Č. Dodávateľ Predmet Dátum vystavenia Suma Poznámky
7. VINKstav, s.r.o., Papradno 2, 018 13 Papradno Údržba miestnej komunikácie – oprava výtlkov po zimnej prevádzke 8.11.2013 1 400,00 €
6. ELEKTROMONT PLUS, s.r.o., Plevník-Drienové 266, 018 26 Plevník-Drienové Oprava verejného osvetlenia 18.10.2013 180,00 €
5. CVO, s.r.o., Topoľová 14581/35, 974 01 Banská Bystrica Verejné obstarávanie pre projekt rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia 24.9.2013 180,00 €
4. Ing. Zsolt Marczibál – CONNECT, 925 41 Kráľov Brod 56 Objednávka tlačív 8.3.2013 20,00 €
3. BODKA PB, s.r.o., Bodiná 143, 018 15 Prečín Zhotovenie kancelárskeho stola 8.2.2013 60,00 €
2. GAZ – TERM, Ul. kpt. Nálepku 566, 01701 Považská Bystrica Oprava plynovej gamaty 5.2.2013 30,00 €
1. SlovTech, Centrum 14/19, 017 01 Považská bystrica Oprava kopírky Canon FC 220 20.1.2013 25,00 €