Č. Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma Spôsob úhrady Poznámky
178. Obec Prečín, 018 15 Prečín Spolufinancovanie zdravotného strediska 23.1.2018 55,50 € Prevodný príkaz 10 – 12/2017
177. Ing. Marek Ďuriš, Jasenica 382, 018 17 Jasenica Účtovnícke práce 12/2017 22.1.2018 500,00 € Prevodný príkaz
176. Poradca podnikateľa, s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina Finančný spravodajca 2017 19.1.2018 7,45 € Prevodný príkaz Vyúčtovanie
175. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 2017 29.1.2018 -224,10 € Prevodný príkaz Preplatok
174. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Vyúčtovanie zemného plynu 2017 29.1.2018 -374,02 € Prevodný príkaz Preplatok
173. Ing. Marek Ďuriš, Jasenica 382, 018 17 Jasenica Účtovnícke práce 11/2017 18.1.2018 500,00 € Prevodný príkaz
172. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 12/2017 12.1.2018 827,79 € Prevodný príkaz
171. POLEŠKO, s.r.o., Dolná Breznica 26, 020 61 Dolná Breznica Služby PO 10 – 12/2017 11.1.2018 55,77 € Prevodný príkaz
170. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 12/2017 11.1.2018 115,50 € Prevodný príkaz
169. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 12/2017 9.1.2018 326,40 € Prevodný príkaz
168. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 12/2017 5.1.2018 23,74 € Prevodný príkaz
167. MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica Zabezpečenie VO – Rekonštrukcia kultúrneho domu 28.12.2017 360,00 € Prevodný príkaz
166. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 12/2017 28.12.2017 15,98 € Prevodný príkaz
165. Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina Ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov – rok 2017 20.12.2017 43,80 € Inkaso z bankového účtu
164. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Doplnenie hlavnej stanice KDS 20.12.2017 3 821,89 € Prevodný príkaz
163. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 11/2017 15.12.2017 671,97 € Prevodný príkaz
162. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 11/2017 15.12.2017 138,00 € Prevodný príkaz
161. ELEKTROSPED, a.s., Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava Čistiace prípravky 13.12.2017 24,80 € Dobierka
160. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 11/2017 13.12.2017 326,40 € Prevodný príkaz
159. Jozef Ďurec – Elektro, Dolný Moštenec 157, 017 01 Považská Bystrica Údržba verejného osvetlenia 11.12.2017 39,90 € Prevodný príkaz
158. KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce Aktualizácia KEO WIN 8/2017 8.12.2017 13,50 € Prevodný príkaz
157. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 11/2017 8.12.2017 23,58 € Prevodný príkaz
156. INPROST, s.r.o., Smrečianska 29, 811 05 Bratislava Obecné noviny rok 2018 8.12.2017 67,60 € Prevodný príkaz
155. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 12/2017 8.12.2017 320,00 € Prevodný príkaz
154. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 12/2017 8.12.2017 21,00 € Prevodný príkaz
153. Ing. Marek Ďuriš, Jasenica 382, 018 17 Jasenica Účtovnícke práce 9/2017 30.11.2017 500,00 € Prevodný príkaz
152. KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce Ročná licencia KEO WIN 2018 4.12.2017 177,02 € Prevodný príkaz
151. Ing. Marek Ďuriš, Jasenica 382, 018 17 Jasenica Účtovnícke práce 10/2017 30.11.2017 500,00 € Prevodný príkaz
150. MAS Naše Považie, Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov Príspevok na chod MAS Naše Považie na rok 2017 27.11.2017 163,68 € Prevodný príkaz
149. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 10/2017 27.11.2017 158,00 € Prevodný príkaz
148. Obec Prečín, 018 15 Prečín Spolufinancovanie zdravotného strediska 10.11.2017 20,69 € Prevodný príkaz 1 – 9/2017
147. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 11/2017 23.11.2017 15,98 € Prevodný príkaz
146. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 10/2017 22.11.2017 1 203,76 € Prevodný príkaz
145. LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravné lístky 16.11.2017 301,31 € Prevodný príkaz Za 10. – 11. mesiac
144. Jaroslav Kopáč, Prečín 28, 018 15 Prečín Údržba na verejnom osvetlení 16.11.2017 135,00 € Prevodný príkaz
143. Jaroslav Kopáč, Prečín 28, 018 15 Prečín Oprava rozhlasu 16.11.2017 50,00 € Prevodný príkaz
142. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 10/2017 10.11.2017 23,70 € Prevodný príkaz
141. POLEŠKO, s.r.o., Dolná Breznica 26, 020 61 Dolná Breznica Kontrola hasiacich prístrojov 10.11.2017 20,48 € Prevodný príkaz
140. Jozef Ďurec – Elektro, Dolný Moštenec 157, 017 01 Považská Bystrica Údržba verejného osvetlenia 10.11.2017 217,50 € Prevodný príkaz
139. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 10/2017 10.11.2017 326,40 € Prevodný príkaz
138. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 11/2017 10.11.2017 271,00 € Prevodný príkaz
137. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 11/2017 10.11.2017 21,00 € Prevodný príkaz
136. DERAZIN, Ing. Milan Pastierik, Pribinova 971/30-8, 017 01 Považská Bystrica Deratizácia obecných objektov 24.10.2017 39,64 € Prevodný príkaz
135. Obec Jasenica, Jasenica 130, 018 17 Jasenica LPČ 7-9/2017 24.10.2017 13,28 € Prevodný príkaz
134. Obec Jasenica, Jasenica 130, 018 17 Jasenica Príspevok na spoločnú úradovňu 24.10.2017 341,60 € Prevodný príkaz
133. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT + internet na VO 10/2017 24.10.2017 51,96 € Prevodný príkaz
132. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 9/2017 18.10.2017 140,00 € Prevodný príkaz
131. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 9/2017 16.10.2017 860,10 € Prevodný príkaz
130. Jozef Ďurec – Elektro, Dolný Moštenec 157, 017 01 Považská Bystrica Údržba verejného osvetlenia 16.10.2017 116,20 € Prevodný príkaz
129. APX, k.s., Hliny 1299/122, 017 01 Považská Bystrica Audítorské služby 10.10.2017 420,00 € Prevodný príkaz
128. Jaroslav Kopáč, Prečín 28, 018 15 Prečín Oprava rozhlasu 10.10.2017 50,00 € Prevodný príkaz
127. Jaroslav Kopáč, Prečín 28, 018 15 Prečín Údržba na verejnom osvetlení 10.10.2017 437,00 € Prevodný príkaz
126. Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava Školenie – príprava členov HJ + poplatok za záverečnú skúšku 10.10.2017 250,00 € Prevodný príkaz
125. POLEŠKO, s.r.o., Dolná Breznica 26, 020 61 Dolná Breznica Služby PO 07 – 09/2017 9.10.2017 55,77 € Prevodný príkaz
124. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 9/2017 9.10.2017 23,60 € Prevodný príkaz
123. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 9/2017 6.10.2017 326,40 € Prevodný príkaz
122. MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica Príprava žiadosti o NFP – Rekonštrukcia kultúrneho domu 16.10.2017 360,00 € Prevodný príkaz
121. MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica Príprava žiadosti o NFP – Modernizácia športoviska 16.10.2017 360,00 € Prevodný príkaz
120. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 10/2017 5.10.2017 165,00 € Prevodný príkaz
119. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 10/2017 5.10.2017 21,00 € Prevodný príkaz
118. Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava Stavebné práce “Rekonštrukcia a dobudovanie poľných ciest” 4.10.2017 48 932,18 € Prevodný príkaz
117. LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravné lístky 27.9.2017 294,30 € Prevodný príkaz Za 8. – 9. mesiac
116. PORADCA, s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina Balíček Daňová kontrola 27.9.2017 16,70 € Prevodný príkaz
115. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT + internet na VO 9/2017 27.9.2017 56,62 € Prevodný príkaz
114. KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce Aktualizácia KEO WIN 7/2017 27.9.2017 13,50 € Prevodný príkaz
113. Ing. Marek Ďuriš, Jasenica 382, 018 17 Jasenica Účtovnícke práce 8/2017 27.9.2017 500,00 € Prevodný príkaz
112. PORADCA, s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina Predplatné “Úplné znenia zákonov 2018″ 27.9.2017 59,20 € Prevodný príkaz Záloha
111. Sadro, s.r.o., Orlové 281, 017 01 Považská Bystrica Stavebný materiál 27.9.2017 698,43 € Prevodný príkaz
110. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 8/2017 21.9.2017 692,58 € Prevodný príkaz
109. Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava Stavebné práce “Rekonštrukcia a dobudovanie poľných ciest” 4.10.2017 320 149,90 € Prevodný príkaz
108. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 8/2017 18.9.2017 176,00 € Prevodný príkaz
107. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Opravy komponentov elektrických obvodov 18.9.2017 155,03 € Prevodný príkaz
106. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 8/2017 8.9.2017 23,58 € Prevodný príkaz
105. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 8/2017 6.9.2017 326,40 € Prevodný príkaz
104. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 9/2017 6.9.2017 53,00 € Prevodný príkaz
103. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 9/2017 6.9.2017 21,00 € Prevodný príkaz
102. Ing. Marek Ďuriš, Jasenica 382, 018 17 Jasenica Účtovnícke práce 7/2017 4.9.2017 500,00 € Prevodný príkaz
101. JAMEX, s.r.o., Považské Podhradie 438, 017 04 Považská Bystrica Doprava cementu 4.9.2017 42,12 € Prevodný príkaz
100. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT + internet na VO 8/2017 23.8.2017 52,28 € Prevodný príkaz
99. FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, 036 08 Martin Ochranné prilby, požiarné vaky, bundy reflexné, sekera … 23.8.2017 1 404,73 € Prevodný príkaz
98. LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravné lístky 23.8.2017 217,26 € Prevodný príkaz Za 7. mesiac
97. JAMEX, s.r.o., Považské Podhradie 438, 017 04 Považská Bystrica Doprava cementu 23.8.2017 48,60 € Prevodný príkaz
96. Zľavapreteba, s.r.o., Horný val 23, 010 01 Žilina Informačná brožúra 18.8.2017 40,00 € Prevodný príkaz
95. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 7/2017 18.8.2017 169,50 € Prevodný príkaz
94. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 7/2017 17.8.2017 651,55 € Prevodný príkaz
93. Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava Stavebné práce “Rekonštrukcia a dobudovanie poľných ciest” 4.10.2017 180 487,09 € Prevodný príkaz
92. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Zálohovanie EL na TKR KD Bodiná 14.8.2017 248,65 € Prevodný príkaz
91. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 7/2017 14.8.2017 23,58 € Prevodný príkaz
90. WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou Webhosting bodina.eu 14.8.2017 12,96 € Prevodný príkaz
89. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 8/2017 7.8.2017 26,00 € Prevodný príkaz
88. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 7/2017 7.8.2017 326,40 € Prevodný príkaz
87. Daniel Sádecký, Prečín 318, 018 15 Prečín Projektová dokumentácia 7.8.2017 7 600,00 € Prevodný príkaz
86. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 8/2017 7.8.2017 1 652,00 € Prevodný príkaz
85. Poradca podnikateľa, s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina Finančný spravodajca 2018 7.8.2017 26,40 € Prevodný príkaz Záloha
84. Pavol Kapralčík, Udiča 134, 018 01 Udiča Usporiadanie registratúrneho strediska, skartácia vyradených dokumentov 25.7.2017 600,00 € Prevodný príkaz
83. Pavol Kapralčík, Udiča 134, 018 01 Udiča Archivačný box – 5 šanónový 25.7.2017 83,37 € Prevodný príkaz
82. Ing. Marek Ďuriš, Jasenica 382, 018 17 Jasenica Účtovnícke práce 6/2017 25.7.2017 500,00 € Prevodný príkaz
81. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT + internet na VO 7/2017 25.7.2017 48,36 € Prevodný príkaz
80. Obec Kostolec, Obecný úrad, 017 05 Považská Bystrica Veľkorozmerový kontajner 1 ks 20.7.2017 150,00 € Prevodný príkaz
79. KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce Aktualizácia KEO WIN 6/2017 20.7.2017 13,50 € Prevodný príkaz
78. Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava Stavebné práce “Rekonštrukcia a dobudovanie poľných ciest” 8.8.2017 407 278,73 € Prevodný príkaz
77. Obec Jasenica, Jasenica 130, 018 17 Jasenica Príspevok na spoločnú úradovňu 14.7.2017 341,60 € Prevodný príkaz
76. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 6/2017 14.7.2017 811,79 € Prevodný príkaz
75. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 6/2017 12.7.2017 88,00 € Prevodný príkaz
74. Ľubomír Cifra AQUA SERVIS, Záhradná 1999/1, 909 01 Skalica Elektrický plotostrih 12.7.2017 45,99 € Dobierka
73. POLEŠKO, s.r.o., Dolná Breznica 26, 020 61 Dolná Breznica Služby PO 04 – 06/2017 12.7.2017 55,77 € Prevodný príkaz
72. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 6/2017 10.7.2017 23,58 € Prevodný príkaz
71. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 6/2017 10.7.2017 326,40 € Prevodný príkaz
70. LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravné lístky 4.7.2017 161,23 € Prevodný príkaz Za 6. mesiac
69. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 7/2017 6.7.2017 26,00 € Prevodný príkaz
68. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 7/2017 6.7.2017 21,00 € Prevodný príkaz
67. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT + internet na VO 6/2017 26.6.2017 48,36 € Prevodný príkaz
66. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 5/2017 21.6.2017 167,00 € Prevodný príkaz
65. Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava Stavebné práce “Rekonštrukcia a dobudovanie poľných ciest” 8.8.2017 98 506,32 € Prevodný príkaz
64. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 5/2017 15.6.2017 1 037,30 € Prevodný príkaz
63. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 5/2017 9.6.2017 23,58 € Prevodný príkaz
62. PORADCA, s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina Predplatné “PORADCA 2018″ 8.6.2017 29,40 € Prevodný príkaz Vyúčtovanie
61. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 5/2017 8.6.2017 326,40 € Prevodný príkaz
60. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 6/2017 5.6.2017 28,00 € Prevodný príkaz
59. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 6/2017 5.6.2017 21,00 € Prevodný príkaz
58. WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou Doména bodina.eu 5.6.2017 4,80 € Prevodný príkaz
57. LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravné lístky 30.5.2017 641,01 € Prevodný príkaz Za 3. – 5. mesiac
56. PORADCA, s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina Predplatné “PORADCA 2018″ 29.5.2017 29,40 € Prevodný príkaz Záloha
55. TRINET Corp., s.r.o., Cesta do Rudiny 1098, 024 01 Kysucké Nové Mesto Cyklo fľaše 25.5.2017 51,90 € Dobierka
54. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Vytýčenie plynovodu 23.5.2017 99,91 € Prevodný príkaz
53. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT + internet na VO 5/2017 23.5.2017 48,36 € Prevodný príkaz
52. MORAVA KRÁSNA ZEM O.Z., Plevník-Drienové 558, 018 26 Plevník-Drienové Zabezpečenie kultúrneho podujatia – Deň matiek 19.5.2017 250,00 € Prevodný príkaz
51. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 4/2017 19.5.2017 142,50 € Prevodný príkaz
50. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 4/2017 19.5.2017 806,57 € Prevodný príkaz
49. Miroslav Políček, Prečín 269, 018 15 Prečín Ohŕňanie snehu 01-03/2017 16.5.2017 265,61 € Prevodný príkaz
48. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 4/2017 16.5.2017 23,58 € Prevodný príkaz
47. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 4/2017 5.5.2017 326,40 € Prevodný príkaz
46. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 5/2017 5.5.2017 21,00 € Prevodný príkaz
45. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 5/2017 5.5.2017 66,00 € Prevodný príkaz
44. Jaroslav Kopáč, Prečín 28, 018 15 Prečín Údržba na verejnom osvetlení 27.4.2017 1 941,00 € Prevodný príkaz
43. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT + internet na VO 4/2017 27.4.2017 48,36 € Prevodný príkaz
42. DERAZIN, Ing. Milan Pastierik, Pribinova 971/30-8, 017 01 Považská Bystrica Deratizácia obecných objektov 21.4.2017 39,64 € Prevodný príkaz
41. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 3/2017 18.4.2017 178,00 € Prevodný príkaz
40. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 3/2017 18.4.2017 831,50 € Prevodný príkaz
39. POLEŠKO, s.r.o., Dolná Breznica 26, 020 61 Dolná Breznica Služby PO 01 – 03/2017/a> 10.4.2017 55,77 € Prevodný príkaz
38. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 3/2017 10.4.2017 326,40 € Prevodný príkaz
37. Obec Jasenica, Jasenica 130, 018 17 Jasenica Príspevok na spoločnú úradovňu 10.4.2017 434,30 € Prevodný príkaz
36. Jaroslav Kopáč, Prečín 28, 018 15 Prečín Údržba na verejnom osvetlení 10.4.2017 1 344,00 € Prevodný príkaz
35. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 3/2017 10.4.2017 23,58 € Prevodný príkaz
34. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 4/2017 10.4.2017 21,00 € Prevodný príkaz
33. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 4/2017 10.4.2017 171,00 € Prevodný príkaz
32. Ladislav Farmadin-topgarden, Slivkova 951/15B, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce Hojdačka Elephant Trio Rocker 4.4.2017 22,80 € Dobierka
31. Ing. Vladimír Pápeš – EkonSpo, K cintorínu 36, P.O.Box 52, 010 08 Žilina Potvrdenka s juxtou samoprepisovacia 3.4.2017 25,92 € Dobierka
30. Ladislav Farmadin-topgarden, Slivkova 951/15B, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce Hojdačka Klasik detská 30.3.2017 43,80 € Dobierka
29. ELEKTROSPED, a.s., Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava Lavičky 28.3.2017 79,20 € Dobierka
28. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT + internet na VO 3/2017 24.3.2017 42,36 € Prevodný príkaz
27. Slovgram, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava Autorské práva na rok 2017 20.3.2017 38,50 € Prevodný príkaz
26. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 2/2017 17.3.2017 672,00 € Prevodný príkaz
25. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Odpájanie účastníkov KDS 13.3.2017 92,28 € Prevodný príkaz
24. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 2/2017 9.3.2017 23,58 € Prevodný príkaz
23. Notársky úrad JUDr. Alena Hromková, Nám. Andreja Hlinku 25/30, 017 01 Považská Bystrica Vyhotovenie registrácie záložného práva 9.3.2017 221,20 € Prevodný príkaz
22. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 2/2017 9.3.2017 160,00 € Prevodný príkaz
21. LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravné lístky 8.3.2017 658,51 € Prevodný príkaz Za 12. – 2. mesiac
20. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 3/2017 8.3.2017 21,00 € Prevodný príkaz
19. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 2/2017 8.3.2017 345,6 € Prevodný príkaz
18. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 3/2017 8.3.2017 312,00 € Prevodný príkaz
17. Milan Šajdák, Vydrná 124, 020 53 Lúky Dovoz tovaru 2.3.2017 15,00 € Hotovosť
16. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT + internet na VO 2/2017 24.2.2017 42,36 € Prevodný príkaz
15. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 1/2017 22.2.2017 134,5 € Prevodný príkaz
14. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 1/2017 16.2.2017 736,58 € Prevodný príkaz
13. KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce Aktualizácia KEO 2017/04 14.2.2017 13,50 € Prevodný príkaz
12. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 1/2017 14.2.2017 345,6 € Prevodný príkaz
11. SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Autorské práva 13.2.2017 14,28 € Prevodný príkaz
10. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 1/2017 13.2.2017 23,94 € Prevodný príkaz
9. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 2/2017 13.2.2017 1 652,00 € Prevodný príkaz
8. JYSK, s.r.o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava Jedálenský stôl, deliace steny, písacie stoly 8.2.2017 567,50 € Prevodný príkaz
7. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 2/2017 9.2.2017 331,00 € Prevodný príkaz
6. KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce Aktualizácia KEO WIN 2017/03 7.2.2017 13,50 € Prevodný príkaz
5. KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce Aktualizácia KEO WIN 2017/02 25.1.2017 13,50 € Prevodný príkaz
4. Obec Jasenica, Jasenica 130, 018 17 Jasenica Príspevok na spoločnú úradovňu 25.1.2017 358,68 € Prevodný príkaz
3. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT + internet na VO 1/2017 25.1.2017 42,36 € Prevodný príkaz
2. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 1/2017 18.1.2017 341,00 € Prevodný príkaz
1. KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce Aktualizácia KEO 2017/01 17.1.2017 13,50 € Prevodný príkaz