Nápisy na skalách v Bodinej

V roku 1895 sa do Bodinej vydal známy slovenský publicista, archivár, muzeálny a matičný pracovník Pavol Križko, aby overil dohady o dovtedy neznámom písme a prípadne ho zdokumentoval. Tridsať rokov predtým na vrchu Smrčník objavil Križko dva runové nápisy na bodianských skalách. Keď ich uvidel, jeho prekvapenie bolo o to väčšie, pretože podobný typ písma nebol dovtedy nikým zdokumentovaný. Po štvorročnej odmlke záujem o písmo z Bodinej vzrástol, pretože bádateľ Evans na stredomorskom ostrove Kréta objavil hlinené tabuľky s takýmto písmom. To bol jeden z dôvodov, prečo sa Križko o vylúštenie nápisov nepokúsil, no aspoň zanechal o náleze svedectvo.

Lúštenie neznámej krížovky

V skutočnosti sú nápisy dva vo forme znakov, vysoké 10 – 15 cm s hĺbkou ryhy 1 – 2 cm. Týmto písmom sa zaoberal Antonín Horák, ktorý v knihe O Slovanech uplně jinak z roku n1991 spomína bodinskú raritu. A. Horák pri lúštení vychádzal z poznatkov pri krétsko-mykénskych nápisoch na tabuľkách s použitím slabičného písma. Dospel k názoru, že prvý nápis je písmom neolitických Praslovanov z doby okolo 3. – 2. tisícročia pred Kristom a slová by mali byť „ padlo, obetí, rabov“. Hákový kríž v dolnom riadku je idiogram, vyjadrujúci, ľudskú obetu, tak ako to bolo na Kréte či v Grécku. Druhý nápis ne bočnej skale pravdepodobne znamená „ nás hrdúsia“. Zvyšné tri hákové kríže podľa Horáka znamenajú tri, no možno i viac ľudských obetí. V porovnaní s objaveným písmom na žiarovom pohrebišti vo Veľkých Karloviciach na Morave predpokladá, že nápisy by mohol znamenať „tu miznú, umierajú“.

Gréci, Praslovania či niekto ďalší?

O Krížov nález sa zaujímali aj ďalší slovenský bádatelia – Dr. Minárik, Dr. Bukovinský a iní. Podľa ich domnienok je nápis v Bodinej gréckou pamiatku na ich cestách do Pobaltia za nákupom jantáru. Ich pokusy preložiť ho ako grécky však skončil neúspešne. Horák zasa nápis považuje za praslovenský.

horak

Katolícky kostol Narodenia Panny Márie

Najstaršou kultúrno historickou pamiatkou v obci je katolícky kostol Narodenia Panny Márie,renesančný,postavený v roku 1668 na starších – stredovekých základoch. Zbarokizovaný bol v polovici 18. storočia. Baroková kazateľnica je súčasná s oltárom. Rokokové svietniky sú z druhej tretiny 18. storočia. Voľný závesný obraz Madony je barokový – olejomaľba na dreve je z konca 17. storočia.

 

Katolícky kostol Narodenia Panny Márie

Pamätná medaila obci Bodiná

Starostka obce Bodiná prevzala dňa 17. marca 2015 na slávnostnom zasadnutí Hnutia vypálených obcí Slovenska v Pamätníku SNP v Banskej Bystrici pri príležitosti 70. výročia SNP a ukončenia druhej svetovej vojny pamätnú medailu Za účasť v boji proti fašizmu a za oslobodenie vlasti.
Medailu odovzdal zástupca ministerstva obrany starostom 103 obcí, ktoré v rokoch 1944 a 1945 vypálili nacisti, a Múzeu SNP, ako správcovi národnej kultúrnej pamiatky Kalište, pamätníka na osadu, ktorá ako jediná z vypálených obcí a osád už nebola obnovená.

Pamätné medaily tieto obce získali za aktívnu účasť ich obyvateľov v odboji, pomoc povstaleckým jednotkám a partizánom, poskytnutie ubytovania prenasledovaným, ukrývanie zajatcov, utečencov, židovského obyvateľstva, odmietnutie príkazov na evakuáciu či za odmietnutie prác obyvateľom na budovaní obranných postavení pred príchodom oslobodzovacích vojsk, čo boli pre fašistov dôvody na ich vypálenie.

V Bodinej vypálili fašisti dňa 16. decembra 1944 osady Marek a Studená. Neskôr – 17. apríla 1945 – vypálili v Bodinej 8 poľnohospodárskych usadlostí a 22 občanov odvliekli ako rukojemníkov do Prečína.