Č. Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma Spôsob úhrady Poznámky
Dob8. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 2022 – Dom smútku 29.1.2023 -4,66 € Prevodný príkaz Preplatok
Dob7. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 2022 – Šatne TJ 21.1.2023 -419,16 € Prevodný príkaz Preplatok
Dob6. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 2022 – Kultúrny dom 29.1.2023 -68,01 € Prevodný príkaz Preplatok
Dob5. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 2022 – Amfiteáter 21.1.2023 -2,50 € Prevodný príkaz Preplatok
Dob4. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 2022 – VO 29.1.2023 -267,61 € Prevodný príkaz Preplatok
Dob3. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 2022 – VO 29.1.2023 -162,76 € Prevodný príkaz Preplatok
Dob2. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 2022 – VO 29.1.2023 -19,01 € Prevodný príkaz Preplatok
Dob1. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Vyúčtovanie zemného plynu 2022 16.1.2023 -26,14 € Prevodný príkaz Preplatok
209. Obec Jasenica, Jasenica 130, 018 17 Jasenica Príspevok na spoločnú úradovňu 25.1.2023 740,82 € Prevodný príkaz Vyúčtovanie
208. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 12/2022 19.1.2023 1 046,25 € Prevodný príkaz
207. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 12/2022 12.1.2023 93,50 € Prevodný príkaz
206. Miroslav Políček, Prečín 269, 018 15 Prečín Ohŕňanie snehu 12/2022 10.1.2023 345,60 € Prevodný príkaz
205. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 12/2022 9.1.2023 6,10 € Prevodný príkaz
204. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 12/2022 9.1.2023 378,00 € Prevodný príkaz
203. Ing. Andrej Kováčik, MBA, Halenkovice 732, 763 63 Halenkovice Správa webového sídla bodina.eu 12/2022 3.1.2023 100,00 € Prevodný príkaz
202. JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica Vedenie účtovníctva 12/2022 26.1.2023 500,00 € Prevodný príkaz
201. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 2022 – OcÚ – nemeraný odber 9.1.2023 3,10 € Prevodný príkaz Nedoplatok
200. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 2022 – OcÚ – meraný odber 9.1.2023 23,16 € Prevodný príkaz Nedoplatok
199. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica Likvidácia čiernej skládky 28.12.2022 232,14 € Prevodný príkaz
198. Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina Ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov – rok 2022 19.12.2022 63,84 € Inkaso
197. Ing. Ľudovít Vician, Stred č. 56/48, 017 01 Považská Bystrica Audit účtovnej závierky 2021 30.12.2022 600,00 € Prevodný príkaz
196. POLEŠKO, s.r.o., Dolná Breznica 26, 020 61 Dolná Breznica Služby PO 10 – 12/2022 20.12.2022 55,77 € Prevodný príkaz
195. JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica Vedenie účtovníctva 11/2022 19.12.2022 500,00 € Prevodný príkaz
194. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 11/2022 19.12.2022 5,00 € Prevodný príkaz
193. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 11/2022 13.12.2022 110,00 € Prevodný príkaz
192. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 12/2022 14.12.2022 37,00 € Prevodný príkaz
191. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 11/2022 8.12.2022 1 336,30 € Prevodný príkaz
190. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 11/2022 8.12.2022 5,17 € Prevodný príkaz
189. JARELL, s.r.o., Prečín 28, 018 15 Prečín Montáž vianočných výzdob 7.12.2022 1 096,92 € Prevodný príkaz
188. JARELL, s.r.o., Prečín 28, 018 15 Prečín Oprava verejného osvetlenia 7.12.2022 830,40 € Prevodný príkaz
187. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 12/2022 6.12.2022 258,00 € Prevodný príkaz
186. KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce Aktualizácia KEO 2022/06 5.12.2022 15,00 € Prevodný príkaz
185. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 11/2022 5.12.2022 378,00 € Prevodný príkaz
184. Ing. Andrej Kováčik, MBA, Halenkovice 732, 763 63 Halenkovice Správa webového sídla bodina.eu 11/2022 2.12.2022 100,00 € Prevodný príkaz
183. osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 12/2022 2.12.2022 32,40 € Prevodný príkaz
182. KIVOS SLOVAKIA, s.r.o., Bodiná 166, 018 15 Bodiná Likvidácia nelegálnej skládky 2.12.2022 340,00 € Prevodný príkaz
181. COPOS, s.r.o., Sládkovičova 1128, 017 01 Považská Bystrica Server rack, switch porty… 24.11.2022 484,12 € Prevodný príkaz
180. JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica Vedenie účtovníctva 10/2022 18.11.2022 500,00 € Prevodný príkaz
179. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 10/2022 18.11.2022 5,00 € Prevodný príkaz
178. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 10/2022 15.11.2022 115,50 € Prevodný príkaz
177. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica Poplatok za uloženie odpadu 14.11.2022 168,08 € Prevodný príkaz
176. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 10/2022 14.11.2022 1 232,21 € Prevodný príkaz
175. CUKROVINKY, s.r.o., Polom 1208, 029 01 Námestovo Salónky želé – 60 ks 11.11.2022 101,40 € Prevodný príkaz
174. Champion Food, s.r.o., M.R.Štefánika 175/32, 017 01 Považská Bystrica Občerstvenie 10.11.2022 26,28 € Prevodný príkaz
173. KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce Ročná licencia KEO-WIN 2023 10.11.2022 257,96 € Prevodný príkaz
172. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 11/2022 9.11.2022 37,00 € Prevodný príkaz
171. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 10/2022 9.11.2022 2,70 € Prevodný príkaz
170. Ivan Mikudík, SNP 1445/39, 017 07 Považská Bystrica Sklenárske práce na budove bývalej ZŠ 9.11.2022 166,80 € Prevodný príkaz
169. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 10/2022 9.11.2022 378,00 € Prevodný príkaz
168. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 11/2022 4.11.2022 219,00 € Prevodný príkaz
167. osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 11/2022 2.11.2022 32,40 € Prevodný príkaz
166. Ing. Andrej Kováčik, MBA, Halenkovice 732, 763 63 Halenkovice Správa webového sídla bodina.eu 10/2022 2.11.2022 100,00 € Prevodný príkaz
165. AUTO-IMPEX, s.r.o., Vlčie hrdlo 68, 821 07 Bratislava Oprava a servis hasičského vozidla 2.11.2022 881,29 € Prevodný príkaz
164. Vianocne osvetlenie s.r.o., Štefánikova trieda 52, 949 01 Nitra Vianočné osvetlenie 2.11.2022 1 774,80 € Prevodný príkaz
163. JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica Vedenie účtovníctva 9/2022 24.10.2022 500,00 € Prevodný príkaz
162. PlayMAX, s.r.o., Stred 52, 017 01 Považská Bystrica Zriadenie internetového pripojenia 20.10.2022 60,00 € Prevodný príkaz
161. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 9/2022 18.10.2022 5,00 € Prevodný príkaz
160. Obec Jasenica, Jasenica 130, 018 17 Jasenica Príspevok na spoločnú úradovňu 18.10.2022 675,92 € Prevodný príkaz
159. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 9/2022 13.10.2022 110,00 € Prevodný príkaz
158. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica Poplatok za uloženie odpadu 13.10.2022 147,84 € Prevodný príkaz
157. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 9/2022 13.10.2022 1 168,27 € Prevodný príkaz
156. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 9/2022 7.10.2022 3,13 € Prevodný príkaz
155. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 9/2022 7.10.2022 378,00 € Prevodný príkaz
154. Dopravné služby PB, s.r.o., Zakvášov 2619/193, 017 01 Považská Bystrica Odvoz odpadu 3.10.2022 81,60 € Prevodný príkaz
153. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 10/2022 3.10.2022 133,00 € Prevodný príkaz
152. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 10/2022 3.10.2022 37,00 € Prevodný príkaz
151. osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 10/2022 3.10.2022 32,40 € Prevodný príkaz
150. ADER, Mgr. Alena Pastieriková, Pribinova 971/30-8, 017 01 Považská Bystrica Deratizácia obecných objektov 3.10.2022 38,80 € Prevodný príkaz
149. POLEŠKO, s.r.o., Dolná Breznica 26, 020 61 Dolná Breznica Služby PO 07 – 09/2022 3.10.2022 55,77 € Prevodný príkaz
148. Ing. Andrej Kováčik, MBA, Halenkovice 732, 763 63 Halenkovice Správa webového sídla bodina.eu 9/2022 3.10.2022 100,00 € Prevodný príkaz
147. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 8/2022 26.9.2022 121,00 € Prevodný príkaz
146. JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica Vedenie účtovníctva 8/2022 20.9.2022 500,00 € Prevodný príkaz
145. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 8/2022 19.9.2022 5,06 € Prevodný príkaz
144. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica Poplatok za uloženie odpadu 12.9.2022 233,42 € Prevodný príkaz
143. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 8/2022 12.9.2022 1 863,38 € Prevodný príkaz
142. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 8/2022 9.9.2022 5,42 € Prevodný príkaz
141. KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce Aktualizácia KEO 2022/05 9.9.2022 15,00 € Prevodný príkaz
140. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 8/2022 5.9.2022 378,00 € Prevodný príkaz
139. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 9/2022 5.9.2022 43,00 € Prevodný príkaz
138. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 9/2022 2.9.2022 37,00 € Prevodný príkaz
137. Ing. Andrej Kováčik, MBA, Halenkovice 732, 763 63 Halenkovice Správa webového sídla bodina.eu 8/2022 2.9.2022 100,00 € Prevodný príkaz
136. osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 9/2022 2.9.2022 32,40 € Prevodný príkaz
135. FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, 036 08 Martin Školenie členov hasičských jednotiek 25.8.2022 180,00 € Prevodný príkaz
134. L-DEN SLOVAKIA, Kamenná 202/40, 966 22 Lutila Autobusová zastávka 25.8.2022 2 350,00 € Prevodný príkaz
133. Hoja-Hoja-Ďuňďa, Stred 50/31-3, 017 01 Považská Bystrica Tradičné ozvučenie ľudových umelcov Slovenska – “Obecné slávnosti Bodiná” 22.8.2022 200,00 € Prevodný príkaz
132. OTTO WEITER-MUSIC, s.r.o., Terchovská 90, 900 28 Zálesie Výstúpenie umelcov “Obecné slávnosti – Bodiná” 22.8.2022 1 530,00 € Prevodný príkaz
131. Qlines, s.r.o., Stred 2420, 017 01 Považská Bystrica Realizácia dopravného značenia v obci 18.8.2022 1 062,00 € Prevodný príkaz
130. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 7/2022 18.8.2022 5,00 € Prevodný príkaz
129. Champion Food, s.r.o., M.R.Štefánika 175/32, 017 01 Považská Bystrica Občerstvenie 15.8.2022 115,20 € Prevodný príkaz
128. Dopravné služby PB, s.r.o., Zakvášov 2619/193, 017 01 Považská Bystrica Dopravné služby 15.8.2022 145,80 € Prevodný príkaz
127. WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou Webhosting bodina.eu 15.8.2022 39,60 € Prevodný príkaz
126. JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica Vedenie účtovníctva 7/2022 15.8.2022 500,00 € Prevodný príkaz
125. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica Poplatok za uloženie odpadu 15.8.2022 128,70 € Prevodný príkaz
124. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 7/2022 15.8.2022 1 097,57 € Prevodný príkaz
123. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 7/2022 15.8.2022 88,00 € Prevodný príkaz
122. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 7/2022 11.8.2022 378,00 € Prevodný príkaz
121. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 7/2022 8.8.2022 2,35 € Prevodný príkaz
120. Firesystem, s.r.o., Nižná Korňa 501, 023 21 Korňa Zásahové prilby, opasky a hadice 8.8.2022 1 347,60 € Prevodný príkaz
119. JARELL, s.r.o., Prečín 28, 018 15 Prečín Oprava a výmena miestneho rozhlasu 8.8.2022 252,00 € Prevodný príkaz
118. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 8/2022 3.8.2022 37,00 € Prevodný príkaz
117. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 8/2022 3.8.2022 25,00 € Prevodný príkaz
116. osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 8/2022 2.8.2022 32,40 € Prevodný príkaz
115. Ladislav Ďurkech, Rozkvet 2010/26, 017 01 Považská Bystrica Búracie práce, osadzovanie schodov a obrubníkov 2.8.2022 894,00 € Prevodný príkaz
114. Ing. Andrej Kováčik, MBA, Halenkovice 732, 763 63 Halenkovice Správa webového sídla bodina.eu 7/2022 1.8.2022 100,00 € Prevodný príkaz
113. Ladislav Ďurkech, Rozkvet 2010/26, 017 01 Považská Bystrica Spevnené plochy, obrubníky, zámková dlažba 1.8.2022 4 517,40 € Prevodný príkaz
112. Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravné lístky 27.7.2022 468,96 € Prevodný príkaz Za 9.-10. mesiac
111. osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 7/2022 4.7.2022 32,40 € Prevodný príkaz
110. Ing. Andrej Kováčik, MBA, Halenkovice 732, 763 63 Halenkovice Správa webového sídla bodina.eu 6/2022 4.7.2022 100,00 € Prevodný príkaz
109. KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce Aktualizácia KEO 2022/04 29.7.2022 15,00 € Prevodný príkaz
108. JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica Vedenie účtovníctva 6/2022 27.7.2022 500,00 € Prevodný príkaz
107. JARELL, s.r.o., Prečín 28, 018 15 Prečín Oprava obecného rozhlasu 26.7.2022 216,00 € Prevodný príkaz
106. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 6/2022 25.7.2022 5,06 € Prevodný príkaz
105. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 6/2022 25.7.2022 132,00 € Prevodný príkaz
104. Obec Jasenica, Jasenica 130, 018 17 Jasenica Príspevok na spoločnú úradovňu 15.7.2022 566,58 € Prevodný príkaz
103. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 6/2022 15.7.2022 1 146,82 € Prevodný príkaz
102. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica Poplatok za uloženie odpadu 15.7.2022 142,34 € Prevodný príkaz
101. JARELL, s.r.o., Prečín 28, 018 15 Prečín Oprava obecného rozhlasu 12.7.2022 241,20 € Prevodný príkaz
100. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 6/2022 12.7.2022 5,14 € Prevodný príkaz
99. COPOS, s.r.o., Sládkovičova 1128, 017 01 Považská Bystrica Tonery 4.7.2022 299,30 € Prevodný príkaz
98. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 7/2022 4.7.2022 25,00 € Prevodný príkaz
97. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 6/2022 4.7.2022 378,00 € Prevodný príkaz
96. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 7/2022 4.7.2022 37,00 € Prevodný príkaz
95. POLEŠKO, s.r.o., Dolná Breznica 26, 020 61 Dolná Breznica Kontrola a oprava haciacich prístrojov 4.7.2022 67,70 € Prevodný príkaz
94. POLEŠKO, s.r.o., Dolná Breznica 26, 020 61 Dolná Breznica Služby PO 04 – 06/2022 4.7.2022 55,77 € Prevodný príkaz
93. Champion Food, s.r.o., M.R.Štefánika 175/32, 017 01 Považská Bystrica Občerstvenie 27.6.2022 19,20 € Prevodný príkaz
92. JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica Vedenie účtovníctva 5/2022 27.6.2022 500,00 € Prevodný príkaz
91. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 5/2022 23.6.2022 5,00 € Prevodný príkaz
90. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 6/2022 20.6.2022 37,00 € Prevodný príkaz
89. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 5/2022 14.6.2022 143,00 € Prevodný príkaz
88. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica Poplatok za uloženie odpadu 14.6.2022 161,26 € Prevodný príkaz
87. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 5/2022 14.6.2022 1 206,43 € Prevodný príkaz
86. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 5/2022 9.6.2022 3,91 € Prevodný príkaz
85. Juraj Komačka JK Revízie, Rozkvet 2008/20, 017 01 Považská Bystrica Kurz obsluhy ručnej reťazovej pily 3.6.2022 84,00 € Prevodný príkaz
84. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 5/2022 3.6.2022 390,00 € Prevodný príkaz
83. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 6/2022 3.6.2022 27,00 € Prevodný príkaz
82. Ing. Andrej Kováčik, MBA, Halenkovice 732, 763 63 Halenkovice Správa webového sídla bodina.eu 5/2022 2.6.2022 100,00 € Prevodný príkaz
81. DROMADER Slovakia, s.r.o., Bodiná 26, 018 15 Bodiná Hračky 1.6.2022 184,66 € Prevodný príkaz
80. osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 6/2022 1.6.2022 32,40 € Prevodný príkaz
79. WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou Doména bodina.eu 1.6.2022 5,40 € Prevodný príkaz
78. Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravné lístky 30.5.2022 480,23 € Prevodný príkaz Za 7.-8. mesiac
77. Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 46 Považská Bystrica Vývoz žumpy 30.5.2022 70,82 € Prevodný príkaz
76. JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica Vedenie účtovníctva 4/2022 26.5.2022 500,00 € Prevodný príkaz
75. JARELL, s.r.o., Prečín 28, 018 15 Prečín Oprava verejného osvetlenia a prívod na kamerový systém 26.5.2022 484,80 € Prevodný príkaz
74. Ladislav Ďurkech, Rozkvet 2010/26, 017 01 Považská Bystrica Modernizácia chodníkov na cintoríne 26.5.2022 986,42 € Prevodný príkaz
73. Ladislav Ďurkech, Rozkvet 2010/26, 017 01 Považská Bystrica Modernizácia chodníkov na cintoríne 26.5.2022 7 176,00 € Prevodný príkaz
72. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 4/2022 23.5.2022 3,94 € Prevodný príkaz
71. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 4/2022 17.5.2022 123,50 € Prevodný príkaz
70. PackWay, s.r.o., Dělnická 390, 533 01 Pardubice Košele pre spevokol 13.5.2022 125,94 € Dobierka
69. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica Poplatok za uloženie odpadu 12.5.2022 146,08 € Prevodný príkaz
68. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 4/2022 12.5.2022 1 161,36 € Prevodný príkaz
67. JARELL, s.r.o., Prečín 28, 018 15 Prečín Oprava miestneho rozhlasu 10.5.2022 135,60 € Prevodný príkaz
66. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 4/2022 10.5.2022 390,00 € Prevodný príkaz
65. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 4/2022 10.5.2022 3,96 € Prevodný príkaz
64. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 5/2022 4.5.2022 37,00 € Prevodný príkaz
63. Champion Food, s.r.o., M.R.Štefánika 175/32, 017 01 Považská Bystrica Občerstvenie 4.5.2022 138,24 € Prevodný príkaz
62. JARELL, s.r.o., Prečín 28, 018 15 Prečín Údržba verejného osvetlenia a oprava miestneho rozhlasu 4.5.2022 2 142,00 € Prevodný príkaz
61. Chal-Tec GmbH, Wallstr.16, 101 79 Berlín Reproduktor + mikrofóny 3.5.2022 261,90 € Dobierka
60. JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica Vedenie účtovníctva 3/2022 3.5.2022 500,00 € Prevodný príkaz
59. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 5/2022 3.5.2022 54,00 € Prevodný príkaz
58. Ing. Andrej Kováčik, MBA, Halenkovice 732, 763 63 Halenkovice Správa webového sídla bodina.eu 4/2022 3.5.2022 100,00 € Prevodný príkaz
57. osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 5/2022 3.5.2022 32,40 € Prevodný príkaz
56. Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravné lístky 25.4.2022 313,52 € Prevodný príkaz Za 6. mesiac
55. JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica Vedenie účtovníctva 2/2022 25.4.2022 500,00 € Prevodný príkaz
54. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 3/2022 25.4.2022 3,00 € Prevodný príkaz
53. Obec Jasenica, Jasenica 130, 018 17 Jasenica Príspevok na spoločnú úradovňu 20.4.2022 556,64 € Prevodný príkaz
52. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 3/2022 20.4.2022 149,50 € Prevodný príkaz
51. URBIZ, s.r.o., Kúnovec 2734/28, 017 01 Považská Bystrica Spracovanie textovej a grafickej časti I.etapy “Zmeny a doplnky č.4 UPN-O Bodiná” 14.4.2022 1 500,00 € Prevodný príkaz
50. Technické služby mesta Rajec, s.r.o., Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec Mokré čistenie komunikácii 13.4.2022 198,76 € Prevodný príkaz
49. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica Poplatok za uloženie odpadu 11.4.2022 219,12 € Prevodný príkaz
48. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 3/2022 11.4.2022 1 675,56 € Prevodný príkaz
47. POLEŠKO, s.r.o., Dolná Breznica 26, 020 61 Dolná Breznica Služby PO 01 – 03/2022 8.4.2022 55,77 € Prevodný príkaz
46. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 3/2022 8.4.2022 5,05 € Prevodný príkaz
45. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 3/2022 5.4.2022 390,00 € Prevodný príkaz
44. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 4/2022 5.4.2022 138,00 € Prevodný príkaz
43. Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravné lístky 4.4.2022 196,38 € Prevodný príkaz Za 5. mesiac
42. Ing. Andrej Kováčik, MBA, Halenkovice 732, 763 63 Halenkovice Správa webového sídla bodina.eu 3/2022 4.4.2022 100,00 € Prevodný príkaz
41. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 4/2022 4.4.2022 37,00 € Prevodný príkaz
40. osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 4/2022 1.4.2022 32,40 € Prevodný príkaz
39. KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce Aktualizácia KEO 2022/03 1.4.2022 15,00 € Prevodný príkaz
38. ADER, Mgr. Alena Pastieriková, Pribinova 971/30-8, 017 01 Považská Bystrica Deratizácia obecných objektov 30.3.2022 38,80 € Prevodný príkaz
37. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 2/2022 23.3.2022 3,00 € Prevodný príkaz
36. Miroslav Políček, Prečín 269, 018 15 Prečín Ohŕňanie snehu 2/2022 23.3.2022 97,20 € Prevodný príkaz
35. SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Autorské práva 18.3.2022 14,28 € Prevodný príkaz
34. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 2/2022 14.3.2022 390,00 € Prevodný príkaz
33. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 2/2022 11.3.2022 140,00 € Prevodný príkaz
32. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 2/2022 7.3.2022 3,34 € Prevodný príkaz
31. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica Poplatok za uloženie odpadu 7.3.2022 142,56 € Prevodný príkaz
30. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 2/2022 7.3.2022 1 153,30 € Prevodný príkaz
29. JARELL, s.r.o., Prečín 28, 018 15 Prečín Údržba verejného osvetlenia 3.3.2022 135,60 € Prevodný príkaz
28. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 3/2022 2.3.2022 252,00 € Prevodný príkaz
27. Ing. Andrej Kováčik, MBA, Halenkovice 732, 763 63 Halenkovice Správa webového sídla bodina.eu 2/2022 2.3.2022 100,00 € Prevodný príkaz
26. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 3/2022 1.3.2022 37,00 € Prevodný príkaz
25. osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 3/2022 1.3.2022 32,40 € Prevodný príkaz
24. JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica Vedenie účtovníctva 1/2022 23.2.2022 500,00 € Prevodný príkaz
23. JARELL, s.r.o., Prečín 28, 018 15 Prečín Údržba verejného osvetlenia 22.2.2022 1 644,00 € Prevodný príkaz
22. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 1/2022 21.2.2022 3,00 € Prevodný príkaz
21. Miroslav Políček, Prečín 269, 018 15 Prečín Ohŕňanie snehu 1/2022 11.2.2022 302,40 € Prevodný príkaz
20. JARELL, s.r.o., Prečín 28, 018 15 Prečín Údržba verejného osvetlenia 11.2.2022 426,00 € Prevodný príkaz
19. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica Poplatok za uloženie odpadu 11.2.2022 123,20 € Prevodný príkaz
18. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 1/2022 11.2.2022 945,46 € Prevodný príkaz
17. Slovgram, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava Autorské práva na rok 2022 8.2.2022 38,40 € Prevodný príkaz
16. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 1/2022 7.2.2022 4,02 € Prevodný príkaz
15. Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica Prevádzkovanie KDS 1/2022 7.2.2022 384,00 € Prevodný príkaz
14. Denisa Hricová – L-DEN SLOVAKIA, Kamenná 202/40, 966 22 Lutila Exteriérový ping-pongový stôl 4.2.2022 899,00 € Prevodný príkaz
13. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 1/2022 4.2.2022 130,00 € Prevodný príkaz
12. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 2/2022 – obecný úrad 2.2.2022 405,00 € Prevodný príkaz
11. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 2/2022 2.2.2022 37,00 € Prevodný príkaz
10. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 2/2022 2.2.2022 267,00 € Prevodný príkaz
9. Ing. Andrej Kováčik, MBA, Halenkovice 732, 763 63 Halenkovice Správa webového sídla bodina.eu 1/2022 2.2.2022 100,00 € Prevodný príkaz
8. osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 2/2022 2.2.2022 32,40 € Prevodný príkaz
7. KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce Aktualizácia KEO 2022/02 2.2.2022 15,00 € Prevodný príkaz
6. Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravné lístky 31.1.2022 368,41 € Prevodný príkaz Za 3. – 4. mesiac
5. Obec Jasenica, Jasenica 130, 018 17 Jasenica Príspevok na spoločnú úradovňu 26.1.2022 556,64 € Prevodný príkaz
4. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 12/2021 24.1.2022 3,00 € Prevodný príkaz
3. JARELL, s.r.o., Prečín 28, 018 15 Prečín Údržba verejného osvetlenia 21.1.2022 294,00 € Prevodný príkaz
2. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 1/2022 17.1.2022 275,00 € Prevodný príkaz
1. osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 1/2022 3.1.2022 32,40 € Prevodný príkaz