Toto webové sídlo www.bodina.eu spravuje Obec Bodiná a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla – zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a Výnosu o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v účinnosti od 15. júla 2010.

Správca obsahu

Obec Bodiná

Obecný úrad

Bodiná č. 102

018 15 Prečín

+421424398035

+421911949475

webmaster@bodina.eu

Fakturačné údaje

IČO: 00 692 522

DIČ : 2020694049

Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK25 5600 0000 0029 9178 8001

Kontaktné emaily

Všeobecné informácie: info@bodina.eu ,  obecbodina@centrum.sk

Podateľňa: podatelna@bodina.eu

Starostka Marcela Filová: starosta@bodina.eu

Informácie o napĺňaní webového sídla: webmaster@bodina.eu

Kompetencie

Obec Bodiná je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre Obec Bodiná (Spoločný obecný úrad) je zriadený v Obci Jasenica s detašovaným pracoviskom Centrum 1/1, Považská Bystrica.

Technický prevádzkovateľ

Stránky generuje redakčný systém WordPress. Stránku vytvoril Ing. Andrej Kováčik.

Implementácia a programovanie webových stránok, grafický design a správca obsahu:

Obec Bodiná

Obecný úrad

Bodiná č. 102

018 15 Prečín

+421424398035

+421911949475

webmaster@bodina.eu

Úradne hodiny

 Pondelok 6:45 – 14:00 hod.
 Utorok 6:45 – 14:00 hod.
 Streda 6:45 – 16:30 hod.
 Štvrtok 6:45 – 14:00 hod.
 Piatok 6:45 – 12:30 hod.

Aktuálny počet obyvateľov

Stav k 24.10.2019

 Počet obyvateľov 487
 Občania nad 15 rokov 428
 Deti do 15 rokov 59
 Muži 220
 Ženy 208
 Chlapci 32
 Dievčatá 27
 Priemerný vek 42,17