Č. Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena vrátane DPH Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
14 MARKON STUDIO, s.r.o., Hrabové 228, 014 01 Bytča Zmluva o dielo Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie – Rekonštrukcia kultúrneho domu 4 360,00 € 31.12.2015
13 Doprastav – CESTNE STAVBY Považská Bystrica, Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava Zmluva o dielo Rekonštrukcia a dobudovanie poľných ciest v katastri obce Bodiná 1 055 354,22 € 13.10.2015 31.12.2024
12 DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS), Kýčerského 5, 811 05 Bratislava Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k informačnému systému Dátového centra obcí a miest Zmena zmluvy 1.10.2015 31.12.2015
11 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Kúpna zmluva Zmluva o poskytovaní verejných služieb – balík služieb 19,99 € / mesačne 22.9.2015
10 AKU-TRANS, s.r.o., Niklová 4313, 926 01 Sereď Dodatok č.1/2015 k Zmluve zo dňa 14.11.2007 Zmluva o budúcej zmluve o zabezpečení nakladania s použitými batériami a akumulátormi 10.9.2015
9 MP Profit, s.r.o., Bulíkova 21, 851 04 Bratislava Rámcova zmluva Manažment aktivít prijímateľa dotácií a verejného obstarávateľa 24.8.2015 24.8.2019
8 Anima Production, s.r.o., Slovenských partizánov 1131/51, 017 01 Považská Bystrica Sponzorská zmluva Sponzorský dar na zabezpečenie kultúrneho programu obecných osláv 50,00 € 18.8.2015
7 DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS), Kýčerského 5, 811 05 Bratislava Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátového centra obcí a miest Komunikačné a informačné služby 3.8.2015 30.9.2015
6 Ing. Daniel Sádecký Zmluva o dielo Rekonštrukcia lesných ciest v katastri obce Bodiná 8 000,00 € 28.7.2015
5 Pavol Smatana, Považská Teplá 494, 017 05 Považská Bystrica Zmluva o dielo Výmena okien na kultúrnom dome 13 220,00 € 25.7.2015
4 A P X, k.s., Hliny 1299/122, 017 01 Považská Bystrica Zmluva o audítorskom overení č.25/2015 Audítorské overenie činnosti obce Bodiná za rok 2014 300,00 € 1.7.2015
3 Občianske združenie Mikroregión Strážovské vrchy, Domaniža 426, 018 16 Domaniža Zmluva o združení finančných prostriedkov Návratný finančný príspevok na vzdelávanie zamestnancov 339,00 € 27.5.2015
2 Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Zmluva o poskytnutí služieb Donáška obedov pre starobných dôchodcov obce Bodiná Príspevok 0,50 € / obed dôchodcu 28.1.2015
1 Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19,827 15 Bratislava 212 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP:KaHR-22VS-1001/0309/141 Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zo dňa 21.3.2013 73 050,28 € 4.2.2015 30.6.2015