Č. Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma Spôsob úhrady Poznámky
228. Miroslav Políček, Prečín 269, 018 15 Prečín Ohŕňanie snehu 12/2021 31.1.2022 291,60 € Prevodný príkaz
227. Obec Jasenica, Jasenica 130, 018 17 Jasenica Vyúčtovanie – príspevok na spoločnú úradovňu 26.1.2022 119,84 € Prevodný príkaz Nedoplatok
226. JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica Vedenie účtovníctva 12/2021 26.1.2022 500,00 € Prevodný príkaz
225. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 2021 – Šatne TJ 14.1.2022 426,68 € Prevodný príkaz Nedoplatok
224. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 2021 – OcÚ 14.1.2022 165,86 € Prevodný príkaz Nedoplatok
223. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 12/2021 14.1.2022 110,50 € Prevodný príkaz
222. Poradca podnikateľa, s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina Finančný spravodajca 2021 14.1.2022 12,05 € Prevodný príkaz Vyúčtovanie
221. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica Poplatok za uloženie odpadu 12.1.2022 180,18 € Prevodný príkaz
220. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 12/2021 12.1.2022 1 028,47 € Prevodný príkaz
219. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 12/2021 12.1.2022 390,00 € Prevodný príkaz
218. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 12/2021 12.1.2022 5,63 € Prevodný príkaz
217. POLEŠKO, s.r.o., Dolná Breznica 26, 020 61 Dolná Breznica Služby PO 10 – 12/2021 10.1.2022 55,77 € Prevodný príkaz
216. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 2021 – Dom smútku 5.1.2022 7,07 € Prevodný príkaz Nedoplatok
215. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 2021 – OcÚ 5.1.2022 3,10 € Prevodný príkaz Nedoplatok
214. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 2021 – VO 5.1.2022 444,66 € Prevodný príkaz Nedoplatok
213. Ing. Andrej Kováčik, MBA, Halenkovice 732, 763 63 Halenkovice Správa webového sídla bodina.eu 12/2021 4.1.2022 100,00 € Prevodný príkaz
212. Hasmont s.r.o., Bodiná 127, 018 15 Prečín Stavebné, klampiarské práce – budova obecného úradu Bodiná 30.12.2021 1 056,00 € Prevodný príkaz
211. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 11/2021 27.12.2021 3,00 € Prevodný príkaz
210. PlayMAX s.r.o., Stred 52, 017 01 Považská Bystrica Dodávka a montáž kamery – Materská škola Bodiná 27.12.2021 685,73 € Prevodný príkaz
209. JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica Vedenie účtovníctva 11/2021 21.12.2021 500,00 € Prevodný príkaz
208. Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina Ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov – rok 2021 20.12.2021 63,84 € Prevodný príkaz
207. JARELL, s.r.o., Prečín 28, 018 15 Prečín Údržba verejného osvetlenia a jeho rozšírenie 16.12.2021 2 054,52 € Prevodný príkaz
206. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Cattering pre rokovanie poslancov OZ 14.12.2021 102,00 € Prevodný príkaz
205. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 11/2021 14.12.2021 130,00 € Prevodný príkaz
204. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica Poplatok za uloženie odpadu 13.12.2021 156,64 € Prevodný príkaz
203. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 11/2021 13.12.2021 977,45 € Prevodný príkaz
202. KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce Aktualizácia KEO 2021/08 13.12.2021 15,00 € Prevodný príkaz
201. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 11/2021 10.12.2021 2,65 € Prevodný príkaz
200. Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravné lístky 9.12.2021 461,01 € Prevodný príkaz Za 12. – 2. mesiac
199. APX, k.s., Hliny 1299/122, 017 01 Považská Bystrica Audítorské služby 8.12.2021 600,00 € Prevodný príkaz
198. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 12/2021 7.12.2021 37,00 € Prevodný príkaz
197. JARELL, s.r.o., Prečín 28, 018 15 Prečín Vianočná výzdoba 7.12.2021 284,64 € Prevodný príkaz
196. JARELL, s.r.o., Prečín 28, 018 15 Prečín Rozšírenie verejného osvetlenia na cintoríne 7.12.2021 2 081,88 € Prevodný príkaz
195. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 11/2021 7.12.2021 390,00 € Prevodný príkaz
194. Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravné lístky 3.12.2021 305,20 € Prevodný príkaz Za 10. – 11. mesiac
193. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 12/2021 7.12.2021 263,00 € Prevodný príkaz
192. osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 12/2021 7.12.2021 32,40 € Prevodný príkaz
191. Ing. Andrej Kováčik, MBA, Halenkovice 732, 763 63 Halenkovice Správa webového sídla bodina.eu 11/2021 1.12.2021 100,00 € Prevodný príkaz
190. Hasmont s.r.o., Bodiná 127, 018 15 Prečín Stavebné, klampiarské práce – budova obecného úradu Bodiná 30.11.2021 600,00 € Prevodný príkaz
189. Ing. Zsolt Marcizbal- CONNECT, Kráľov Brod 56, 925 41 Kráľov Brod Tlačivá 29.11.2021 39,00 € Prevodný príkaz
188. Mira Office, s.r.o., Tulipánova 6, 937 01 Želiezovce Kalendáre do mikulášskych balíčkov 26.11.2021 104,00 € Prevodný príkaz
187. JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica Vedenie účtovníctva 10/2021 24.11.2021 500,00 € Prevodný príkaz
186. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 10/2021 23.11.2021 3,00 € Prevodný príkaz
185. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 10/2021 23.11.2021 140,00 € Prevodný príkaz
184. KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce Aktualizácia KEO 2021/07 23.11.2021 15,00 € Prevodný príkaz
183. KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce Aktualizácia KEO WIN 2022 23.11.2021 214,97 € Prevodný príkaz
182. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica Poplatok za uloženie odpadu 16.11.2021 177,54 € Prevodný príkaz
181. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 10/2021 16.11.2021 1 024,10 € Prevodný príkaz
180. RTRIO s.r.o., nám. Dr. Brauna 369, 721 00 Ostrava Celaskon 11.11.2021 97,68 € Prevodný príkaz
179. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 11/2021 8.11.2021 37,00 € Prevodný príkaz
178. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 10/2021 8.11.2021 6,30 € Prevodný príkaz
177. MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica Zabezpečenie poradenstva zákazky Vývoz komunálneho odpadu 5.11.2021 420,00 € Prevodný príkaz
176. JARELL, s.r.o., Prečín 28, 018 15 Prečín Doplnenie verejného osvetlenia 5.11.2021 342,12 € Prevodný príkaz
175. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 10/2021 5.11.2021 390,00 € Prevodný príkaz
174. Ing. Andrej Kováčik, MBA, Halenkovice 732, 763 63 Halenkovice Správa webového sídla bodina.eu 10/2021 3.11.2021 100,00 € Prevodný príkaz
173. osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 11/2021 3.11.2021 32,40 € Prevodný príkaz
172. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 11/2021 5.11.2021 225,00 € Prevodný príkaz
171. PANEL s.r.o., Malé Lednice 55, 018 16 Malé Lednice Drvené kamenivo 27.10.2021 163,58 € Prevodný príkaz
170. KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce Aktualizácia KEO 2021/06 25.10.2021 15,00 € Prevodný príkaz
169. JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica Vedenie účtovníctva 9/2021 25.10.2021 500,00 € Prevodný príkaz
168. Obec Jasenica, Jasenica 130, 018 17 Jasenica Príspevok na spoločnú úradovňu 21.10.2021 637,26 € Prevodný príkaz
167. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 9/2021 21.10.2021 3,00 € Prevodný príkaz
166. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 9/2021 18.10.2021 140,00 € Prevodný príkaz
165. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica Poplatok za uloženie odpadu 14.10.2021 123,64 € Prevodný príkaz
164. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 9/2021 14.10.2021 769,31 € Prevodný príkaz
163. ADER, Mgr. Alena Pastieriková, Pribinova 971/30-8, 017 01 Považská Bystrica Deratizácia obecných objektov 14.10.2021 36,90 € Prevodný príkaz
162. JARELL, s.r.o., Prečín 28, 018 15 Prečín Údržba verejného osvetlenia 13.10.2021 840,00 € Prevodný príkaz
161. POLEŠKO, s.r.o., Dolná Breznica 26, 020 61 Dolná Breznica Služby PO 07 – 09/2021 13.10.2021 55,77 € Prevodný príkaz
160. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 9/2021 13.10.2021 3,42 € Prevodný príkaz
159. Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravné lístky 6.10.2021 313,04 € Prevodný príkaz Za 8. – 9. mesiac
158. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 10/2021 5.10.2021 37,00 € Prevodný príkaz
157. Viktor Hric – L-DEN Slovakia spol. s r.o., Kamenná 202/40, 966 22 Lutila Stojany na bicykle 4.10.2021 113,00 € Prevodný príkaz
156. osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 10/2021 4.10.2021 32,40 € Prevodný príkaz
155. Ing. Andrej Kováčik, MBA, Halenkovice 732, 763 63 Halenkovice Správa webového sídla bodina.eu 9/2021 4.10.2021 100,00 € Prevodný príkaz
154. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 9/2021 4.10.2021 390,00 € Prevodný príkaz
153. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 10/2021 4.10.2021 136,00 € Prevodný príkaz
152. JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica Vedenie účtovníctva 8/2021 27.9.2021 500,00 € Prevodný príkaz
151. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 8/2021 27.9.2021 3,00 € Prevodný príkaz
150. Raven a.s., Šoltésovej 420/2, 017 01 Považská Bystrica Žľaby a liatinové rošty 27.9.2021 388,34 € Prevodný príkaz
149. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica Poplatok za uloženie odpadu 14.9.2021 247,06 € Prevodný príkaz
148. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 8/2021 14.9.2021 1 415,21 € Prevodný príkaz
147. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 9/2021 13.9.2021 37,00 € Prevodný príkaz
146. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 8/2021 10.9.2021 154,00 € Prevodný príkaz
145. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 8/2021 8.9.2021 3,37 € Prevodný príkaz
144. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 9/2021 6.9.2021 45,00 € Prevodný príkaz
143. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 8/2021 6.9.2021 390,00 € Prevodný príkaz
142. osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 9/2021 6.9.2021 32,40 € Prevodný príkaz
141. Ing. Andrej Kováčik, MBA, Halenkovice 732, 763 63 Halenkovice Správa webového sídla bodina.eu 8/2021 6.9.2021 100,00 € Prevodný príkaz
140. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 7/2021 26.8.2021 3,00 € Prevodný príkaz
139. JARELL, s.r.o., Prečín 28, 018 15 Prečín Údržba verejného osvetlenia 19.8.2021 936,00 € Prevodný príkaz
138. JARELL, s.r.o., Prečín 28, 018 15 Prečín Prívod 230V na miestnom cintoríne – el.ohradník 19.8.2021 498,60 € Prevodný príkaz
137. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 7/2021 18.8.2021 147,00 € Prevodný príkaz
136. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica Poplatok za uloženie odpadu 18.8.2021 147,62 € Prevodný príkaz
135. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 7/2021 18.8.2021 961,68 € Prevodný príkaz
134. WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou Webhosting bodina.eu 17.8.2021 23,76 € Prevodný príkaz
133. JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica Vedenie účtovníctva 7/2021 13.8.2021 500,00 € Prevodný príkaz
132. Pavel Kyseľ Pa-Li, Dolný Val 119/62, 010 01 Žilina Prenájom atrakcií 8.8.2021 320,00 € Hotovosť
131. Karol Halan – Progresmusic, Uhlištná 262/27, 972 46 Čereňany Honorár za koncert 10.8.2021 400,00 € Prevodný príkaz
130. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 7/2021 10.8.2021 3,41 € Prevodný príkaz
129. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 8/2021 – VO 5.8.2021 629,00 € Prevodný príkaz
128. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 8/2021 – VO 5.8.2021 599,00 € Prevodný príkaz
127. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 8/2021 – obecný úrad 5.8.2021 259,00 € Prevodný príkaz
126. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 8/2021 – šatne TJ 5.8.2021 275,00 € Prevodný príkaz
125. Firesystem, s.r.o., Nižná Korňa 501, 023 21 Korňa Doprava 4.8.2021 7,00 € Prevodný príkaz
124. Firesystem, s.r.o., Nižná Korňa 501, 023 21 Korňa Zásahový odev, obuv a rukavice 4.8.2021 1 526,88 € Prevodný príkaz
123. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 7/2021 4.8.2021 390,00 € Prevodný príkaz
122. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 8/2021 2.8.2021 37,00 € Prevodný príkaz
121. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 8/2021 – kultúrny dom 2.8.2021 394,00 € Prevodný príkaz
120. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 8/2021 – amfiteáter 2.8.2021 90,00 € Prevodný príkaz
119. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 8/2021 – VO 2.8.2021 1 063,00 € Prevodný príkaz
118. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 8/2021 – dom smútku 2.8.2021 64,00 € Prevodný príkaz
117. Ing. Andrej Kováčik, MBA, Halenkovice 732, 763 63 Halenkovice Správa webového sídla bodina.eu 7/2021 2.8.2021 100,00 € Prevodný príkaz
116. Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravné lístky 2.8.2021 265,99 € Prevodný príkaz Za 6. – 7. mesiac
115. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 8/2021 2.8.2021 22,00 € Prevodný príkaz
114. osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 8/2021 2.8.2021 32,40 € Prevodný príkaz
113. JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica Vedenie účtovníctva 6/2021 29.7.2021 500,00 € Prevodný príkaz
112. SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Autorské práva 23.7.2021 14,28 € Prevodný príkaz
111. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 6/2021 23.7.2021 3,00 € Prevodný príkaz
110. JARELL, s.r.o., Prečín 28, 018 15 Prečín Oprava miestneho rozhlasu 23.7.2021 90,72 € Prevodný príkaz
109. Obec Jasenica, Jasenica 130, 018 17 Jasenica Príspevok na spoločnú úradovňu 23.7.2021 612,56 € Prevodný príkaz
108. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 6/2021 15.7.2021 154,00 € Prevodný príkaz
107. Podžobrácka farma, s.r.o., Nekyjská 421/19, 991 28 Vinica Komunitný plán sociálnych služieb obce 23.7.2021 50,00 € Prevodný príkaz
106. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica Poplatok za uloženie odpadu 23.7.2021 151,80 € Prevodný príkaz
105. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 6/2021 22.7.2021 947,34 € Prevodný príkaz
104. Poradca podnikateľa, s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina Finančný spravodajca 2020 12.7.2021 16,39 € Prevodný príkaz Vyúčtovanie
103. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 6/2021 12.7.2021 390,00 € Prevodný príkaz
102. POLEŠKO, s.r.o., Dolná Breznica 26, 020 61 Dolná Breznica Služby PO 04 – 06/2021 12.7.2021 55,77 € Prevodný príkaz
101. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 6/2021 12.7.2021 4,20 € Prevodný príkaz
100. JARELL, s.r.o., Prečín 28, 018 15 Prečín Údržba verejného osvetlenie a miestneho rozhlasu 12.7.2021 660,00 € Prevodný príkaz
99. COPOS, s.r.o., Sládkovičova 1128, 017 01 Považská Bystrica Tonery 6.7.2021 46,00 € Prevodný príkaz
98. Ing. Andrej Kováčik, MBA, Halenkovice 732, 763 63 Halenkovice Správa webového sídla bodina.eu 6/2021 6.7.2021 100,00 € Prevodný príkaz
97. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 7/2021 6.7.2021 22,00 € Prevodný príkaz
96. osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 7/2021 1.7.2021 32,40 € Prevodný príkaz
95. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 7/2021 1.7.2021 37,00 € Prevodný príkaz
94. TIPA, s.r.o., Sadová 2749/42, 746 01 Opava Stojany na odpadkové vrecia 1.7.2021 35,74 € Hotovosť
93. JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica Vedenie účtovníctva 5/2021 29.6.2021 500,00 € Prevodný príkaz
92. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 5/2021 29.6.2021 3,00 € Prevodný príkaz
91. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 5/2021 18.6.2021 147,00 € Prevodný príkaz
90. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica Poplatok za uloženie odpadu 11.6.2021 150,48 € Prevodný príkaz
89. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 5/2021 11.6.2021 964,54 € Prevodný príkaz
88. JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica Vedenie účtovníctva 4/2021 9.6.2021 500,00 € Prevodný príkaz
87. COPOS, s.r.o., Sládkovičova 1128, 017 01 Považská Bystrica Tonery 7.6.2021 79,80 € Prevodný príkaz
86. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 5/2021 9.6.2021 15,19 € Prevodný príkaz
85. Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravné lístky 4.6.2021 297,36 € Prevodný príkaz Za 4. – 5. mesiac
84. JARELL, s.r.o., Prečín 28, 018 15 Prečín Oprava miestneho rozhlasu a osvetlenia 9.6.2021 99,00 € Prevodný príkaz
83. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 5/2021 9.6.2021 390,00 € Prevodný príkaz
82. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 6/2021 2.6.2021 37,00 € Prevodný príkaz
81. osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 6/2021 2.6.2021 32,40 € Prevodný príkaz
80. Ing. Andrej Kováčik, MBA, Halenkovice 732, 763 63 Halenkovice Správa webového sídla bodina.eu 5/2021 2.6.2021 100,00 € Prevodný príkaz
79. ASKO – NÁBYTOK, spol. s r.o., Cesta na Senec 2B, 821 04 Bratislava Kancelársky nábytok 2.2.2021 229,80 € Prevodný príkaz
78. WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou Doména bodina.eu 2.6.2021 5,40 € Prevodný príkaz
77. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 6/2021 2.6.2021 23,00 € Prevodný príkaz
76. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 4/2021 26.5.2021 3,00 € Prevodný príkaz
75. KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce Aktualizácia KEO 2021/03 26.5.2021 15,00 € Prevodný príkaz
74. Jakub Čelko, Malé Lednice 86, 018 16 Domaniža Zimná údržba ciest 25.5.2021 280,00 € Prevodný príkaz
73. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 4/2021 25.5.2021 396,00 € Prevodný príkaz
72. JARELL, s.r.o., Prečín 28, 018 15 Prečín Oprava miestneho rozhlasu 12.5.2021 79,20 € Prevodný príkaz
71. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 4/2021 13.5.2021 140,00 € Prevodný príkaz
70. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 4/2021 19.5.2021 977,16 € Prevodný príkaz
69. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica Poplatok za uloženie odpadu 19.5.2021 158,62 € Prevodný príkaz
68. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 4/2021 12.5.2021 23,35 € Prevodný príkaz
67. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 5/2021 5.5.2021 37,00 € Prevodný príkaz
66. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 5/2021 5.5.2021 54,00 € Prevodný príkaz
65. osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 5/2021 3.5.2021 32,40 € Prevodný príkaz
64. Ing. Andrej Kováčik, MBA, Halenkovice 732, 763 63 Halenkovice Správa webového sídla bodina.eu 4/2021 3.5.2021 100,00 € Prevodný príkaz
63. JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica Vedenie účtovníctva 3/2021 3.5.2021 500,00 € Prevodný príkaz
62. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 3/2021 30.4.2021 504,00 € Prevodný príkaz
61. JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica Vedenie účtovníctva 2/2021 22.4.2021 500,00 € Prevodný príkaz
60. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 3/2021 22.4.2021 3,06 € Prevodný príkaz
59. Obec Jasenica, Jasenica 130, 018 17 Jasenica Príspevok na spoločnú úradovňu 19.4.2021 622,44 € Prevodný príkaz
58. Ing. Milan Pastierik – DERAZIN, Pribinova 971/30, 017 01 Považská Bystrica Deratizácia obecných objektov 19.4.2021 36,90 € Prevodný príkaz
57. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 3/2021 19.4.2021 172,50 € Prevodný príkaz
56. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica Poplatok za uloženie odpadu 19.4.2021 242,00 € Prevodný príkaz
55. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 3/2021 19.4.2021 1 373,34 € Prevodný príkaz
54. POLEŠKO, s.r.o., Dolná Breznica 26, 020 61 Dolná Breznica Služby PO 01 – 03/2021 12.4.2021 55,77 € Prevodný príkaz
53. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 3/2021 23.4.2021 16,39 € Prevodný príkaz
52. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 4/2021 7.4.2021 37,00 € Prevodný príkaz
51. Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravné lístky 7.4.2021 336,58 € Prevodný príkaz Za 2. – 3. mesiac
50. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 4/2021 7.4.2021 142,00 € Prevodný príkaz
49. osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 4/2021 7.4.2021 32,40 € Prevodný príkaz
48. Ing. Andrej Kováčik, MBA, Halenkovice 732, 763 63 Halenkovice Správa webového sídla bodina.eu 3/2021 7.4.2021 100,00 € Prevodný príkaz
47. Miroslav Políček, Prečín 269, 018 15 Prečín Ohŕňanie snehu 01-02/2021 31.3.2021 227,66 € Prevodný príkaz
46. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 2/2021 26.3.2021 3,00 € Prevodný príkaz
45. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica Poplatok za uloženie odpadu 15.3.2021 66,95 € Prevodný príkaz
44. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 2/2021 15.3.2021 713,62 € Prevodný príkaz
43. JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica Vedenie účtovníctva 1/2021 15.3.2021 500,00 € Prevodný príkaz
42. Schnierer PDL s. r. o., Chrenovská 14, 949 01 Nitra Respirátor KN95 – 1000 ks 15.3.2021 333,00 € Prevodný príkaz
41. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 2/2021 9.3.2021 28,62 € Prevodný príkaz
40. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 2/2021 9.3.2021 160,00 € Prevodný príkaz
39. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 3/2021 1.3.2021 37,00 € Prevodný príkaz
38. osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 3/2021 1.3.2021 32,40 € Prevodný príkaz
37. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 3/2021 1.3.2021 257,00 € Prevodný príkaz
36. COPOS, s.r.o., Sládkovičova 1128, 017 01 Považská Bystrica Tlačiareň Epson 2.3.2021 385,00 € Prevodný príkaz
35. COPOS, s.r.o., Sládkovičova 1128, 017 01 Považská Bystrica Tonery 2.3.2021 188,50 € Prevodný príkaz
34. Ing. Andrej Kováčik, MBA, Halenkovice 732, 763 63 Halenkovice Správa webového sídla bodina.eu 2/2021 1.3.2021 100,00 € Prevodný príkaz
33. BODKA PB, s.r.o., Pionierska 983/14-9, 017 01 Považská Bystrica Sklopný stôl 26.2.2021 234,00 € Prevodný príkaz
32. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 1/2021 24.2.2021 326,40 € Prevodný príkaz
31. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 1/2021 23.2.2021 3,00 € Prevodný príkaz
30. Ing. Andrej Kováčik, MBA, Halenkovice 732, 763 63 Halenkovice Správa webového sídla bodina.eu 1/2021 16.2.2021 100,00 € Prevodný príkaz
29. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 1/2021 12.2.2021 152,00 € Prevodný príkaz
28. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica Poplatok za uloženie odpadu 13.2.2021 70,07 € Prevodný príkaz
27. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 1/2021 13.2.2021 783,55 € Prevodný príkaz
26. Dr.Max 100 s.r.o., Moldavská cesta 8/A 040, 11 Košice Respirátor FFP2 – 120 ks 3.2.2021 119,76 € Prevodný príkaz
25. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 1/2021 12.2.2021 24,26 € Prevodný príkaz
24. TEMPO KONDELA, s.r.o., Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín Kancelársky nábytok 2.2.2021 175,00 € Prevodný príkaz
23. JYSK s.r.o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava Kancelársky nábytok 2.2.2021 50,80 € Dobierka
22. ASKO – NÁBYTOK, spol. s r.o., Cesta na Senec 2B, 821 04 Bratislava Kancelársky nábytok 2.2.2021 258,80 € Prevodný príkaz
21. Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravné lístky 3.2.2021 263,55 € Prevodný príkaz Za 12. – 1. mesiac
20. Slovgram, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava Autorské práva na rok 2021 5.2.2021 38,40 € Prevodný príkaz
19. KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce Aktualizácia KEO 2021/01 5.2.2021 15,00 € Prevodný príkaz
18. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 2/2021 – šatne ihrisko 2.2.2021 275,00 € Prevodný príkaz
17. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 2/2021 – dom smútku 2.2.2021 64,00 € Prevodný príkaz
16. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 2/2021 – kultúrny dom 2.2.2021 394,00 € Prevodný príkaz
15. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 2/2021 – obecný úrad 2.2.2021 2 291,00 € Prevodný príkaz
14. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 2/2021 – obecný úrad 2.2.2021 386,00 € Prevodný príkaz
13. osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 2/2021 5.2.2021 32,40 € Prevodný príkaz
12. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 2/2021 5.2.2021 272,00 € Prevodný príkaz
11. Obec Jasenica, Jasenica 130, 018 17 Jasenica Príspevok na spoločnú úradovňu 1.2.2021 592,80 € Prevodný príkaz
10. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica, Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica Odber vzoriek biologického materiálu a diagnostika ochorenia COVID-19 1.2.2021 892,50 € Prevodný príkaz
9. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Dodanie denného menu 23.1.2021 – testovanie COVID19 1.2.2021 52,50 € Prevodný príkaz
8. JARELL, s.r.o., Prečín 28, 018 15 Prečín Údržba verejného osvetlenia 27.1.2021 416,40 € Prevodný príkaz
7. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 12/2020 26.1.2021 3,00 € Prevodný príkaz
6. JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica Vedenie účtovníctva 12/2020 1.2.2021 500,00 € Prevodný príkaz
5. ADET, s.r.o., Orlové 148, 017 01 Považská Bystrica Ochranné pomôcky – Covid-19 25.1.2021 113,40 € Prevodný príkaz
4. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 1/2021 25.1.2021 282,00 € Prevodný príkaz
3. KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce Aktualizácia KEO 2021/01 25.1.2021 15,00 € Prevodný príkaz
2. Ing. Slavomír Jalč – UNIMAT SLOVAKIA, Lánská 954/26, 017 01 Považská Bystrica Vrecia na zmesový komunálny odpad 120l – 25 ks/rolka 15.1.2021 307,97 € Dotácia – environ.fond 103 balení
1. osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 1/2021 7.1.2021 32,40 € Prevodný príkaz