Č. Dodávateľ Predmet Dátum vystavenia Suma Poznámky
9. Ing. Marta Slámková, Udiča 672, 018 01 Udiča Obstarávanie zmien a doplnkov č.4 ÚP obce Bodiná 28.11.2019 3 000,00 €
8. URBIZ s.r.o., Kúnovec 2734/28, 017 01 Považská Bystrica Spracovanie “Zmeny a doplnky č.4 ÚP obce Bodiná” 28.11.2019 3 000,00 €
7. FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, 036 08 Martin Hasičská výstroj 1.7.2019 1 520,00 €
6. L-DEN Slovakia spol. s r.o., Kamenná 40, 966 22 Lutila Nerezový kolotoč 10.4.2019 1 349,00 €
5. ELBAS s.r.o., Hatné 1, 018 02 Hatné Pružinová hojdačka – koník 10.4.2019 330,00 €
4. Informačné vitríny, s.r.o., Kamenná 202/40, 966 22 Lutila Informačná vitrína 8.4.2019 318,00 €
3. JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica Účtovnícke práce za 01/2019 19.1.2019 500,00 €
2. Jozef Čelko ml, Domaniža 1770, 018 16 Domaniža Posyp miestnych komunikácií 18.1.2019
1. Jakub Čelko, Malé Lednice, 018 16 Malé Lednice Zimná údržba miestnych komunikácií 8.1.2019