Č. Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma Spôsob úhrady Poznámky
46. Ing. Tomáš Kozák, Dedovec 1847/365, 017 01 Považská Bystrica Zabezpečenie školenia kontrolných skupín obce 29.3.2023 30,00 € Prevodný príkaz
45. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 2/2023 20.3.2023 5,00 € Prevodný príkaz
44. SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Autorské práva 20.3.2023 15,96 € Prevodný príkaz
43. Eva Sukeníková – KOPEX, Plevník-Drienové 322, 018 26 Plevník-Drienové Plastová známka pre psa – 100 ks 20.3.2023 55,60 € Prevodný príkaz
42. KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce Aktualizácia KEO 2023/05 20.3.2023 15,00 € Prevodný príkaz
41. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 2/2023 15.3.2023 110,00 € Prevodný príkaz
40. Miroslav Políček, Prečín 269, 018 15 Prečín Ohŕňanie snehu 2/2023 15.3.2023 230,40 € Prevodný príkaz
39. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 2/2023 15.3.2023 1 312,60 € Prevodný príkaz
38. SL-ATRAM, s.r.o., Udiča 672, 018 01 Udiča Vypracovanie zprávy o hodnotení strateg.dokumentu “Zmeny a doplnky č.4 ÚP Bodiná” 13.3.2023 1 900,00 € Prevodný príkaz
37. Gaffer, s.r.o., Krížna 335/15, 017 01 Považská Bystrica Oprava a údržba na KDS 2/2023 13.3.2023 434,00 € Prevodný príkaz
36. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 2/2023 13.3.2023 4,99 € Prevodný príkaz
35. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 3/2023 – OÚ 8.3.2023 37,00 € Prevodný príkaz
34. Ing. Andrej Kováčik, MBA, Halenkovice 732, 763 63 Halenkovice Správa webového sídla bodina.eu 2/2023 2.3.2023 100,00 € Prevodný príkaz
33. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 3/2023 2.3.2023 801,00 € Prevodný príkaz
32. osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 3/2023 2.3.2023 32,40 € Prevodný príkaz
31. KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce Aktualizácia KEO 2023/04 28.2.2023 15,00 € Prevodný príkaz
30. JARELL, s.r.o., Prečín 28, 018 15 Prečín Oprava miestneho rozhlasu 24.2.2023 144,48 € Prevodný príkaz
29. JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica Vedenie účtovníctva 1/2023 21.2.2023 600,00 € Prevodný príkaz
28. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 1/2023 21.1.2023 5,00 € Prevodný príkaz
27. Miroslav Políček, Prečín 269, 018 15 Prečín Ohŕňanie snehu 1/2023 15.2.2023 345,60 € Prevodný príkaz
26. Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 1/2023 15.2.2023 93,50 € Prevodný príkaz
25. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica Vývoz komunálneho odpadu 1/2023 15.2.2023 1 473,90 € Prevodný príkaz
24. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky 1/2023 9.2.2023 4,00 € Prevodný príkaz
23. KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce Aktualizácia KEO 2023/02 9.2.2023 15,00 € Prevodný príkaz
22. Marek Byrtus, Luběnice 154, 783 46 Luběnice Masky 6.2.2023 65,49 € Prevodný príkaz
21. Gaffer, s.r.o., Krížna 335/15, 017 01 Považská Bystrica Oprava a údržba na KDS 1/2023 28.2.2023 434,00 € Prevodný príkaz
20. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 2/2023 – Šatne 6.2.2023 923,00 € Prevodný príkaz
19. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 2/2023 – Kultúrny dom 6.2.2023 907,00 € Prevodný príkaz
18. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 2/2023 – VO 6.2.2023 1 942,00 € Prevodný príkaz
17. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 2/2023 – VO 6.2.2023 1 656,00 € Prevodný príkaz
16. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 2/2023 – OÚ 6.2.2023 37,00 € Prevodný príkaz
15. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 2/2023 – Dom smútku 7.2.2023 91,00 € Prevodný príkaz
14. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 2/2023 7.2.2023 994,00 € Prevodný príkaz
13. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 2/2023 – VO 7.2.2023 3 884,00 € Prevodný príkaz
12. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Spotreba elektrickej energie 2/2023 – amfiteáter 7.2.2023 55,00 € Prevodný príkaz
11. MAS Naše Považie, Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov Príspevok na chod MAS Naše Považie na rok 2023 7.2.2023 163,68 € Prevodný príkaz
10. Ing. Andrej Kováčik, MBA, Halenkovice 732, 763 63 Halenkovice Správa webového sídla bodina.eu 1/2023 2.2.2023 100,00 € Prevodný príkaz
9. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Spotreba zemného plynu 1/2023, 2/2023 2.2.2023 850,00 € Prevodný príkaz
8. osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 2/2023 1.2.2023 32,40 € Prevodný príkaz
7. MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica Konzultačné služby v oblasti plánu obnovy SR 1.2.2023 420,00 € Prevodný príkaz
6. Slovgram, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava Autorské práva na rok 2023 1.2.2023 38,40 € Prevodný príkaz
5. Obec Jasenica, Jasenica 130, 018 17 Jasenica Príspevok na spoločnú úradovňu 25.1.2023 554,83 € Prevodný príkaz
4. Zdeno Mišutka, Hvozdnica 405, 013 56 Hvozdnica Kontajner na textil 25.1.2023 480,00 € Prevodný príkaz
3. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Telefónne poplatky MT 12/2022 18.1.2023 5,00 € Prevodný príkaz
2. JARELL, s.r.o., Prečín 28, 018 15 Prečín Oprava verejného osvetlenia a demontáž vianočných ozdôb 13.1.2023 1 026,00 € Prevodný príkaz
1. osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice Výkon zodpovednej osoby 1/2023 3.1.2023 32,40 € Prevodný príkaz