Č. Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma Spôsob úhrady Poznámky
138. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Vyúčtovanie elektrickej energie 2014 27.1.2015 214,41 € Prevodný príkaz Nedoplatok
137. Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23A, 010 01 Žilina Predplatné Finančný spravodajca 2014 23.1.2015 48,86 € Prevodný príkaz Vyúčtovanie
136. Obec Prečín, 018 15 Prečín Spolufinancovanie zdravotného strediska 27.1.2015 66,60 € Prevodný príkaz 7 – 12/2014
135. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Vyúčtovanie zemného plynu 2014 - - 475,24 € Prevodný príkaz Preplatok
134. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 12/2014 21.1.2015 919,91 € Prevodný príkaz
133. Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., Ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava Vedenie účtu 6.2.2015 12,00 € Prevodný príkaz
132. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 12/2014 14.1.2015 185,26 € Prevodný príkaz
131. POLEŠKO, s.r.o., Dolná Breznica 26, 020 61 Dolná Breznica Služby PO 10 – 12/2014 14.1.2015 55,77 € Prevodný príkaz
130. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 12/2014 14.1.2015 22,13 € Prevodný príkaz
129. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 12/2014 30.12.2014 241,20 € Prevodný príkaz Objemný odpad
128. Alfa print, s.r.o., Robotnícka 1/D, 036 01 Martin Daňové tlačivá 22.12.2014 46,82 € Dobierka
127. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 11/2014 29.12.2014 13,99 € Prevodný príkaz
126. INPROST s.r.o., Smrečianska 29, 811 05 Bratislava Obecné novinky rok 2015 29.12.2014 67,60 € Prevodný príkaz
125. Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina Montáž spp – rekonštrukcia VO 30.12.2014 444,86 € Prevodný príkaz
124. GAAD REAL, s.r.o., Námestie Legionárov 5, 080 01 Prešov Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia 69 378,28 € Prevodný príkaz Prefinancovanie zo SIEA
123. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 11/2014 17.12.2014 633,04 € Prevodný príkaz
122. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 11/2014 15.12.2014 185,26 € Prevodný príkaz
121. LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravné lístky 8.12.2014 422,44 € Prevodný príkaz  Za 10. – 11.  mesiac
120. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 11/2014 17.12.2014 22,13 € Prevodný príkaz
119. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 12/2014 17.12.2014 387,00 € Prevodný príkaz
118. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 12/2014 15.12.2014 22,00 € Prevodný príkaz
117. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 10/2014 25.11.2014 13,99 € Prevodný príkaz
116. Obec Jasenica, Jasenica 130, 018 17 Jasenica Príspevok na spoločnú úradovňu 25.11.2014 403,40 € Prevodný príkaz
115. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 10/2014 25.11.2014 624,06 € Prevodný príkaz
114. A P X, k.s., Hliny 1299/122, 017 01 Považská Bystrica Poskytnuté audítorske služby 14.11.2014 300,00 € Prevodný príkaz
113. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 10/2014 13.11.2014 22,25 € Prevodný príkaz
112. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 11/2014 13.11.2014 328,00 € Prevodný príkaz
111. KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce Udržiavací poplatok a ročná licencia progamu KEO na rok 2015 13.11.2014 216,30 € Prevodný príkaz
110. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 10/2014 13.11.2014 185,26 € Prevodný príkaz
109. CVO, s.r.o., Medený Hámor 7, 974 01 Banská Bystrica Vykonanie procesu verejného obstarávania 5.11.2014 180,00 € Prevodný príkaz
108. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 11/2014 13.11.2014 22,00 € Prevodný príkaz
107. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica Zvonové kontajnery na separovaný zber 31.10.2014 900,00 € Prevodný príkaz 9 kusov
106. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 9/2014 24.10.2014 14,09 € Prevodný príkaz
105. Združenie miest a obcí Slovenska, Bezručova 9, 811 09 Bratislava Informačný seminár – Elektronické trhovisko 14.10.2014 12,00 € Prevodný príkaz
104. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 9/2014 21.10.2014 986,72 € Prevodný príkaz
103. KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce Aktualizácia programu KEO 24.10.2014 13,50 € Prevodný príkaz
102. Ing. Ján Hudák, Olejníkov-Majdan 90, 082 57 Olejníkov-Majdan Vykonanie technickej pomoci pri rekonštrukcií a modernizácií verejného osvetlenia 14.10.2014 300,00 € Prevodný príkaz
101. Obchod-SVK,s.r.o., Chotčanská 117/40, 091 01 Stropkov Nákup vlajok 10.10.2014 53,92 € Dobierka
100. POLEŠKO, s.r.o., Dolná Breznica 26, 020 61 Dolná Breznica Služby PO 07 – 09/2014 10.10.2014 55,77 € Prevodný príkaz
99. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 9/2014 10.10.2014 24,37 € Prevodný príkaz
98. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 10/2014 10.10.2014 198,00 € Prevodný príkaz
97. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 10/2014 10.10.2014 22,00 € Prevodný príkaz
96. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 9/2014 10.10.2014 185,26 € Prevodný príkaz
95. LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravné lístky 2.10.2014 971,22 € Prevodný príkaz  Za 5. – 9.  mesiac
94. WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou Preregistrácia domény bodina.eu 29.9.2014 5,51 € Prevodný príkaz
93. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 8/2014 23.9.2014 653,78 € Prevodný príkaz
92. KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce Aktualizácia programu KEO 23.9.2014 13,50 € Prevodný príkaz
91. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 8/2014 23.9.2014 13,99 € Prevodný príkaz
90. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 8/2014 10.9.2014 185,26 € Prevodný príkaz
89. Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23A, 010 01 Žilina Predplatné – Úplne znenia zákonov 2015 10.9.2014 59,20 € Prevodný príkaz Záloha
88. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 8/2014 10.9.2014 22,13 € Prevodný príkaz
87. WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou Webhosting bodina.eu 4.9.2014 15,25 € Prevodný príkaz
86. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 9/2014 10.9.2014 22,00 € Prevodný príkaz
85. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 9/2014 10.9.2014 31,00 € Prevodný príkaz
84. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 7/2014 25.8.2014 13,99 € Prevodný príkaz
83. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 7/2014 25.8.2014 830,37 € Prevodný príkaz
82. Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23A, 010 01 Žilina Predplatné Finančný spravodajca 2015 15.8.2014 19,98 € Prevodný príkaz Záloha
81. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 7/2014 13.8.2014 22,13 € Prevodný príkaz
80. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 7/2014 13.8.2014 185,26 € Prevodný príkaz
79. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 8/2014 13.8.2014 31,00 € Prevodný príkaz
78. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 8/2014 15.8.2014 2 207,00 € Prevodný príkaz
77. Obec Prečín, 018 15 Prečín Spolufinancovanie zdravotného strediska 13.8.2014 129,28 € Prevodný príkaz 1 – 6/2014
76. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Oprava KDS Bodiná na rod. dome č.6 29.7.2014 88,44 € Prevodný príkaz
75. GreEnergy Slovakia, s.r.o., Národná ul. 18, 010 01 Žilina Externý manažment – Rekonštukcia verejného osvetlenia 24.7.2014 443,68 € Prevodný príkaz 12.splátka
74. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 6/2014 24.7.2014 13,99 € Prevodný príkaz
73. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134,017 01 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 6/2014 18.7.2014 597,77 € Prevodný príkaz
72. KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce Aktualizácia programu KEO 11.7.2014 13,50 € Prevodný príkaz
71. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 6/2014 11.7.2014 22,13 € Prevodný príkaz
70. POLEŠKO, s.r.o., Dolná Breznica 26, 020 61 Dolná Breznica Služby PO 04 – 06/2014 11.7.2014 55,77 € Prevodný príkaz
69. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 6/2014 9.7.2014 185,26 € Prevodný príkaz
68. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 7/2014 9.7.2014 31,00 € Prevodný príkaz
67. Obec Jasenica, Jasenica 130, 018 17 Jasenica Príspevok na spoločnú úradovňu 9.7.2014 608,11 € Prevodný príkaz
66. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 7/2014 9.7.2014 22,00 € Prevodný príkaz
65. GreEnergy Slovakia, s.r.o., Národná ul. 18, 010 01 Žilina Externý manažment – Rekonštukcia verejného osvetlenia 24.6.2014 700,00 € Prevodný príkaz 11.splátka
64. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 5/2014 24.6.2014 24,49 € Prevodný príkaz
63. INPROST s.r.o., Smrečianska 29, 811 05 Bratislava Obecné novinky rok 2014 19.6.2014 15,60 € Prevodný príkaz Doplatok
62. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134,017 01 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 5/2014 19.6.2014 609,26 € Prevodný príkaz
61. ELEKTROMONT PLUS, s.r.o., Plevník-Drienové 266, 018 26 Plevník-Drienové Oprava verejného osvetlenia 10.6.2014 120,72 € Prevodný príkaz
60. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 5/2014 11.6.2014 22,37 € Prevodný príkaz
59. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 5/2014 10.6.2014 185,26 € Prevodný príkaz
58. COPOS, s.r.o., Sládkovičova 1128, 017 01 Považská Bystrica Nákup výpočtovej techniky + servisné služby 11.6.2014 66,00 € Prevodný príkaz
57. COPOS, s.r.o., Sládkovičova 1128, 017 01 Považská Bystrica Nákup výpočtovej techniky 11.6.2014 453,00 € Prevodný príkaz
56. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 6/2014 10.6.2014 34,00 € Prevodný príkaz
55. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 6/2014 10.6.2014 22,00 € Prevodný príkaz
54. GreEnergy Slovakia, s.r.o., Národná ul. 18, 010 01 Žilina Externý manažment – Rekonštukcia verejného osvetlenia 28.5.2014 700,00 € Prevodný príkaz 10.splátka
53. PORADCA, s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina Predplatné PORADCA 2015 26.5.2014 29,40 € Prevodný príkaz Vyúčtovanie
52. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 4/2014 26.5.2014 13,99 € Prevodný príkaz
51. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134,017 01 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 4/2014 26.5.2014 607,63 € Prevodný príkaz
50. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 4/2014 13.5.2014 185,26 € Prevodný príkaz
49. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 4/2014 13.5.2014 22,70 € Prevodný príkaz
48. LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravné lístky 13.5.2014 767,28 € Prevodný príkaz Za 1. – 4.  mesiac
47. PORADCA, s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina Predplatné PORADCA 2015 13.5.2014 29,40 € Prevodný príkaz Záloha
46. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 5/2014 13.5.2014 80,00 € Prevodný príkaz
45. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 5/2014 13.5.2014 22,00 € Prevodný príkaz
44. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 3/2014 28.4.2014 13,99 € Prevodný príkaz
43. Slovgram, Jakubovo nám.14, 813 48 Bratislava Autorské práva na rok 2014 28.4.2014 33,50 € Prevodný príkaz
42. KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce Aktualizácia programu KEO 28.4.2014 13,50 € Prevodný príkaz
41. GreEnergy Slovakia, s.r.o., Národná ul. 18, 010 01 Žilina Externý manažment – Rekonštukcia verejného osvetlenia 22.4.2014 700,00 € Prevodný príkaz 9.splátka
40. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134,017 01 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 3/2014 11.4.2014 589,27 € Prevodný príkaz
39. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 3/2014 11.4.2014 22,79 € Prevodný príkaz
38. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 3/2014 10.4.2014 185,26 € Prevodný príkaz
37. POLEŠKO, s.r.o., Dolná Breznica 26, 020 61 Dolná Breznica Služby PO 01 – 03/2014 11.4.2014 55,77 € Prevodný príkaz
36. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 4/2014 11.4.2014 22,00 € Prevodný príkaz
35. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 4/2014 11.4.2014 207,00 € Prevodný príkaz
34. Obec Jasenica, Jasenica 130, 018 17 Jasenica Príspevok na spoločnú úradovňu 3.4.2014 304,30 € Prevodný príkaz
33. GreEnergy Slovakia, s.r.o., Národná ul. 18, 010 01 Žilina Externý manažment – Rekonštukcia verejného osvetlenia 21.3.2014 700,00 € Prevodný príkaz 8.splátka
32. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 2/2014 21.3.2014 13,99 € Prevodný príkaz
31. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Vyúčtovanie elektrickej energie – ZŠ 21.3.2014 102,96 € Prevodný príkaz
30. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134,017 01 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 2/2014 21.3.2014 604,02 € Prevodný príkaz
29. KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce Aktualizácia programu KEO/EBS 28.3.2014 13,50 € Prevodný príkaz
28. KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce Modul účtovníctvo programu KEO WIN 28.3.2014 59,88 € Prevodný príkaz
27. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 2/2014 13.3.2014 185,26 € Prevodný príkaz
26. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 2/2014 13.3.2014 22,13 € Prevodný príkaz
25. Signo, s.r.o., Tatranská cesta 68, 034 01 Ružomberok Nákup štátnej vlajky 6.3.2014 13,00 € Hotovosť
24. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 3/2014 13.3.2014 376,00 € Prevodný príkaz
23. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 3/2014 13.3.2014 22,00 € Prevodný príkaz
22. GreEnergy Slovakia, s.r.o., Národná ul. 18, 010 01 Žilina Externý manažment – Rekonštukcia verejného osvetlenia 27.2.2014 700,00 € Prevodný príkaz 7.splátka
21. Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia, K dolnej stanici 20A, 911 01 Trenčín Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2014 27.2.2014 23,00 € Prevodný príkaz
20. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 1/2014 27.2.2014 14,20 € Prevodný príkaz
19. Obec Prečín, 018 15 Prečín Spolufinancovanie zdravotného strediska 27.2.2014 75,66 € Prevodný príkaz 7 – 12/2013
18. SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Autorské práva 27.2.2014 14,28 € Prevodný príkaz
17. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134,017 01 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 1/2014 27.2.2014 586,79 € Prevodný príkaz
16. KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce Aktualizácia programu KEO 18.2.2014 13,50 € Prevodný príkaz
15. KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce Aktualizácia programu KEO 13.2.2014 13,50 € Prevodný príkaz
14. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 2/2014 13.2.2014 809,00 € Prevodný príkaz
13. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 2/2014 13.2.2014 2 267,00 € Prevodný príkaz
12. ESET, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava Licencia 2014 – 2015 13.2.2014 55,37 € Prevodný príkaz
11. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 1/2014 13.2.2014 22,33 € Prevodný príkaz
10. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 1/2014 13.2.2014 185,26 € Prevodný príkaz
9. Obec Jasenica, Jasenica 130, 018 17 Jasenica Príspevok na spoločnú úradovňu 13.2.2014 304,30 € Prevodný príkaz
8. Ing. Miroslav Ďuriš – Trenčiansky vzdelávací servis, Inovecká 1140/22, 911 01 Trenčín Pracovný materiál 7.2.2014 9,50 € Prevodný príkaz
7. Obec Jasenica, Jasenica 130, 018 17 Jasenica Vyúčtovanie dotácie z obce – spoločná úradovňa 7.2.2014 154,56 € Prevodný príkaz Vyúčtovanie
6. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Vyúčtovanie zemného plynu 2013 7.2.2014 -354,41 € Prevodný príkaz Preplatok
5. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 1/2014 23.1.2014 13,99 € Prevodný príkaz
4. GreEnergy Slovakia, s.r.o., Národná ul. 18, 010 01 Žilina Externý manažment – Rekonštukcia verejného osvetlenia 22.1.2014 700,00 € Prevodný príkaz 6.splátka
3. MAS Naše Považie, Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov Príspevok na chod MAS Naše Považie na rok 2014 23.1.2014 72,75 € Prevodný príkaz
2. KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce Aktualizácia programu KEO 15.1.2014 13,50 € Prevodný príkaz
1. INPROST s.r.o., Smrečianska 29, 811 05 Bratislava Obecné novinky rok 2014 15.1.2014 52,00 € Prevodný príkaz