• Mgr. Miroslav Brveník, Bodiná č. 156

 

  • Ing. Peter Dúbravka, Bodiná č. 106

     predseda Komisie výstavby, životného prostredia a ochrany verejného poriadku

 

  • Marián Kľúčik, Bodiná č.109

     zástupca starostu obce

 

  • Stanislav Kľúčik, Bodiná č. 141

     predseda Komisie inventarizačnej a finančno – sociálnej

 

  • Peter Milo, Bodiná č. 119

     predseda Komisie kultúrno – športovej