Č. Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma Spôsob úhrady Poznámky
154. Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., Ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava Vedenie účtu 13.2.2017 396,00 € Prevodný príkaz
153. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 2016 27.1.2017 -44,99 € Prevodný príkaz Preplatok
152. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Vyúčtovanie zemného plynu 2016 18.1.2017 -336,86 € Prevodný príkaz Preplatok
151. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 12/2016 18.1.2017 131,00 € Prevodný príkaz
150. Poradca podnikateľa, s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina Finančný spravodajca 2016 17.1.2017 13,67 € Prevodný príkaz Vyúčtovanie
149. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 12/2016 17.1.2017 690,16 € Prevodný príkaz
148. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 12/2016 16.1.2017 23,58 € Prevodný príkaz
147. POLEŠKO, s.r.o., Dolná Breznica 26, 020 61 Dolná Breznica Služby PO 10 – 12/2016 9.1.2017 55,77 € Prevodný príkaz
146. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 12/2016 9.1.2017 167,33 € Prevodný príkaz
145. Obec Prečín, 018 15 Prečín Spolufinancovanie zdravotného strediska 9.1.2017 58,60 € Prevodný príkaz 7 – 12/2016
144. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 12/2016 28.12.2016 374,25 € Prevodný príkaz
143. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT + internet na VO 11/2016 28.12.2016 42,36 € Prevodný príkaz
142. Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina Ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov – rok 2016 20.12.2016 43,80 € Inkaso z bankového účtu
141. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 11/2016 20.12.2016 160,00 € Prevodný príkaz
140. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 11/2016 20.12.2016 1 054,67 € Prevodný príkaz
139. Jozef Ďurec – Elektro, Dolný Moštenec 157, 017 01 Považská Bystrica Oprava obecného rozhlasu 19.12.2016 89,00 € Prevodný príkaz
138. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 11/2016 12.12.2016 23,58 € Prevodný príkaz
137. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 11/2016 12.12.2016 167,33 € Prevodný príkaz
136. INPROST, s.r.o., Smrečianska 29, 811 05 Bratislava Obecné noviny rok 2017 12.12.2016 67,60 € Prevodný príkaz
135. KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce Ročná licencia KEO WIN 2017 2.12.2016 177,02 € Prevodný príkaz
134. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 12/2016 2.12.2016 310,00 € Prevodný príkaz
133. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 12/2016 2.12.2016 33,00 € Prevodný príkaz
132. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT + internet na VO 10/2016 24.11.2016 42,36 € Prevodný príkaz
131. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 10/2016 21.11.2016 696,95 € Prevodný príkaz
130. LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravné lístky 17.11.2016 610,31 € Prevodný príkaz Za 9. – 11. mesiac
129. PUSCHAPSON, s.r.o., Profesora Sáru 36, 974 01 Banská Bystrica Čistiace prostriedky 11.11.2016 10,00 € Prevodný príkaz
128. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 10/2016 11.11.2016 183,00 € Prevodný príkaz
127. Jaroslav Kopáč, Prečín 28, 018 15 Prečín Údržba na verejnom osvetlení 11.11.2016 109,00 € Prevodný príkaz
126. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 10/2016 9.11.2016 167,33 € Prevodný príkaz
125. DERAZIN, Ing. Milan Pastierik, Pribinova 971/30-8, 017 01 Považská Bystrica Deratizácia obecných objektov 9.11.2016 36,70 € Prevodný príkaz
124. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 10/2016 9.11.2016 23,74 € Prevodný príkaz
123. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 11/2016 7.11.2016 262,00 € Prevodný príkaz
122. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 11/2016 7.11.2016 33,00 € Prevodný príkaz
121. APX, k.s., Hliny 1299/122, 017 01 Považská Bystrica Audítorské služby 7.11.2016 300,00 € Prevodný príkaz
120. Jaroslav Kopáč, Prečín 28, 018 15 Prečín Údržba na verejnom osvetlení 9.11.2016 280,00 € Prevodný príkaz
119. MAS Naše Považie, Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov Príspevok na chod MAS Naše Považie na rok 2016 11.11.2016 163,68 € Prevodný príkaz
118. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT + internet na VO 9/2016 2.11.2016 42,36 € Prevodný príkaz
117. KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce Aktualizácia KEO 2016/08 20.10.2016 13,50 € Prevodný príkaz
116. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 9/2016 20.10.2016 161,00 € Prevodný príkaz
115. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 9/2016 20.10.2016 1 034,75 € Prevodný príkaz
114. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 9/2016 11.10.2016 23,77 € Prevodný príkaz
113. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 9/2016 11.10.2016 167,33 € Prevodný príkaz
112. POLEŠKO, s.r.o., Dolná Breznica 26, 020 61 Dolná Breznica Služby PO 07 – 09/2016 6.10.2016 55,77 € Prevodný príkaz
111. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 10/2016 6.10.2016 159,00 € Prevodný príkaz
110. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 10/2016 6.10.2016 33,00 € Prevodný príkaz
109. Obec Jasenica, Jasenica 130, 018 17 Jasenica Príspevok na spoločnú úradovňu 6.10.2016 352,16 € Prevodný príkaz
108. PORADCA, s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina Predplatné “Úplné znenia zákonov 2017″ 27.9.2016 59,20 € Prevodný príkaz Záloha
107. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT + internet na VO 8/2016 26.9.2016 42,76 € Prevodný príkaz
106. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 8/2016 26.9.2016 693,64 € Prevodný príkaz
105. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 8/2016 26.9.2016 184,50 € Prevodný príkaz
104. MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica Plastová tabuľa – Rekonštrukcia a dobudovanie poľných ciest v obci Bodiná 26.9.2016 60,00 € Prevodný príkaz
103. KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce Aktualizácia KEO 2016/07 22.9.2016 13,50 € Prevodný príkaz
102. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 8/2016 14.9.2016 167,33 € Prevodný príkaz
101. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 8/2016 9.9.2016 27,11 € Prevodný príkaz
100. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 9/2016 9.9.2016 52,00 € Prevodný príkaz
99. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 9/2016 9.9.2016 33,00 € Prevodný príkaz
98. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT + internet na VO 7/2016 30.8.2016 42,36 € Prevodný príkaz
97. LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravné lístky 18.8.2016 639,97 € Prevodný príkaz Za 6. – 8. mesiac
96. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 7/2016 19.8.2016 675,90 € Prevodný príkaz
95. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 7/2016 16.8.2016 20,81 € Prevodný príkaz
94. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 7/2016 16.8.2016 170,00 € Prevodný príkaz
93. WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou Webhosting bodina.eu 19.8.2016 12,96 € Prevodný príkaz
92. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 7/2016 15.8.2016 167,33 € Prevodný príkaz
91. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 8/2016 15.8.2016 26,00 € Prevodný príkaz
90. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 8/2016 15.8.2016 1 712,00 € Prevodný príkaz
89. PORADCA, s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina Predplatné “Finančný spravodajca 2017″ 29.7.2016 26,40 € Prevodný príkaz Záloha
88. Obec Prečín, 018 15 Prečín Spolufinancovanie zdravotného strediska 29.7.2016 86,40 € Prevodný príkaz 1 – 6/2016
87. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT + internet na VO 6/2016 25.7.2016 42,36 € Prevodný príkaz
86. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 6/2016 21.7.2016 161,00 € Prevodný príkaz
85. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 6/2016 20.7.2016 826,32 € Prevodný príkaz
84. POLEŠKO, s.r.o., Dolná Breznica 26, 020 61 Dolná Breznica Služby PO 04 – 06/2016 14.7.2016 55,77 € Prevodný príkaz
83. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 6/2016 14.7.2016 167,33 € Prevodný príkaz
82. Daniel Palko-Gaz-Term, Kpt. Nálepku 566, 017 01 Považská Bystrica Nákup materiálu TJ Horec Bodiná 14.7.2016 300,00 € Prevodný príkaz
81. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 6/2016 11.7.2016 20,58 € Prevodný príkaz
80. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 7/2016 11.7.2016 26,00 € Prevodný príkaz
79. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 7/2016 11.7.2016 33,00 € Prevodný príkaz
78. Notársky úrad JUDr. Alena Hromková, Nám. Andreja Hlinku 25/30, 017 01 Považská Bystrica Vyhotovenie notárskych zápisníc 29.6.2016 574,57 € Prevodný príkaz
77. PORADCA, s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina Predplatné “PORADCA 2017″ 29.6.2016 29,40 € Prevodný príkaz Vyúčtovanie
76. Obec Jasenica, Jasenica 130, 018 17 Jasenica Príspevok na spoločnú úradovňu 29.6.2016 352,16 € Prevodný príkaz
75. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT + internet na VO 5/2016 29.6.2016 42,36 € Prevodný príkaz
74. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 5/2016 17.6.2016 1 084,65 € Prevodný príkaz
73. PORADCA, s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina Predplatné “PORADCA 2017″ 15.6.2016 29,40 € Prevodný príkaz Záloha
72. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 5/2016 15.6.2016 162,00 € Prevodný príkaz
71. LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravné lístky 9.6.2016 639,97 € Prevodný príkaz Za 3. – 5. mesiac
70. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 5/2016 9.6.2016 20,58 € Prevodný príkaz
69. Jaroslav Kopáč, Prečín 28, 018 15 Prečín Oprava rozhlasového vedenia 9.6.2016 70,00 € Prevodný príkaz
68. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 5/2016 9.6.2016 167,33 € Prevodný príkaz
67. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 6/2016 9.6.2016 27,00 € Prevodný príkaz
66. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 6/2016 9.6.2016 33,00 € Prevodný príkaz
65. WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou Doména bodina.eu 9.6.2016 4,80 € Prevodný príkaz
64. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT + internet na VO 4/2016 25.5.2016 42,36 € Prevodný príkaz
63. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 4/2016 19.5.2016 1 138,52 € Prevodný príkaz
62. Disig, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava Kvalifikovaný systémový certifikát na HSM 4 roky 19.5.2016 103,20 € Prevodný príkaz
61. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 4/2016 19.5.2016 157,00 € Prevodný príkaz
60. DERAZIN – Ing. Milan Pastierik, Pribinova 971/30-8, 017 01 Považská Bystrica Deratizácia obecných objektov 19.5.2016 34,30 € Prevodný príkaz
59. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 4/2016 10.5.2016 20,58 € Prevodný príkaz
58. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 4/2016 10.5.2016 165,34 € Prevodný príkaz
57. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 5/2016 10.5.2016 33,00 € Prevodný príkaz
56. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 5/2016 10.5.2016 64,00 € Prevodný príkaz
55. Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 46 Považská Bystrica Čistenie kanalizácie – dĺžka 24 m 28.4.2016 179,17 € Prevodný príkaz
54. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT + internet na VO 3/2016 28.4.2016 42,36 € Prevodný príkaz
53. KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce Aktualizácia KEO 2016/06 28.4.2016 13,50 € Prevodný príkaz
52. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 3/2016 20.4.2016 754,08 € Prevodný príkaz
51. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Pripájanie učastníkov KDS 20.4.2016 125,78 € Prevodný príkaz
50. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 3/2016 19.4.2016 162,00 € Prevodný príkaz
49. Obec Jasenica, Jasenica 130, 018 17 Jasenica Lekárska posudková činnosť 19.4.2016 39,84 € Prevodný príkaz
48. VIKO, s.r.o., Považská Teplá 529, 017 05 Považská Bystrica Rúra zváraná 323,9/5,6 L=12m 18.4.2016 687,60 € Prevodný príkaz
47. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 3/2016 13.4.2016 20,58 € Prevodný príkaz
46. Vladimír Šimík – Grafika, Lánska 933/21-50, 017 01 Považská Bystrica Zhotovenie plastovej tabule 11.4.2016 75,00 € Prevodný príkaz
45. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Pripájanie/odpájanie učastníkov KDS 13.4.2016 129,60 € Prevodný príkaz
44. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 3/2016 13.4.2016 185,26 € Prevodný príkaz
43. JAMEX, s.r.o., Považské Podhradie 438, 017 04 Považská Bystrica Doprava cementu 13.4.2016 57,12 € Prevodný príkaz
42. POLEŠKO, s.r.o., Dolná Breznica 26, 020 61 Dolná Breznica Služby PO 01 – 03/2016 13.4.2016 55,77 € Prevodný príkaz
41. KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce Aktualizácia KEO 2016/05 11.4.2016 13,50 € Prevodný príkaz
40. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 4/2016 13.4.2016 165,00 € Prevodný príkaz
39. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 4/2016 13.4.2016 33,00 € Prevodný príkaz
38. Ing. Vladimír Pápeš – EkonSpo, K cintorínu 36, P.O.Box 52, 010 08 Žilina Potvrdenka s juxtou samoprepisovacia 31.3.2016 25,92 € Dobierka
37. MP Profit PB, s.r.o., Železničná 85/2, 017 01 Považská Bystrica Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti -rekonštrukcia kultúrneho domu 13.4.2016 500,00 € Prevodný príkaz 2.časť
36. INPROST, s.r.o., Smrečianska 29, 811 05 Bratislava Tlačivá – Daň z nehnuteľností 29.3.2016 10,50 € Prevodný príkaz
35. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 2/2016 22.3.2016 143,00 € Prevodný príkaz
34. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT + internet na VO 2/2016 22.3.2016 42,36 € Prevodný príkaz
33. Slovgram, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava Autorské práva na rok 2016 22.3.2016 38,50 € Prevodný príkaz
32. MP Profit PB, s.r.o., Železničná 85/2, 017 01 Považská Bystrica Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti -rekonštrukcia kultúrneho domu 24.3.2016 500,00 € Prevodný príkaz 1.časť
31. LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravné lístky 15.3.2016 610,31 € Prevodný príkaz Za 12. – 2. mesiac
30. Obec Jasenica, Jasenica 130, 018 17 Jasenica Príspevok na spoločnú úradovňu 17.3.2016 352,16 € Prevodný príkaz
29. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 2/2016 17.3.2016 731,37 € Prevodný príkaz
28. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Montáž digitálneho prijímača do KDS Bodiná 17.3.2016 134,04 € Prevodný príkaz
27. Regionál. združ. miest a obcí Stredného Považia, K dolnej stanici 20A, 911 01 Trenčín Publikácia “Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2016″ 17.3.2016 25,00 € Prevodný príkaz
26. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 2/2016 9.3.2016 20,58 € Prevodný príkaz
25. ESET, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava Licencia 2016 – 2017 9.3.2016 55,37 € Prevodný príkaz
24. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 3/2016 9.3.2016 302,00 € Prevodný príkaz
23. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 3/2016 9.3.2016 33,00 € Prevodný príkaz
22. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 2/2016 9.3.2016 185,26 € Prevodný príkaz
21. MP Profit PB, s.r.o., Železničná 85/2, 017 01 Považská Bystrica Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti – modernizácia športoviska 22.3.2016 500,00 € Prevodný príkaz 2.časť
20. KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce Aktualizácia KEO 2016/04 3.3.2016 13,50 € Prevodný príkaz
19. MP Profit PB, s.r.o., Železničná 85/2, 017 01 Považská Bystrica Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti – modernizácia športoviska 16.3.2016 500,00 € Prevodný príkaz 1.časť
18. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT + internet na VO 1/2016 3.3.2016 42,46 € Prevodný príkaz
17. SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Autorské práva 3.3.2016 14,28 € Prevodný príkaz
16. MARKON STUDIO, s.r.o., Hrabové 228, 014 01 Bytča Projektová dokumentácia – rekonštrukcia kultúrneho domu 4.3.2016 2 100,00 € Prevodný príkaz 1.časť
15. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 1/2016 12.2.2016 134,00 € Prevodný príkaz
14. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 1/2016 12.2.2016 737,52 € Prevodný príkaz
13. Obec Jasenica, Jasenica 130, 018 17 Jasenica Príspevok na spoločnú úradovňu 12.2.2016 430,08 € Prevodný príkaz
12. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 1/2016 12.2.2016 20,58 € Prevodný príkaz
11. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 2/2016 12.2.2016 1 712,00 € Prevodný príkaz
10. Martin Bírošík, Prečín 115, 018 15 Prečín Klampiarske a pokrývačské práce – oprava strechy na budove školy 12.2.2016 320,00 € Prevodný príkaz
9. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prekládka kábla 10.2.2016 132,48 € Prevodný príkaz
8. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 1/2016 10.2.2016 185,26 € Prevodný príkaz
7. KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce Aktualizácia KEO 2016/03 9.2.2016 13,50 € Prevodný príkaz
6. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 2/2016 12.2.2016 320,00 € Prevodný príkaz
5. MARKON STUDIO, s.r.o., Hrabové 228, 014 01 Bytča Projektová dokumentácia – modernizácia športoviska 9.2.2016 1 200,00 € Prevodný príkaz 1.časť
4. KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce Aktualizácia KEO 2016/02 1.2.2016 13,50 € Prevodný príkaz
3. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT + internet na VO 12/2015 1.2.2016 42,36 € Prevodný príkaz
2. KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce Aktualizácia KEO 2016/01 18.1.2016 13,50 € Prevodný príkaz
1. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 1/2016 18.1.2016 330,00 € Prevodný príkaz