Č. Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma Spôsob úhrady Poznámky
202. Obec Jasenica, Jasenica 130, 018 17 Jasenica Lekárska posudková činnosť 1.2.2021 13,28 € Prevodný príkaz
201. Obec Jasenica, Jasenica 130, 018 17 Jasenica Vyúčtovanie – príspevok na spoločnú úradovňu 28.1.2021 -123,19 € Prevodný príkaz Preplatok
200. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Vyúčtovanie zemného plynu 2020 27.1.2021 490,94 € Prevodný príkaz Nedoplatok
199. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 2020 – športovisko 25.1.2021 200,70 € Prevodný príkaz Nedoplatok
198. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 2020 25.1.2021 -388,39 € Prevodný príkaz Preplatok
197. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 12/2020 26.1.2021 1 009,06 € Prevodný príkaz
196. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica Poplatok za uloženie odpadu 26.1.2021 98,02 € Prevodný príkaz
195. POLEŠKO, s.r.o., Dolná Breznica 26, 020 61 Dolná Breznica Služby PO 10 – 12/2020 15.1.2021 55,77 € Prevodný príkaz
194. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 12/2020 15.1.2021 136,00 € Prevodný príkaz
193. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 12/2020 18.1.2021 5,70 € Prevodný príkaz
192. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 12/2020 7.1.2021 326,40 € Prevodný príkaz
191. JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica Vedenie účtovníctva 11/2020 30.12.2020 500,00 € Prevodný príkaz
190. Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina Ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov – rok 2020 16.12.2020 43,80 € Inkaso
189. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 11/2020 30.12.2020 3,00 € Prevodný príkaz
188. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 11/2020 17.12.2020 326,40 € Prevodný príkaz
187. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica Poplatok za uloženie odpadu 14.12.2020 77,61 € Prevodný príkaz
186. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 11/2020 14.12.2020 801,26 € Prevodný príkaz
185. AUTO-IMPEX, s.r.o., Vlčie hrdlo 68, 821 07 Bratislava Oprava a servis hasičského vozidla 11.12.2020 339,00 € Prevodný príkaz
184. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 11/2020 11.12.2020 160,00 € Prevodný príkaz
183. JARELL, s.r.o., Prečín 28, 018 15 Prečín Údržba a rozšírenie verejného osvetlenia 30.12.2020 1 695,60 € Prevodný príkaz
182. JARELL, s.r.o., Prečín 28, 018 15 Prečín Údržba a rozšírenie verejného osvetlenia 10.12.2020 767,00 € Prevodný príkaz
181. Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravné lístky 8.12.2020 374,01 € Prevodný príkaz Za 10. – 11. mesiac
180. KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce Aktualizácia KEO 2020/08 8.12.2020 15,00 € Prevodný príkaz
179. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 11/2020 8.12.2020 9,10 € Prevodný príkaz
178. JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica Vedenie účtovníctva 10/2020 8.12.2020 500,00 € Prevodný príkaz
177. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 12/2020 8.12.2020 227,00 € Prevodný príkaz
176. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 12/2020 1.12.2020 25,00 € Prevodný príkaz
175. osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 12/2020 1.12.2020 32,40 € Prevodný príkaz
174. Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica Splnomocnenie – vydanie preukazu 25.11.2020 3,50 € Hotovosť
173. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 10/2020 25.11.2020 3,00 € Prevodný príkaz
172. KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce Ročná licencia KEO WIN 2021 25.11.2020 194,05 € Prevodný príkaz
171. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie – amfiteáter – 5.10.2020 – 31.12.2020 24.11.2020 60,00 € Prevodný príkaz
170. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica Poplatok za uloženie odpadu 19.11.2020 108,29 € Prevodný príkaz
169. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 10/2020 19.11.2020 1 066,55 € Prevodný príkaz
168. CUKROVINKY, s.r.o., Polom 1208, 029 01 Námestovo Salónky želé – 62 ks 12.11.2020 61,38 € Prevodný príkaz
167. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 10/2020 11.11.2020 187,00 € Prevodný príkaz
166. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Dodanie denného menu 8.11.2020 – testovanie COVID19 11.11.2020 78,00 € Prevodný príkaz
165. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 10/2020 11.11.2020 326,40 € Prevodný príkaz
164. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 10/2020 11.11.2020 16,60 € Prevodný príkaz
163. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 11/2020 11.11.2020 193,00 € Prevodný príkaz
162. osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 11/2020 5.11.2020 32,40 € Prevodný príkaz
161. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 11/2020 5.11.2020 25,00 € Prevodný príkaz
160. JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica Vedenie účtovníctva 9/2020 30.10.2020 500,00 € Prevodný príkaz
159. ADER, Mgr. Alena Pastieriková, Pribinova 971/30-8, 017 01 Považská Bystrica Deratizácia obecných objektov 27.10.2020 36,90 € Prevodný príkaz
158. APX, k.s., Hliny 1299/122, 017 01 Považská Bystrica Audítorské služby 27.10.2020 600,00 € Prevodný príkaz
157. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 9/2020 21.10.2020 3,00 € Prevodný príkaz
156. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica Poplatok za uloženie odpadu 21.10.2020 131,56 € Prevodný príkaz
155. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 9/2020 21.10.2020 1 343,69 € Prevodný príkaz
154. JARELL, s.r.o., Prečín 28, 018 15 Prečín Údržba verejného osvetlenia 22.10.2020 1 010,00 € Prevodný príkaz
153. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 9/2020 21.10.2020 326,40 € Prevodný príkaz
152. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 8/2020 21.10.2020 326,40 € Prevodný príkaz
151. Obec Jasenica, Jasenica 130, 018 17 Jasenica Príspevok na spoločnú úradovňu 19.10.2020 579,60 € Prevodný príkaz
150. REKONHAL, s.r.o., Považská Teplá 242, 017 05 Považská Bystrica Výstavba amfiteátra v obci Bodiná 13.10.2020 27 102,04 € Prevodný príkaz
149. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 9/2020 9.10.2020 21,18 € Prevodný príkaz
148. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 9/2020 9.10.2020 185,00 € Prevodný príkaz
147. Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravné lístky 6.10.2020 445,03 € Prevodný príkaz Za 8. – 9. mesiac
146. Poradca podnikateľa, s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina Finančný spravodajca 2021 6.10.2020 26,40 € Prevodný príkaz Záloha
145. POLEŠKO, s.r.o., Dolná Breznica 26, 020 61 Dolná Breznica Služby PO 07 – 09/2020 6.10.2020 55,77 € Prevodný príkaz
144. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 10/2020 6.10.2020 117,00 € Prevodný príkaz
143. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 10/2020 6.10.2020 25,00 € Prevodný príkaz
142. osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 10/2020 5.10.2020 32,40 € Prevodný príkaz
141. JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica Vedenie účtovníctva 8/2020 29.9.2020 500,00 € Prevodný príkaz
140. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 8/2020 21.9.2020 3,00 € Prevodný príkaz
139. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica Poplatok za uloženie odpadu 17.9.2020 131,69 € Prevodný príkaz
138. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 8/2020 17.9.2020 1 271,33 € Prevodný príkaz
137. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 8/2020 10.9.2020 199,50 € Prevodný príkaz
136. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky – preplatok 10.9.2020 -17,26 € Prevodný príkaz
135. Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravné lístky 8.9.2020 413,46 € Prevodný príkaz Za 6. – 7. mesiac
134. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 9/2020 8.9.2020 38,00 € Prevodný príkaz
133. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 9/2020 8.9.2020 25,00 € Prevodný príkaz
132. osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 9/2020 3.9.2020 32,40 € Prevodný príkaz
131. JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica Vedenie účtovníctva 7/2020 3.9.2020 500,00 € Prevodný príkaz
130. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 7/2020 24.8.2020 326,40 € Prevodný príkaz
129. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina Pripojovací poplatok 14.8.2020 226,80 € Prevodný príkaz
128. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 7/2020 24.8.2020 17,47 € Prevodný príkaz
127. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica Poplatok za uloženie odpadu 19.8.2020 68,38 € Prevodný príkaz
126. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 7/2020 19.8.2020 749,06 € Prevodný príkaz
125. JARELL, s.r.o., Prečín 28, 018 15 Prečín Údržba verejného osvetlenia 19.8.2020 146,50 € Prevodný príkaz
124. JAGCON, s.r.o., Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica Odborný stavebný dozor – Výstavba amfiteátra 17.8.2020 204,00 € Prevodný príkaz
123. WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou Webhosting bodina.eu 14.8.2020 23,76 € Prevodný príkaz
122. PORADCA, s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina Predplatné “Úplné znenia zákonov 2021″ 14.8.2020 70,20 € Prevodný príkaz
121. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 7/2020 13.8.2020 218,50 € Prevodný príkaz
120. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 7/2020 13.8.2020 33,58 € Prevodný príkaz
119. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 8/2020 7.8.2020 22,00 € Prevodný príkaz
118. osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 8/2020 3.8.2020 32,40 € Prevodný príkaz
117. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 8/2020 7.8.2020 2 892,00 € Prevodný príkaz
116. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie – športovisko 7.8.2020 144,00 € Prevodný príkaz
115. Zirek group, s.r.o., Nábrežie slobody 538/33, 020 01 Púchov Prezentácia v projekte “Poznávacia maľovanka regiónu” 31.7.2020 260,00 € Prevodný príkaz
114. JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica Vedenie účtovníctva 6/2020 31.7.2020 500,00 € Prevodný príkaz
113. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 6/2020 23.7.2020 16,99 € Prevodný príkaz
112. JAGCON, s.r.o., Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica Odborný stavebný dozor – Výstavba amfiteátra 21.7.2020 204,00 € Prevodný príkaz
111. JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica Vedenie účtovníctva 5/2020 21.7.2020 500,00 € Prevodný príkaz
110. Obec Jasenica, Jasenica 130, 018 17 Jasenica Príspevok na spoločnú úradovňu 21.7.2020 623,07 € Prevodný príkaz
109. Obec Jasenica, Jasenica 130, 018 17 Jasenica Lekárska posudková činnosť 21.7.2020 26,56 € Prevodný príkaz
108. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica Poplatok za uloženie odpadu 13.7.2020 99,71 € Prevodný príkaz
107. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 6/2020 13.7.2020 1 003,76 € Prevodný príkaz
106. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 6/2020 13.7.2020 326,40 € Prevodný príkaz
105. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 6/2020 9.7.2020 33,58 € Prevodný príkaz
104. Firesystem, s.r.o., Nižná Korňa 501, 023 21 Korňa Zásahový odev, obuv a rukavice 13.7.2020 1 509,60 € Prevodný príkaz
103. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 6/2020 9.7.2020 209,00 € Prevodný príkaz
102. POLEŠKO, s.r.o., Dolná Breznica 26, 020 61 Dolná Breznica Služby PO 04 – 06/2020 9.7.2020 55,77 € Prevodný príkaz
101. POLEŠKO, s.r.o., Dolná Breznica 26, 020 61 Dolná Breznica Hasiace prístroje, oprava a tlaková skúška 9.7.2020 155,00 € Prevodný príkaz
100. Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravné lístky 8.7.2020 480,53 € Prevodný príkaz Za 4. – 5. mesiac
99. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 7/2020 7.7.2020 25,00 € Prevodný príkaz
98. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 7/2020 7.7.2020 22,00 € Prevodný príkaz
97. osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 7/2020 6.7.2020 32,40 € Prevodný príkaz
96. Miroslava Angyalová, Dukelská 978, 017 01 Považská Bystrica Samolepka na dvere – 9 ks 29.6.2020 45,00 € Prevodný príkaz
95. JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica Vedenie účtovníctva 4/2020 29.6.2020 500,00 € Prevodný príkaz
94. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 5/2020 23.6.2020 16,99 € Prevodný príkaz
93. JAGCON, s.r.o., Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica Odborný stavebný dozor – Výstavba amfiteátra 23.6.2020 204,00 € Prevodný príkaz
92. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 5/2020 17.6.2020 326,40 € Prevodný príkaz
91. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 5/2020 17.6.2020 942,35 € Prevodný príkaz
90. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica Poplatok za uloženie odpadu 17.6.2020 87,49 € Prevodný príkaz
89. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 5/2020 10.6.2020 33,58 € Prevodný príkaz
88. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 5/2020 10.6.2020 180,50 € Prevodný príkaz
87. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 6/2020 3.6.2020 25,00 € Prevodný príkaz
86. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 6/2020 3.6.2020 23,00 € Prevodný príkaz
85. PORADCA, s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina Predplatné “PORADCA 2021″ 10.6.2020 36,00 € Prevodný príkaz Vyúčtovanie
84. WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou Doména bodina.eu 3.6.2020 5,40 € Prevodný príkaz
83. osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 6/2020 3.6.2020 32,40 € Prevodný príkaz
82. SPAREX SK, s.r.o., Horné Ozorovce 298, 957 03 Bánovce nad Bebravou Servis Iveco Daily 26.5.2020 144,18 € Hotovosť
81. PORADCA, s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina Predplatné “PORADCA 2021″ 26.5.2020 36,00 € Prevodný príkaz Záloha
80. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 4/2020 22.5.2020 17,09 € Prevodný príkaz
79. JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica Vedenie účtovníctva 3/2020 19.5.2020 500,00 € Prevodný príkaz
78. Miroslava Angyalová, Dukelská 978, 017 01 Považská Bystrica Tabuľa dibond + samolepka 18.5.2020 180,60 € Prevodný príkaz
77. KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce Aktualizácia KEO 2020/05 18.5.2020 15,00 € Prevodný príkaz
76. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica Poplatok za uloženie odpadu 15.5.2020 91,00 € Prevodný príkaz
75. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 4/2020 15.5.2020 951,66 € Prevodný príkaz
74. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 4/2020 15.5.2020 326,40 € Prevodný príkaz
73. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 4/2020 15.5.2020 190,00 € Prevodný príkaz
72. Anton Pivarčí, Bodiná 171, 018 15 Bodiná Preprava Bodiná-Žilina-Bodiná 13.5.2020 41,95 € Prevodný príkaz
71. MERKURY SHOP, s.r.o., Duklianska 11, 080 01 Prešov Záhradný nábytok 30.4.2020 329,00 € Prevodný príkaz
70. BODKA PB, s.r.o., Pionierska 983/14-9, 017 01 Považská Bystrica Interiérové zariadenie 12.5.2020 474,00 € Prevodný príkaz
69. Ing. Vladimír Pápeš – EkonSpo, K cintorínu 36, P.O.Box 52, 010 08 Žilina Potvrdenka s juxtou samoprepisovacia 11.5.2020 27,47 € Prevodný príkaz
68. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 4/2020 11.5.2020 33,58 € Prevodný príkaz
67. KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce Aktualizácia KEO WIN 2020/05 7.5.2020 15,00 € Prevodný príkaz
66. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 5/2020 7.5.2020 25,00 € Prevodný príkaz
65. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 5/2020 7.5.2020 47,00 € Prevodný príkaz
64. osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 5/2020 5.5.2020 32,40 € Prevodný príkaz
63. LESWORK, s.r.o., Prečín 269, 018 15 Prečín Výrub stromov 5.5.2020 700,01 € Prevodný príkaz
62. JARELL, s.r.o., Prečín 28, 018 15 Prečín Údržba a rozšírenie verejného osvetlenia 7.5.2020 1 830,90 € Prevodný príkaz
61. ADER, Mgr. Alena Pastieriková, Pribinova 971/30-8, 017 01 Považská Bystrica Deratizácia obecných objektov 27.4.2020 36,90 € Prevodný príkaz
60. COPOS, s.r.o., Sládkovičova 1128, 017 01 Považská Bystrica Tonery 27.4.2020 91,00 € Prevodný príkaz
59. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 3/2020 24.4.2020 326,40 € Prevodný príkaz
58. Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravné lístky 22.4.2020 488,42 € Prevodný príkaz Za 2. – 3. mesiac
57. JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica Vedenie účtovníctva 2/2020 22.4.2020 500,00 € Prevodný príkaz
56. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 3/2020 22.4.2020 16,99 € Prevodný príkaz
55. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica Poplatok za uloženie odpadu 16.4.2020 125,45 € Prevodný príkaz
54. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 3/2020 16.4.2020 1 333,90 € Prevodný príkaz
53. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 3/2020 14.4.2020 161,50 € Prevodný príkaz
52. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 3/2020 9.4.2020 33,58 € Prevodný príkaz
51. JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica Vedenie účtovníctva 1/2020 8.4.2020 500,00 € Prevodný príkaz
50. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 4/2020 8.4.2020 121,00 € Prevodný príkaz
49. POLEŠKO, s.r.o., Dolná Breznica 26, 020 61 Dolná Breznica Služby PO 01 – 03/2020 9.4.2020 55,77 € Prevodný príkaz
48. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 4/2020 14.4.2020 25,00 € Prevodný príkaz
47. osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 4/2020 3.4.2020 32,40 € Prevodný príkaz
46. Slovgram, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava Autorské práva na rok 2020 30.3.2020 38,40 € Prevodný príkaz
45. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 2/2020 26.3.2020 16,99 € Prevodný príkaz
44. Bánovská regionálna rozvojová agentúra, Školská 31/22, 957 01 Bánovce nad Bebravou Spracovanie žiadosti o finančný príspevok a poradenstvo k prieskumu trhu 20.3.2020 550,00 € Prevodný príkaz
43. Obec Jasenica, Jasenica 130, 018 17 Jasenica Príspevok na spoločnú úradovňu 20.3.2020 579,60 € Prevodný príkaz
42. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 2/2020 20.3.2020 735,80 € Prevodný príkaz
41. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica Poplatok za uloženie odpadu 20.3.2020 65,64 € Prevodný príkaz
40. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 2/2020 17.3.2020 190,00 € Prevodný príkaz
39. Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica Tlač poštového peňažného poukazu 9.3.2020 5,13 € Dobierka
38. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 2/2020 10.3.2020 326,40 € Prevodný príkaz
37. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 2/2020 10.3.2020 32,45 € Prevodný príkaz
36. Jozef Čelko ml., Domaniža 177, 018 16 Domaniža Zimná údržba ciest 10.3.2020 104,00 € Prevodný príkaz
35. KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce Aktualizácia KEO WIN 2020/03 5.3.2020 15,00 € Prevodný príkaz
34. osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 3/2020 5.3.2020 32,40 € Prevodný príkaz
33. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 3/2020 5.3.2020 25,00 € Prevodný príkaz
32. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 3/2020 5.3.2020 221,00 € Prevodný príkaz
31. UDO s.r.o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava Vertikálne žalúzie (8 ks) + montáž 2.3.2020 842,40 € Prevodný príkaz
30. Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1, 831 06 Bratislava Tlačivá 5.3.2020 20,92 € Prevodný príkaz
29. Peter Milo, Bodiná 119, 018 15 Bodiná Obkladačské práce – Dom kultúry 2.3.2020 250,00 € Prevodný príkaz
28. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 1/2020 25.2.2020 16,99 € Prevodný príkaz
27. Ivan Pavlík-SEDO, SNP 1430/14, 017 01 Považská Bystrica Upratovacie práce – Dom kultúry 2.3.2020 480,00 € Prevodný príkaz
26. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 1/2020 17.2.2020 326,40 € Prevodný príkaz
25. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 1/2020 17.2.2020 990,36 € Prevodný príkaz
24. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica Poplatok za uloženie odpadu 17.2.2020 88,80 € Prevodný príkaz
23. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 1/2020 13.2.2020 171,00 € Prevodný príkaz
22. Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravné lístky 11.2.2020 405,57 € Prevodný príkaz Za 12. – 1. mesiac
21. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 1/2020 11.2.2020 23,58 € Prevodný príkaz
20. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie – športovisko 12.2.2020 144,00 € Prevodný príkaz
19. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 2/2020 12.2.2020 2 892,00 € Prevodný príkaz
18. EURO-MONT SK, s.r.o., Robotnícka 3905/6, 974 01 Banská Bystrica Renovácia parkiet a schodov 10.2.2020 3 027,90 € Prevodný príkaz
17. SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Autorské práva 10.2.2020 14,28 € Prevodný príkaz
16. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 2/2020 11.2.2020 235,00 € Prevodný príkaz
15. JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica Vedenie účtovníctva 12/2019 10.2.2020 500,00 € Prevodný príkaz
14. osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 2/2020 3.2.2020 32,40 € Prevodný príkaz
13. VAMAF, s.r.o., Zemianska Závada 76, 018 15 Prečín Kamenivo 3.2.2020 121,34 € Prevodný príkaz
12. Zľavapreteba, s.r.o., Horný val 23, 010 01 Žilina Informačná brožúra 3.2.2020 90,00 € Prevodný príkaz 3 ks
11. Obec Jasenica, Jasenica 130, 018 17 Jasenica Príspevok na spoločnú úradovňu 3.2.2020 840,42 € Prevodný príkaz
10. KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce Aktualizácia KEO WIN 2020/02 3.2.2020 15,00 € Prevodný príkaz
9. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 1/2020 27.1.2020 16,99 € Prevodný príkaz
8. JARELL, s.r.o., Prečín 28, 018 15 Prečín Hlavný istič + práca 3.2.2020 138,50 € Prevodný príkaz
7. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 1/2020 20.1.2020 242,00 € Prevodný príkaz
6. JARELL, s.r.o., Prečín 28, 018 15 Prečín Údržba verejného osvetlenia 3.2.2020 2 087,00 € Prevodný príkaz
5. JARELL, s.r.o., Prečín 28, 018 15 Prečín Údržba miestneho rozhlasu 3.2.2020 434,00 € Prevodný príkaz
4. MAS Naše Považie, Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov Príspevok na chod MAS Naše Považie na rok 2020 a 2021 3.2.2020 327,36 € Prevodný príkaz
3. ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava Registratúrny denník 13.1.2020 17,50 € Dobierka
2. KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce Aktualizácia KEO WIN 2020/01 13.1.2020 15,00 € Prevodný príkaz
1. osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 1/2020 4.1.2020 32,40 € Prevodný príkaz