Č. Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena vrátane DPH Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
3. JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica Zmluva o poskytovaní účtovníckych služieb Vedenie účtovníctva 600,00 € / mesačne 26.1.2023 31.12.2023
2. Zdeno Mišutka, Hvozdnica 405, 013 56 Hvozdnica Zmluva o vývoze a nakladaní s oddelene vyzbieraným použitým šatstvom Vývoz a preprava odpadu umiestneného v kontajneroch Držiteľa odpadu 20.1.2023
1. Zdeno Mišutka, Hvozdnica 405, 013 56 Hvozdnica Kúpna zmluva Prevod vlastnického práva – 1 ks kovový kontajner na textil 480,00 € 20.1.2023