Obec Bodiná bola založená začiatkom 14. storočia na tzv. zákupnom práve. Od vzniku sa radila medzi  obce, ktoré boli vo vlastníctve zemianskych rodín. Iba v roku 1471 bola prechodne v majetku hradného panstva Považská Bystrica. Prvou historicky doloženou rodinou boli Boďovci. V roku 1498 sa uvádza Sigismundus filius condam Petri Boda Žigmund, syn zosnulého Petra Boďu. Ďalšou známou rodinou bola rodina Budinovských. Z roku 1548 je v dikálnom súpise Trenčianskej stolice uvedený nobilis – šľachtic Adamus Bwdinozky, zároveň ako držiteľ dediny Újazd-Wyezd, dnešnej časti obce Skalka nad Váhom.

Vývoj názvu obce

 • Prvá písomná zmienka o Bodinej je z roku 1345. Uvádza sa ako Bood.
 • V ďalších storočiach uvádza sa nasledovne:
  •  1430 – Budowhylhota,
  •  1431 – Bodina Lehotha,
  •  1498 – Budynlehota,
  •  1500 – Budynalehota,
  •  1773,1786,1892 – 1902 – Bogyina,
  •  1873 – 1888,1920 – Bodina,
  •  1907 – 1913 – Bogyós,
  •  Bagyós,1927 – Bodiná

Podľa portálnych súpisov bolo v roku 1598 v obci 25 domov V roku 1605 sa obyvatelia Bodinej pridali k povstaleckým vojskám Štefana Bočkaja. V roku 1784 mala obec 47 domov a 329 obyvateľov. Koncom 19. storočia (1890) tu žilo 265 obyvateľov. V tomto období obec prislúchala do Považsko-Bystrického slúžnovského okresu, kde bolo pre ňu aj sídlo okresného súdu. Patrila pod tamojšieho obvodného lekára aj četnícku stanicu. Obvodný notariát mala v Prečíne sídlo o. n. bolo v Považskej Bystrici. Farský úrad rímsko-katolíckej cirkvi mala v Prečíne. Evanjelický farský úrad mala v Súľove, do obvodu ktorého prislúchala.