Č. Dodávateľ Predmet Dátum vystavenia Suma Poznámky
4. MEVA-SK, s.r.o. Rožňava, Krátka 574, 049 51 Brzotín Závesný odpadkový koš 14.10.2015 153,00 € 4 ks
3. Vladimír Šimík – GRAFIKA, Lánska 933/21-50, 017 01 Považská Bystrica Zhotovenie grafického návrhu na informačné tabule obce Bodiná 2.7.2015 98,00 €
2. Ing. Jozef Vida, Petőfiho 258/28, 936 01 Šahy Vypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb obce 18.3.2015 80,00 €
1. Stanislav Sovík – KIVOS, Bodiná 166, 018 15 Bodiná Zimná údržba miestnych komunikácií v obci Bodiná 5.1.2015 16,00 €/hod. Na mesiac Január 2015