• Ivona Brezničanová

 

  • Ing. Jolana Kuricová

     predseda komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obcí

     predseda finančno-sociálnej komisie

 

  • Peter Milo

     predseda komisie kultúrno – športovej

 

  • Marek Roman

 

  • Marián Roman

     predseda Komisie výstavby, životného prostredia a ochrany verejného poriadku