Č. Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena vrátane DPH Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
3 Ing. Ján Hudák, Olejníkov-Majdan 90, 082 57 Olejníkov-Majdan Zmluva o vykonaní prác Vykonanie technickej pomoci pri rekonštrukcií a modernizácií verejného osvetlenia 300,00 € 8.10.2014
2 A P X, k.s., Hliny 1299/122, 017 01 Považská Bystrica Zmluva o audítorskom overení Audítorske overenie činnosti obce Bodiná za rok 2013 300,00 € 9.10.2014 31.10.2014
1 GAAD REAL, s.r.o., Námestie legionárov 5, 080 01 Prešov Zmluva o dielo č. 9/2014 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Bodiná 73 050,28 € 18.7.2014 17.3.2015