Symboly obce Bodiná sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou B-226/2005.

Pečať

Celkovo sú známe tri historické obecné pečate Bodinej.

Najstaršia (podľa roku použitia) je z roku 1770. Pomerne zjednodušená a žiaľ nezreteľná kresba predstavuje buď vznášajúceho sa svätca (čo je pravdepodobnejšie, kostol je zasvätený Narodeniu Panny Márie – kráľovnej anjelov) alebo letiaceho vtáka. Zo slabo čitateľného kolopisu je zreteľnejší iba nasledovný text: …PAGI BODINA ANNO…

Ďalšia pečať z roku 1784, má v obrazovom poli štylizovaný ker s jedným 7-lupeňovým kvetom. Kolopis pečate je nasledovný: SIGIL-PO:BODINA**, (Sigillum possessionibus Bodina). Pečať sa používala ešte v rokoch 1870 – 1886.

Tretia pečať, používaná v rokoch 1889 – 1901, má v obrazovom poli 6-lupeňový kvet vyrastajúci z pažite. Kolopis je v maďarčine: + BODINA + KÖZSÉG PECSÉTJE. Podľa poslednej obrazovo najzreteľnejšej pečate, kvet v pečatnom poli je horec.

Pečať obce Bodiná

Pečať obce Bodiná

Erb

Obecný erb z minulosti sa nezachoval. Tiež maďarský heraldik Karol Taganyi ho vo svojom diele z minulého storočia neuvádza. Základom pri tvorbe obecného erbu sa stala obsahová náplň obrazovo najzachovalejšej pečate z roku 1889 – 1901. Súčasný obecný erb tvorí: v striebornom štíte zo zelenej pažite spomedzi zelených kopijovitých listov na zelenej, doprava nahnutej stopke vyrastajúci modrý kvet so šiestimi končistými lupeňmi.

Erb obce Bodiná

Erb obce Bodiná

Vlajka

Vlajka obce pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej, modrej, bielej a zelenej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. 
 

Vlajka obce Bodiná

Vlajka obce Bodiná