• Bc. Adriana Bošková, Bodiná č. 46

 

  • Mgr. Miroslav Brveník, Bodiná č. 156

     zástupca starostky obce

     predseda Komisie inventarizačnej a finančno – sociálnej

 

  • Peter Milo, Bodiná č. 119

     predseda Komisie kultúrno – športovej

 

  • Anton Pivarči, Bodiná č. 171

     predseda Komisie výstavby, životného prostredia a ochrany verejného poriadku

 

  • Bc. Lucia Prašnická, Bodiná č. 185