Č. Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena vrátane DPH Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
11. Telovýchovná jednota Horec Bodiná Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie Dotácia na výdavky spojené s realizáciou futbalových podujatí 2 000,00 € 15.12.2021
10. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny Zmena cenníka 1.1.2022 31.12.2022
9. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica Zmluva o poskytnutí služieb Vývoz a likvidácia zmesového komunálneho odpadu od 1.1.2022 do 31.12.2024 48 415,98 € 9.11.2021
8. A P X, k.s., Hliny 1299/122, P.O.BOX 124, 017 01 Považská Bystrica Zmluva o výkone štatutárneho auditu Audítorské overenie činnosti obce Bodiná za rok 2020 600,00 € 28.9.2021
7. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina Zmluva o zriadení vecného bremena Zriadenie vecného bremena -pozemok KN E č.414/3 14.9.2021
6. Hudobná skupina Progres, Uhlištná 262/27, 972 46 Čereňany Zmluva o umeleckom výkone Zrealizovanie hudobnej produkcie skupiny Progres na podujatí 400,00 € 2.8.2021 8.8.2021
5. Telovýchovná jednota Horec Bodiná Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie Dotácia na výdavky spojené s realizáciou futbalových podujatí 2 000,00 € 12.6.2021
4. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín Zmluva o poskytnutí dotácie Poskytnutie dotácie na akciu/projekt Deň detí 300,00 € 10.6.2021
3. Obec Domaniža, Domaniža 426, 018 16 Domaniža Dohoda o zabezpečení testovania obyvateľov obce Zabezpečenie celoplošného testovania obyvateľov obce – Covid 19 12.2.2021
2. Ing. Andrej Kováčik, MBA, Halenkovice 732, 763 63 Halenkovice Zmluva o poskytovaní služieb Správa webového sídla bodina.eu 100,0 €/mesiac 3.2.2021
1. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica, Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica Zmluva o poskytovaní služieb Výkon odberu vzoriek biologického materiálu a diagnostika infekčného respiračného ochorenia COVID-19 3,50 €/osoba 21.1.2021