Č. Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma Spôsob úhrady Poznámky
125. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica Poplatok za uloženie odpadu 19.8.2019 78,00 € Prevodný príkaz
124. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 7/2019 19.8.2019 815,87 € Prevodný príkaz
123. Poradca podnikateľa, s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina Finančný spravodajca 2020 16.8.2019 26,40 € Prevodný príkaz Záloha
122. FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, 036 08 Martin Hasičská výstroj 14.8.2019 1 532,20 € Prevodný príkaz
121. WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou Webhosting bodina.eu 14.8.2019 18,00 € Prevodný príkaz
120. MARKON STUDIO, s.r.o., Paština Závada 75, 013 41 Dolný Hričov Zabezpečenie projektovej dokumentácie – Modernizácia športoviska 14.8.2019 1 520,00 € Prevodný príkaz
119. RD Trans, s.r.o., Sverepec 451, 017 01 Sverepec Štrk okrasný 13.8.2019 240,48 € Prevodný príkaz
118. PORADCA, s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina Predplatné “Úplné znenia zákonov 2020″ 13.8.2019 70,20 € Prevodný príkaz
117. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 7/2019 13.8.2019 326,40 € Prevodný príkaz
116. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 7/2019 7.8.2019 23,58 € Prevodný príkaz
115. Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravné lístky 7.8.2019 264,58 € Prevodný príkaz Za 6. – 7. mesiac
114. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 8/2019 7.8.2019 32,00 € Prevodný príkaz
113. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 8/2019 12.8.2019 2 600,00 € Prevodný príkaz
112. osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 8/2019 6.8.2019 32,40 € Prevodný príkaz
111. JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica Vedenie účtovníctva 6/2019 30.7.2019 500,00 € Prevodný príkaz
110. MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica Odmena po vydaní Rozhodnutia o schválení projektu: Vytvorenie podmienok pre trávenie voľného času 6.8.2019 5 390,00 € Prevodný príkaz
109. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 6/2019 23.7.2019 16,19 € Prevodný príkaz
108. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica Poplatok za uloženie odpadu 18.7.2019 76,68 € Prevodný príkaz
107. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 6/2019 18.7.2019 180,00 € Prevodný príkaz
106. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 6/2019 18.7.2019 790,67 € Prevodný príkaz
105. Ing. Jozef Vida, Nekyjská 421/19, 991 28 Vinica Vyhodnotenie priorít Komunitného plánu sociálnych služieb obce 16.7.2019 15,00 € Prevodný príkaz
104. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 6/2019 15.7.2019 326,40 € Prevodný príkaz
103. Obec Jasenica, Jasenica 130, 018 17 Jasenica Príspevok na spoločnú úradovňu 12.7.2019 568,40 € Prevodný príkaz
102. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 6/2019 10.7.2019 23,58 € Prevodný príkaz
101. POLEŠKO, s.r.o., Dolná Breznica 26, 020 61 Dolná Breznica Služby PO 04 – 06/2019 10.7.2019 55,77 € Prevodný príkaz
100. Ing. Viera Lagiňová, geodetická kancelária, Prečín 336, 018 15 Prečín Vyhotovenie geom. plánu budovy – dom smútku 8.7.2019 310,00 € Prevodný príkaz
99. Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava Portrét prezidenta SR 8.7.2019 30,00 € Prevodný príkaz
98. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 7/2019 8.7.2019 32,00 € Prevodný príkaz
97. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 7/2019 8.7.2019 24,00 € Prevodný príkaz
96. FM Consulting spol. s.r.o., Ružová 1779/9, 020 01 Púchov Kategorizácia pracovných činností z hľadiska zdravotných rizík + konzultačná činnosť 8.7.2019 84,00 € Prevodný príkaz
95. osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 7/2019 8.7.2019 32,40 € Prevodný príkaz
94. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 5/2019 8.7.2019 15,98 € Prevodný príkaz
93. Pavol KAPRALČÍK, Udiča 134, 018 01 Udiča Vypracovanie Registratúrneho poriadku a plánu 19.6.2019 150,00 € Prevodný príkaz
92. JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica Vedenie účtovníctva 5/2019 19.6.2019 500,00 € Prevodný príkaz
91. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 5/2019 17.6.2019 326,40 € Prevodný príkaz
90. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 5/2019 14.6.2019 197,00 € Prevodný príkaz
89. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 5/2019 13.6.2019 910,22 € Prevodný príkaz
88. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica Poplatok za uloženie odpadu 13.6.2019 88,32 € Prevodný príkaz
87. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 5/2019 10.6.2019 23,58 € Prevodný príkaz
86. Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravné lístky 4.6.2019 292,66 € Prevodný príkaz Za 4. – 5. mesiac
85. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 6/2019 4.6.2019 34,00 € Prevodný príkaz
84. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 6/2019 4.6.2019 24,00 € Prevodný príkaz
83. osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 6/2019 4.6.2019 32,40 € Prevodný príkaz
82. WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou Doména bodina.eu 31.5.2019 5,40 € Prevodný príkaz
81. JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica Vedenie účtovníctva 4/2019 31.5.2019 500,00 € Prevodný príkaz
80. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 4/2019 22.5.2019 15,98 € Prevodný príkaz
79. JAGCON, s.r.o., Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica Odborný stavebný dozor – Rekonštrukcia kultúrneho domu 22.5.2019 355,20 € Prevodný príkaz
78. Vladimír Kostelanský KVK KOVOVÝROBA, Bodiná 33, 018 15 Prečín Oprava veľkokapacitného kontajnera 22.5.2019 48,00 € Prevodný príkaz
77. PORADCA, s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina Predplatné “PORADCA 2020″ 17.5.2019 32,90 € Prevodný príkaz Vyúčtovanie
76. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica Poplatok za uloženie odpadu 17.5.2019 105,84 € Prevodný príkaz
75. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 4/2019 17.5.2019 1 008,00 € Prevodný príkaz
74. JAGCON, s.r.o., Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica Odborný stavebný dozor – Rekonštrukcia kultúrneho domu 16.5.2019 355,20 € Prevodný príkaz
73. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 4/2019 16.5.2019 162,50 € Prevodný príkaz
72. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 4/2019 15.5.2019 326,40 € Prevodný príkaz
71. ELBAS s.r.o., Hatné 1, 018 02 Hatné Pružinová hojdačka – koník 13.5.2019 330,00 € Prevodný príkaz
70. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 4/2019 10.5.2019 23,58 € Prevodný príkaz
69. PORADCA, s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina Predplatné “PORADCA 2020″ 7.5.2019 32,90 € Prevodný príkaz Záloha
68. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 5/2019 7.5.2019 76,00 € Prevodný príkaz
67. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 5/2019 7.5.2019 24,00 € Prevodný príkaz
66. osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 5/2019 3.5.2019 32,40 € Prevodný príkaz
65. KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce Aktualizácia KEO WIN 08/2019 3.5.2019 13,50 € Prevodný príkaz
64. Stanislav Zúbek, Rozkvet 2053/108, 017 01 Považská Bystrica Rekonštrukcia kultúrneho domu 37 699,04 € Prevodný príkaz
63. JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica Vedenie účtovníctva 3/2019 29.4.2019 500,00 € Prevodný príkaz
62. Informačné vitríny, s.r.o., Kamenná 202/40, 966 22 Lutila Detský nerezový kolotoč 25.4.2019 1 444,00 € Prevodný príkaz
61. Informačné vitríny, s.r.o., Kamenná 202/40, 966 22 Lutila Informačná vitrína 25.4.2019 318,00 € Prevodný príkaz
60. Obec Jasenica, Jasenica 130, 018 17 Jasenica Príspevok na spoločnú úradovňu 24.4.2019 568,40 € Prevodný príkaz
59. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 3/2019 24.4.2019 15,98 € Prevodný príkaz
58. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica Poplatok za uloženie odpadu 15.4.2019 70,92 € Prevodný príkaz
57. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 3/2019 15.4.2019 658,44 € Prevodný príkaz
56. JAGCON, s.r.o., Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica Odborný stavebný dozor – Rekonštrukcia kultúrneho domu 15.4.2019 355,20 € Prevodný príkaz
55. JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica Vedenie účtovníctva 2/2019 15.4.2019 500,00 € Prevodný príkaz
54. KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce Aktualizácia KEO WIN 07/2019 11.4.2019 13,50 € Prevodný príkaz
53. Združenie obcí Strážovské vrchy, Domaniža 426, 018 16 Domaniža Doprava a manipulácia s kompostermi 12.4.2019 71,77 € Prevodný príkaz
52. ADER, Mgr. Alena Pastieriková, Pribinova 971/30-8, 017 01 Považská Bystrica Deratizácia obecných objektov 10.4.2019 36,90 € Prevodný príkaz
51. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 3/2019 10.4.2019 326,40 € Prevodný príkaz
50. JARELL, s.r.o., Prečín 28, 018 15 Prečín Údržba verejného osvetlenia 10.4.2019 1 910,00 € Prevodný príkaz
49. Ing. Vladimír Pápeš – EkonSpo, K cintorínu 36, P.O.Box 52, 010 08 Žilina Potvrdenka s juxtou samoprepisovacia 9.4.2019 27,65 € Dobierka
48. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 3/2019 8.4.2019 23,58 € Prevodný príkaz
47. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 3/2019 8.4.2019 178,50 € Prevodný príkaz
46. POLEŠKO, s.r.o., Dolná Breznica 26, 020 61 Dolná Breznica Služby PO 01 – 03/2019 8.4.2019 55,77 € Prevodný príkaz
45. Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravné lístky 8.4.2019 292,66 € Prevodný príkaz Za 2. – 3. mesiac
44. Stanislav Zúbek, Rozkvet 2053/108, 017 01 Považská Bystrica Rekonštrukcia kultúrneho domu 12 552,88 € Prevodný príkaz
43. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 4/2019 8.4.2019 24,00 € Prevodný príkaz
42. osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 4/2019 5.4.2019 32,40 € Prevodný príkaz
41. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 4/2019 8.4.2019 196,00 € Prevodný príkaz
40. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 2/2019 25.3.2019 15,98 € Prevodný príkaz
39. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica Poplatok za uloženie odpadu 18.3.2019 34,59 € Prevodný príkaz
38. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 2/2019 18.3.2019 814,10 € Prevodný príkaz
37. MAS Naše Považie, Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov Príspevok na chod MAS Naše Považie na rok 2019 12.3.2019 163,68 € Prevodný príkaz
36. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 2/2019 12.3.2019 166,00 € Prevodný príkaz
35. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 2/2019 12.3.2019 326,40 € Prevodný príkaz
34. COPOS, s.r.o., Sládkovičova 1128, 017 01 Považská Bystrica Tonery 7.3.2019 73,00 € Prevodný príkaz
33. Stanislav Zúbek, Rozkvet 2053/108, 017 01 Považská Bystrica Rekonštrukcia kultúrneho domu 20 793,86 € Prevodný príkaz
32. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 2/2019 6.3.2019 23,58 € Prevodný príkaz
31. osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 3/2019 4.3.2019 32,40 € Prevodný príkaz
30. JAGCON, s.r.o., Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica Odborný stavebný dozor – Rekonštrukcia kultúrneho domu 4.3.2019 355,20 € Prevodný príkaz
29. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 3/2019 4.3.2019 357,00 € Prevodný príkaz
28. KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce Aktualizácia KEO WIN 05/2019 4.3.2019 13,50 € Prevodný príkaz
27. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 3/2019 4.3.2019 24,00 € Prevodný príkaz
26. JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica Vedenie účtovníctva 1/2019 1.3.2019 500,00 € Prevodný príkaz
25. JAGCON, s.r.o., Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica Odborný stavebný dozor – Rekonštrukcia kultúrneho domu 25.2.2019 355,20 € Prevodný príkaz
24. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 1/2019 25.2.2019 326,40 € Prevodný príkaz
23. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 1/2019 20.2.2019 15,98 € Prevodný príkaz
22. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 1/2019 19.2.2019 601,78 € Prevodný príkaz
21. Jozef Čelko ml., Domaniža 177, 018 16 Domaniža Posyp komunikácii 18.2.2019 104,00 € Prevodný príkaz
20. Stanislav Zúbek, Rozkvet 2053/108, 017 01 Považská Bystrica Rekonštrukcia kultúrneho domu 14.2.2019 697,32 € Prevodný príkaz
19. KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce Aktualizácia KEO WIN 04/2019 11.2.2019 13,50 € Prevodný príkaz
18. Jakub Čelko, Malé Lednice 86, 018 16 Domaniža Zimná údržba miestnych komunikácii 01/2019 11.2.2019 495,00 € Prevodný príkaz
17. INPROST, s.r.o., Smrečianska 29, 811 05 Bratislava Tlačivá – Daň z nehnuteľností 8.2.2019 26,00 € Prevodný príkaz
16. Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravné lístky 7.2.2019 229,62 € Prevodný príkaz Za 12. – 1. mesiac
15. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 1/2019 8.2.2019 169,00 € Prevodný príkaz
14. Stanislav Zúbek, Rozkvet 2053/108, 017 01 Považská Bystrica Rekonštrukcia kultúrneho domu 13 118,28 € Prevodný príkaz
13. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 1/2019 8.2.2019 23,58 € Prevodný príkaz
12. OPŽP SK, s.r.o., Horná Lehota 104, 027 41 Oravský Podzámok Školenie 4.2.2019 50,00 € Prevodný príkaz
11. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 2/2019 4.2.2019 379,00 € Prevodný príkaz
10. SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Autorské práva 4.2.2019 14,28 € Prevodný príkaz
9. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 2/2019 4.2.2019 2 600,00 € Prevodný príkaz
8. osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 2/2019 4.2.2019 32,40 € Prevodný príkaz
7. KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce Aktualizácia KEO WIN 02/2019 4.2.2019 13,50 € Prevodný príkaz
6. VAMAF, s.r.o., Zemianska Závada 76, 018 15 Prečín Kamenivo 4.2.2019 134,16 € Prevodný príkaz
5. Obec Jasenica, Jasenica 130, 018 17 Jasenica Príspevok na spoločnú úradovňu 30.1.2019 770,29 € Prevodný príkaz
4. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 1/2019 28.1.2019 15,98 € Prevodný príkaz
3. Slovgram, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava Autorské práva na rok 2019 30.1.2019 38,50 € Prevodný príkaz
2. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 1/2019 18.1.2019 391,00 € Prevodný príkaz
1. osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 1/2019 7.1.2019 32,40 € Prevodný príkaz