Č. Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma Spôsob úhrady Poznámky
35. KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce Aktualizácia KEO WIN 2020/03 5.3.2020 15,00 € Prevodný príkaz
34. osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 3/2020 5.3.2020 32,40 € Prevodný príkaz
33. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 3/2020 5.3.2020 25,00 € Prevodný príkaz
32. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 3/2020 5.3.2020 221,00 € Prevodný príkaz
31. UDO s.r.o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava Vertikálne žalúzie (8 ks) + montáž 2.3.2020 842,40 € Prevodný príkaz
30. Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1, 831 06 Bratislava Tlačivá 5.3.2020 20,92 € Prevodný príkaz
29. Peter Milo, Bodiná 119, 018 15 Bodiná Obkladačské práce – Dom kultúry 2.3.2020 250,00 € Prevodný príkaz
28. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 1/2020 25.2.2020 16,99 € Prevodný príkaz
27. Ivan Pavlík-SEDO, SNP 1430/14, 017 01 Považská Bystrica Upratovacie práce – Dom kultúry 2.3.2020 480,00 € Prevodný príkaz
26. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 1/2020 17.2.2020 326,40 € Prevodný príkaz
25. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 1/2020 17.2.2020 990,36 € Prevodný príkaz
24. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica Poplatok za uloženie odpadu 17.2.2020 88,80 € Prevodný príkaz
23. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 1/2020 13.2.2020 171,00 € Prevodný príkaz
22. Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravné lístky 11.2.2019 405,57 € Prevodný príkaz Za 12. – 1. mesiac
21. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 1/2020 11.2.2020 23,58 € Prevodný príkaz
20. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie – športovisko 12.2.2020 144,00 € Prevodný príkaz
19. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 2/2020 12.2.2020 2 892,00 € Prevodný príkaz
18. EURO-MONT SK, s.r.o., Robotnícka 3905/6, 974 01 Banská Bystrica Renovácia parkiet a schodov 10.2.2020 3 027,90 € Prevodný príkaz
17. SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Autorské práva 10.2.2020 14,28 € Prevodný príkaz
16. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 2/2020 11.2.2020 235,00 € Prevodný príkaz
15. JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica Vedenie účtovníctva 12/2019 10.2.2020 500,00 € Prevodný príkaz
14. osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 2/2020 3.2.2020 32,40 € Prevodný príkaz
13. VAMAF, s.r.o., Zemianska Závada 76, 018 15 Prečín Kamenivo 3.2.2020 121,34 € Prevodný príkaz
12. Zľavapreteba, s.r.o., Horný val 23, 010 01 Žilina Informačná brožúra 3.2.2020 90,00 € Prevodný príkaz 3 ks
11. Obec Jasenica, Jasenica 130, 018 17 Jasenica Príspevok na spoločnú úradovňu 3.2.2020 840,42 € Prevodný príkaz
10. KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce Aktualizácia KEO WIN 2020/02 3.2.2020 15,00 € Prevodný príkaz
9. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 1/2020 27.1.2020 16,99 € Prevodný príkaz
8. JARELL, s.r.o., Prečín 28, 018 15 Prečín Hlavný istič + práca 3.2.2020 138,50 € Prevodný príkaz
7. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 1/2020 20.1.2020 242,00 € Prevodný príkaz
6. JARELL, s.r.o., Prečín 28, 018 15 Prečín Údržba verejného osvetlenia 3.2.2020 2 087,00 € Prevodný príkaz
5. JARELL, s.r.o., Prečín 28, 018 15 Prečín Údržba miestneho rozhlasu 3.2.2020 434,00 € Prevodný príkaz
4. MAS Naše Považie, Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov Príspevok na chod MAS Naše Považie na rok 2020 a 2021 3.2.2020 327,36 € Prevodný príkaz
3. ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava Registratúrny denník 13.1.2020 17,50 € Dobierka
2. KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce Aktualizácia KEO WIN 2020/01 13.1.2020 15,00 € Prevodný príkaz
1. osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 1/2020 4.1.2020 32,40 € Prevodný príkaz