Č. Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena vrátane DPH Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
6 POLEŠKO, s.r.o., Dolná Breznica 26, 020 61 Dolná Breznica Mandátna zmluva Poskytnutie služieb PO 26,59 € /mesačne 1.11.2013 Neuvedený
5 Ján Boško, Bodiná 154, 018 15 Bodiná Kúpna zmluva Predaj pozemku KNC 9/2 v k.ú. Bodiná 870,96 € 19.10.2013 Neuvedený
4 GreEnergy Slovakia, s.r.o., Národná 18, 010 10 Žilina Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo Externý management na rekonštrukciu verejného osvetlenia 8 433,68 € 20.8.2013 Neuvedený
3 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina Zmluva o združenej dodávke elektriny Dodávka elektrickej energie 79,32 € /rok 1.1.2014 31.12.2016
2 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina Zmluva o združenej dodávke elektriny Dodávka elektrickej energie 51,00 € /polrok 10.4.2013 31.12.2014
1 Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19,827 15 Bratislava 212 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Rekonštruckia a modernizácia verejného osvetlenia 133 533,14 € 22.1.2013 31.12.2015