Starostka obce je najvyšším výkonným orgánom obce. Funkcia starostky je verejná funkcia. Volia ju obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Starostka obce je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce. V administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.

Starostka obce: Marcela Filová

Telefón: +421424398035

Mobil: +421908888446

Email: starosta@bodina.eu