prevodný príkaz
26. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Výmena elektromera 11.3.2015 50,40 € Prevodný príkaz Bodiná 105
25. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Výmena elektromera 11.3.2015 50,40 € Prevodný príkaz Bodiná 85
24. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Výmena elektromera 11.3.2015 50,40 € Prevodný príkaz Bodiná 20
23. GAAD REAL, s.r.o., Námestie Legionárov 5, 080 01 Prešov Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia 3 672,00 € Prevodný príkaz Prefinancovanie zo SIEA
22. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 3/2015 13.3.2015 371,00 € Prevodný príkaz
21. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 3/2015 13.3.2015 34,00 € Prevodný príkaz
20. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 1/2015 3.3.2015 599,07 € Prevodný príkaz
19. SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Autorské práva 3.3.2015 14,28 € Prevodný príkaz
18. Stanislav Sovík – Kivos, Bodiná 166, 018 15 Bodiná Zimná údržba miestnych komunikácií 14.3.2015 248,00 € Prevodný príkaz
17. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 1/2015 3.3.2015 13,99 € Prevodný príkaz
16. GEOMETRA, s.r.o., Námestie sv. Anny 21, 911 01 Trenčín Vyhotovenie katastrálnych máp 9.2.2015 50,00 € Dobierka
15. Obec Jasenica, Jasenica 130, 018 17 Jasenica Príspevok na spoločnú úradovňu 16.2.2015 260,21 € Prevodný príkaz
14. Jaroslav Kopáč, Prečín 28, 018 15 Prečín Oprava rozhlasového vedenia 17.2.2015 140,00 € Prevodný príkaz
13. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 1/2015 13.2.2015 185,26 € Prevodný príkaz
12. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 1/2015 13.2.2015 24,11 € Prevodný príkaz
11. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 2/2015 13.2.2015 2 486,00 € Prevodný príkaz
10. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 2/2015 13.2.2015 393,00 € Prevodný príkaz
9. PORADCA, s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina Vzory zmlúv 6.2.2015 16,94 € Prevodný príkaz
8. KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce Aktualizácia programu KEO 11.2.2015 13,50 € Prevodný príkaz
7. Signo, s.r.o., Tatranská cesta 68, 034 01 Ružomberok Nákup vlajky 27.1.2015 13,00 € Dobierka
6. IKARO, s.r.o., Okružná 32, 080 01 Prešov Portrét prezidenta 30.1.2015 9,80 € Prevodný príkaz
5. KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce Aktualizácia programu DOS/WIN 6.2.2015 13,50 € Prevodný príkaz
4. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 12/2014 10.2.2015 13,99 € Prevodný príkaz
3. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 1/2015 27.1.2015 406,00 € Prevodný príkaz
2. MAS Naše Považie, Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov Príspevok na chod MAS Naše Považie na rok 2015 26.2.2015 72,75 € Prevodný príkaz
1. KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce Aktualizácia programu KEO 21.1.2015 13,50 € Prevodný príkaz