Č. Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena vrátane DPH Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
10 JAGCON, s.r.o., Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica Mandátna zmluva Odborný stavebný dozor – Rekonštrukcia kultúrneho domu 1 776,00 € 22.11.2018
9 Playmax, s.r.o., Stred 52, 017 01 Považská Bystrica Zmluva o dielo Kamerový systém obce Bodiná 5 875,00 € 9.11.2018
8 Pôdohospodárska platobná agentura, Hraničná 12, 815 26 Bratislava Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Poskytnutie NFP – Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Bodiná 94 787,42 € 25.9.2018
7 Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina Zmluva o výpožičke podperných bodov Podperné body 73 ks 1.8.2018
6 A P X, k.s., Hliny 1299/122, P.O.BOX 124, 017 01 Považská Bystrica Zmluva o výkone štatutárneho auditu Audítorské overenie činnosti obce Bodiná za rok 2017 420,00 € 20.7.2018
5 DAR IHRISKO, s.r.o., Ladomerská Vieska č.130, 965 01 Ladomerská Vieska Zmluva o dielo Stavebné úpravy autobusových zastávok 7 240,00 € 17.7.2018
4 Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín Zmluva o poskytnutí dotácie Poskytnutie dotácie na výdavky s uskutočnením akcie Obecné slávnosti 600,00 € 5.7.2018
3 Telovýchovná jednota Horec Bodiná Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie Poskytnutie finančnej dotácie 1 000,00 € 22.5.2018
2 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby Zabezpečenie podmienok nezávislého dohľadu nad ochranou osobných údajov zo strany zodpovednej osoby 32,40 € / mesiac 4.5.2018
1 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Poskytnutie finančných prostriedkov na vybavenie, pracovné prostriedky a odbornú prípravu členov DHZO 1 400,00 € 23.3.2018