Č. Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena vrátane DPH Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
7. Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Poskytnutie finančných prostriedkov na vybavenie, pracovné prostriedky a odbornú prípravu členov DHZO 1 400,00 € 22.3.2024 20.8.2024
6. MhM, s.r.o., Tatranská ul. 294/11-1, 017 01 Považská Bystrica Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie Projektová dokumentácia – Rekonštrukcia budovy obecného úradu Bodiná 17 880,00 € 16.2.2024
5. Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty Vydanie platobnej karty 14.2.2024
4. JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica Zmluva o poskytovaní účtovníckych služieb Vedenie účtovníctva 600,00 € / mesačne 1.2.2024 31.1.2025
3. MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica Zmluva o manažmente projektu Manažment projektu – zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnov. zdrojov energie viz.zmluva 24.1.2024
2. MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica Zmluva o manažmente verejného obstarávania Zabezpečenie VO pre projekt – zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnov. zdrojov energie podľa zákazky 24.1.2024
1. TJ Horec Bodiná- Občianske združenie Zmluva o poskytnutí dotácie pre telovýchovnú jednotu Horec Bodiná v roku 2024 Dotácia na náklady spojené s realizáciou: Futbalové podujatia 2 500,00 € 26.1.2024 30.11.2024